Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEORIES EXPLICATIVES (segons el desenvolupament social)

MP07-UF2-Act.2 mapa conceptual- Sara Alburnà
by

Sara Alburnà

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEORIES EXPLICATIVES (segons el desenvolupament social)

TEORIES EXPLICATIVES DEL DESENVOLUPAMENT
(basades en les relacions socials)

APRENENTATGE SOCIAL (A. Bandura)
Argumenta que els infants aprenen la majoria de les conductes imitant el comportament d'altres persones, especialment les més significatives per a ells.
SOCIOCULTURAL (L. Vigotsky)
Considera que els processos psicològics de l'ésser humà tenen un origen social.

PSICOSOCIAL (E. Erikson)
A diferència de Freud, la seva teoria diu que:
El desenvolupament social te lloc al llarg de tota la vida.
Les etapes del desenvolupament psicosocial es centren en la relació que la persona estableix amb l'entorn.
Atorga importància als elements socials.

ECOLÒGICA (U. Bronfenbrenner)
Imitació
Aprenentatge vicari
Observació
La conducta de l'infant és imitar a l'adult.
La resposta adulta és la recompensa.
La recompença reforça la imitació.
L'infant evoca una resposta de l'adult: recompensa vicària (subtitutiva)
L'infant observa una conducta d'un altre i les seves conseqüències: aprèn respostes.
Entre els seus treballs destaca
La llei de doble formació dels processos psicològics superiors
apareix sempre dos cops en el desenvolupament de l'èsser humà
Primer a nivell
interpsicològic:
entre persones.
Després a nivell
intrapsicològic:
en l'àmbit intern i individual.
I entre els dos, té lloc la
interiorització:
reconstrucció interna d'una operació realitzada externament.
Vigotsky explica aquesta llei a partir del llenguatge i diferencia tres grups en l'adquisició i l'ús d'aquest
1-3 anys
3-5 anys
5-7 anys
Ús interpersonal i comunicatiu
Llenguatge audible
Llenguatge egocèntric
Procés d'interiorització
Ús intrapersonal
Llenguatge no audible
En la seva teoria també, fa distinció entre el que una persona pot fer amb ajuda d'una altre persona més capaç que ella.
NDR:
activitats que pot fer una persona de manera individual

NDP:
activitats que una persona pot realitzar amb l'ajuda d'una altra.

ZDP:
zona d'interacció social, entre les dues anteriors, on l'ajuda de l'altre persona és eficaç i facilita el pas d'un nivell a l'altre.
Teoria sociocultural i l'educació
Educació: motor de l'aprenentatge.
Ha d'actuar en la ZDP.
Centrar-se en com s'han de proporcionar les ajudes (no permanents).
Educació per davant del desenvolupament.
Valor a l'aprenentatge entre iguals.
Etapes del desenvolupament psicosocial d'Erikson
La psicologia del jo
Posa èmfasi en el
jo
, com a element essencial que es relaciona amb altres.
Hi ha una retroalimentació entre el
jo
, les
relacions que estableix
aquest jo, i el
medi i la cultura
on tenen lloc aquestes relacions.
Etapa 1: Confiança/ desconfiança (fins 1 any d'edat)
Figura principal de la relació: la mare
Crisi o conflicte:
deslletament
Si abans de la crisi, no hi havia hagut confiança
infant-mare
, l'infant desenvolupara la desconfiança.
Cal que desenvolupi la confiança sense eliminar totalment la capacitat de desconfiar.
Equilibri: creença de que hi pot haver una solució tot i les dificultats.
Etapa 2: Autonomia/ vergonya i dubte (1 a 3 anys)
Gran activitat (control d'esfínters...)
Es pot sentir autosuficient i desenvolupar
autonomia
, però pot sentir-se
criticat i dubtar
de les seves possibilitats.
Equilibri entre autonomia i vergonya i dubte
Etapa 3: Iniciativa/ culpa (3 a 6 anys)
Activitats amb iniciativa i creativitat.
Conflicte entre
contrariar als pares
(culpa i rigidesa) i massa
iniciativa
(passar per damunt dels altres pel propi benefini, crueltat)

Etapa 4: Laboriositat/ inferioritat (7 a 11 anys)
Treball escolar.

Conflicte entre sentir-se
molt laborios
i valorat i la
manca de reconeixement
(inferioritat).

No es bo el perfeccionisme excessiu.

Laboriositat amb humilitat
Etapa 5: Identitat/ confusió (adolescència)
Intent d'esbrinar
qui són
.

Sentiment d'unitat: identitat, però la dispersió pot originar confusió de rols i crisi d'identitat.

No es convenient l'excès d'identitat (intolerància).
Etapa 6: Intimitat/ aïllament (principis d'edat adulta)
Intimitat:
viure en parella
i poder acceptar a l'altre, renunciant a parts d'un mateix.

Por a adquirir compromisos
(aïllament) i excés d'intimitat amb la parella, provoca distanciament d'altres persones, hi ha d'haver equilibri.

Etapa 7: Generativitat/ estancament (al voltant dels 40 anys)
Preocupació i cura per la
generació futura.

Si aquest període no es resol o bé hi ha excés de generativitat i la persona s'oblida d'ella mateixa, produeix estancament.


Etapa 8: Integritat de jo/ desesperació (final de la vida)
Dilema en si s'ha viscut la vida amb sentit o no.
Si hi ha
acceptació de la pròpia vida
: integritat, si no, desesperació.
La integritat consisteix en afrontar i incorporar les dificultats, capacitat per afrontar la mort sense por.
Analitza els entorns o contextos de desenvolupament de l'èsser humà, també les relacions que s'hi produeixen.
aquests contextos són estructures concèntriques i són 4
Microsistema
Context immediat.
S'hi produeixen les relacions interpersonals directes.
Rols diferenciats.
Patrons d'activitat.
Exemple: família i escola
Mesosistema
Sistema de microsistemes.
Exemple: xarxa derelacions entre la família i l'escola
Exosistema
La persona no hi participa directament, pero el que hi te lloc influeix als altres contextos.
Exemple: situació laboral dels pares d'un infant.
Macrosistema
Context més global.
Influeix sobre tots els altres.
Exemple: el país
Les relacions
bidireccionals
, afavoreixen al desenvolupament de la confiança mutua.

Una
bona relació entre els microsistemes família i escola
infantil, afavoreix el desenvolupament de l'infant.
Full transcript