Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slimme kleuters Bijeenkomst 2

No description
by

Anouk Mulder

on 5 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slimme kleuters Bijeenkomst 2

SLIMME KLEUTERS
een uitdaging

Slimme Kleuters
Vandaag
behoeften van de slimme kleuter
rijke hoeken
criteria en risico-afwegingen bij vervroegde doorstroming
stimuleren, onderzoeken, ontdekken, verrijken
het eerste stapJE
Behoeften van de Slimme Kleuter

de uitdagende leeromgeving
intervisie
opdracht 5
bijeenkomst 2
materialen
In Gesprek met het kind...
Verschil kunnen maken?
Heb je al ...
Wat is je idee van het werken met groepsplannen in de groepen 1 en 2;
HGW met kleuters
Stap 1: Gegevens verzamelen bij
kleuters
• Via vrije observaties, (diagnostische) gesprekjes
• Via gerichte observatie
aan de hand van observatie-instrumenten en observatielijsten
• Via onafhankelijke en genormeerde toetsen

Gegevens verzamelen via vrije observaties en gesprekjes

• Wat zie je als kinderen spelen?
• Wat hoor je als kinderen spontaan vertellen?
• Wat hoor je als ze met elkaar praten?
• Wat zie en hoor je als je
bewust een gesprekje aangaat?
• Wat zie je en hoor je als
je een diagnostisch
gesprek voert?
Benoemen van de onderwijsbehoeften

Observeren van het Kind
• Concretiseren van het gewenste (leer)gedrag van het kind
- Hoe moet het gedrag eruit zien na een geslaagde interventie
- Niet schrijven wat er niet is, maar juist wat je gaat zien
• Concretiseren van wat het kind kan
- Wat kan het kind na een beredeneerd aanbod van jou

Observeren van de leerkracht
• Concretiseren van jouw gedrag als leerkracht
- Wat betekent dit voor jouw handelen in de groep?
• Concretiseren wat jij moet doen/gaat aanbieden als leerkracht - Hoe ziet jouw beredeneerd aanbod eruit?
voor en met elkaar
Clusteren van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften

• Welke leerlingen hebben vergelijkbare onderwijsbehoeften?
• Hoe kan ik aansluiten op het brede aanbod en deze leerlingen clusteren voor een specifiek aanbod?
• Op welke manier kom ik enerzijds tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en wat is anderzijds haalbaar is qua klassenmanagement?
• Hoe kan ik deze kinderen zodanig clusteren dat zij van en met elkaar leren?
Subgroep 1
Subgroep 2
Extra groep
Basisgroep
Standaard aanbod+aanvullende doelen
Standaard aanbod+aanvullende doelen
Standaardaanbod
Eigen aanbod+eigen doelen
gespreksonderwerpen?
Vervroegde Doorstroming
criteria
• basiscriteria:
– is lln hoogbegaafd?
– sprake van specifieke leer- en/of persoonlijkheidskenmerken?
• didactische criteria
– hoe groot is voorspong en op welke gebieden?
– welke uitdagende maatregelen zijn geweest?
• pedagogische criteria
– sociaal-emotioneel functioneren?
– handige werk- en leerstrategieën
– sprake van faalangst?
– onderpresteren?
• strategische criteria
– welbevinden lln in huidige groep?
opdracht 6
denken
autonomie
reflectie
nut
INTERVISIE
opdracht 7
http://www.leraar24.nl/video/2402
Uitdagende leeromgeving
Verrijking
http://www.mindmappenmetkleuters.nl/?
opdracht 8
jouw eerste stapJE?
opdracht 9
Succes!!!
http://www.slimmekleuters.nl/tag/taxonomie-van-bloom/
signalering
kind in beeld
spelobservatie
gesprek ouders
bepalen niveau adhv leerlijnen
ontwikkelingsgebieden
Denken leer je door te doen
Ga aan de slag met bovenstaande ideeen, en ontwerp een aantal
lessen samen.
TopDown
Top-down betekent ook: weten met welk doel je iets doet! Ontzettend belangrijk voor Slimme Kleuters. Zorg daarom voor voor echte materialen. Dus bv. enveloppen, briefpapier en echte postzegels. En vervolgens een wandelingetje met de groep naar de brievenbus.
Piepmiepgedachten zijn
:
Niet-helpende, negatieve gedachten over jezelf.
Zorgen voor stress. Stress is niet alleen zenuwen, maar omvat alle ‘nare’ gevoelens: boosheid, angst, irritatie, verdriet, onzekerheid, zenuwen, etc.
Voorbeelden van Piepmiep-gedachten: ‘Dat lukt mij niet’,
‘Ik kan dit niet’,
‘Andere kinderen vinden mij niet leuk’, ‘Het is altijd mijn schuld’.

Bikkelgedachten zijn:
Helpende, positieve gedachten over jezelf.
Zorgen ervoor dat je je ontspannen voelt.
Voorbeelden van Bikkelgedachten: ‘Ik ben goed zoals ik ben’,
‘Ik ben een doorzetter’,
‘Ik mag fouten maken, daar leer ik van’,
‘Anderen vinden het leuk om met mij om te gaan’.
* op een vast moment in de week werken met een smartgame
*enkele weken achter elkaar met hetzelfde materiaal.
*geef een goede instructie zodat zij weten wat de bedoeling van het spel is.
*laat kinderen hun vorderingen bijhouden op een afteken blad.

Geef bij frustratie vooral feedback op de inzet: ‘Wat een lastige opdracht, je hebt al flink nagedacht!’ of ‘knap hoor, dat je niet opgeeft! Als je een tip wilt mag je het vragen!’
Help eventueel door een kleine hint te geven over de aanpak, of laat ze bijvoorbeeld met een maatje verder werken.
smartgames
Opdracht:
Bedenk samen hoe je in de groep kunt gaan werken aan een groeimindset.
ZIE de kleuter
PRAAT met de kleuter
LUISTER naar de kleuter
http://www.kleuteruniversiteit.nl/winkel/digibordles-f-klank/
werken aan doelen en vaardigheden
Full transcript