Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Çocukluk Dönemlerine Göre Sağlığı Geliştirme ve Sürdürme

No description
by

sureyya sarvan

on 17 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Çocukluk Dönemlerine Göre Sağlığı Geliştirme ve Sürdürme

Çocukluk Dönemlerine Göre
Sağlığı Geliştirme ve Sürdürme

Sağlığı Geliştirme
Tanım;
Sağlığı geliştirme; insanların sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmayı ve sağlıklarını yükseltmeyi sağlayan süreçtir. Sağlığı geliştirme geniş bir çerçevede bireysel davranışlara odaklanarak onu daha ileriye taşır (WHO)
Sağlığı geliştirme; sağlık ya da iyilik halini geliştirmek ve refahı artırmak için yapılan faaliyetlerdir (pender et al., 2002)
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla uluslararası bir çok bildirge yayınlanmıştır
Sağlık Davranışlarını Geliştirmek için Bireysel Modeller

Öz yeterlilik ve sosyal bilişsel teori
Sağlığı geliştirme modeli
Transteorik model
Öz etkililik-yeterlilik
Precede proceed model
Yeniliğin yayılması teorisi
GOAL!
Thank you!
Çocukluk Dönemleri
Ç
ocuklar büyüme süreci içinde değişik dönemlerden geçer
Bu Dönemler:
Doğum öncesi dönem
Embriyonel dönem (0-10 hafta)
Fetal dönem ( 10. haftadan doğuma kadar)
Doğum sonrası dönem
Yenidoğan (0-4 hafta)
Süt çocuğu (1 ay-12 ay)
Oyun çocuğu (1-3 yaş)
Okul öncesi çocuğu (4-5 yaş)
Süt çocuğu (1 ay-12 ay)
Okul çocuğu (6-12 yaş)
Ergenlik (11-20 yaş)
Sağlığı Geliştirme Bildirgeleri
Bildirgenin Adı Yayınlandığı Yıl Bildirgenin Ana Teması
ALMA-ATA BİLDİRGESİ 1978 Temel sağlık hizmetleri açıklanmış ve temel sağlık hizmetlerinde devletin görevleri üzerinde durulmuştur.
LİZBON BİLDİRGESİ 1981 Genel olarak hasta hakları ele alınmıştır. Hastanın hekimini özgürce seçme; dış baskı altında kalmadan serbestçe
çalışabilen bir hekim tarafından bakılma; kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve kişisel bilgilerin gizliliğine gereken saygıyı
göstermesini hekimden bekleme; onurlu bir biçimde ölme; dini temsilci de dahil olmak üzere, ruhsal ve manevi
yönden teselli edilmeyi isteme ya da reddetme hakkı öngörülmüştür.
OTTOWA ŞARTI 1986 Sağlığı geliştirme yalnızca sağlık sektörüne ait bir sorumluluk olmaktan çıkarılmış, sağlık için ön koşullar ve sağlığı
geliştirme politika araçları belirlenmiştir.
ADELAIDE TAVSİYELERİ 1988 Sağlıklı Halk Politikası stratejileri belirlenmiştir.
MİLANO BİLDİRGESİ 1990 Sağlığı geliştirmek için yapılması gerekenler bir kez daha vurgulanmıştır
AMSTERDAM BİLDİRGESİ 1994 Hasta haklarını; bilgilendirme; onay; mahremiyet ve özel hayat; bakım ve tedavi ile başvuru başlıkları altında ele almıştır.
KOPENHAG BİLDİRGESİ 1994 Avrupa’da sağlığa yöneltilen eleştiriler yer aldığı gibi gerekli değişimlerin yapılmasını ve geleceği şekillendirmeyi
öngörmektedir.
BALİ BİLDİRGESİ 1995 Amsterdam Bildirgesi’ne ek olarak intihar girişimi, dini temsilcilerin ruhi ve moral desteği, sağlık eğitimi görme hakkı ile
ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
LJUBLJANA BİLDİRGESİ 1996 Güneydoğu Avrupa’daki sağlık hizmetlerinden yararlanamayan nüfusun sağlık ihtiyaçlarının karşılanması esasına dayanmaktadır
JAKARTA DEKLARASYONU 1997 21.Yüzyılda sağlığı geliştirme eylem planları sunulmuş ve önceliklerine yer verilmiştir.
DUBROVNİK SÖZLEŞMESİ 2001 Sağlık alanında hedef ve stratejilerin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Ayrıca sağlığın finansman kaynaklarının oluşturulması ve
kalite üzerinde durulmuştur.
BANGKOK KONFERANSI 2005 Sağlığı etkileyen kritik etmenler; Ülkelerde ve ülkeler arasında artan eșitsizlikler, yeni tüketim ve iletișim örüntüleri, ticarileșme,
küresel ve çevresel değișim, kentleșme’nin altı çizildi
KÜRESEL SAĞLIĞI GELİŞTİRME 2009 Toplumun güçlendirilmesi, sağlık okur-yazarlığı ve sağlığı geliștirme, sağlığı geliștiren sağlık sistemleri, sağlıkta hakkaniyet için
KONFERANSI NAİROBİ harekete geçme, sağlığı geliștirme için kapasite olușturma konularına vurgu yapılmıștır
Sağlık inanç modeli
ilk olarak 1950 yılında Hochbaum, Kegeles, Leventhal ve Rosenstock tarafından geliştirilmiştir.
Full transcript