Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nationalekonomi

No description
by

Jens Bodin

on 13 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nationalekonomi

Quiz
Hushållen
Offentlig Sektor
Företag
Kreditinstitutioner
Det ekonomiska
kretsloppet
Hushållet kan se ut på många sätt.
Medlemmarna får sin
inkomst
som lön
från företag eller
offentliga sektorn. De kan även
få sin inkomst genom
bidrag
.
Hushållet kan även låna från banken
och
betalar
då en
ränta
för lånet.
Den offentliga sektorn får sina
inkomster
genom skatt
från hushållen
och
avgifter från företagen
.
Dessa pengar används för att driva
offentlig verksamhet
(skola, sjukvård m.m.). En stor del av pengarna går även till olika
bidrag
(studiebidrag m.m.)
Utlandet
Företag får
inkomster genom
försäljning
av varor eller tjänster.
Deras
utgifter
består av
avgifter till
ofentliga sektorn, löner
och
råvarokostnader
. De betalar även
ofta ränta på lån från banken.
Detta är bankerna, försäkringsbolag och
olika finansbolag. Kreditinstitutionerna
tar hand om
pengar som inte används
och
lånar ut
till de som behöver. Därigenom
skapar de en efektiv marknad.
Utbud
Efterfrågan
Utbud
Efterfrågan
Utbud och efterfrågan
Utbud
Hur många äpplen odlas fram?
Efterfrågan
Hur många äpplen vill folk ha?
Det beror på priset!
För billigt
Lagom pris
Om det odlas för många äpplen blir prispressen för stor och vissa odlare kommer tvingas stänga.
Detta finns beskrivet på sidan 119 i era böcker
Vad händer om marknaden inte är fri?
Monopol
Monopol är när det bara finns
en aktör på marknaden
.
Detta vill man oftast undvika för att det blir
ingen prispress.
I sverige har vi systembolaget för att kontrolera spritkonsumtionen.
Oligopol
Om det finns för
få företag
på en marknad
kan konkurrensen också bli lidande.
Företag kan samarbeta för att tjäna mer
detta kallas för oligopol och är
olagligt.
BNP
BruttoNationalProdukt är ett
mätinstrument
för ekonomisk tillväxt.
Vilka grupper ingår i det ekonomiska krettsloppet?
Hur får de inkomster och vilka är deras utgifter?
BNP
Beräknar marknadsvärdet av alla produkter och alla tjänster som produceras i ett land under ett år.
Vad händer med paraplyproduktionen om priset på paraplyer går upp väldig mycket?
Surplus = Överskott

Shortage = Underskott
Vad händer om det finns ett underskott av paraplyer och det börjar regna?
Vad betyder ordet monopol?
Mäter BNP hur bra folk har det i ett land?
Konkurrensverket
Konkurrensverkets uppgift är att motverka monopol och oligopol på de marknader där det inte är tillåtet.
Detta för att värna om privatpersonernas ekonomi.
Hur fungerar aktiemarknaden
Vad bestämmer priset på en fri marknad?
Vad betyder monopol?
Vad gör konkurrensverket?
Varför är bensinen billigare i Ystad än i Vollsjö?
Inkomster
Utgifter
Lön
Bidrag
(Lån)
Skatter
Inköp
Räntor
Inkomster
Inkomster
Inkomster
Utgifter
Utgifter
Utgifter
Skatter
Avgifter
Bidrag
Offentlig verksamhet
Försäljning
(Lån)
Löner
Avgifter
Ränta
Räntor
Handel
Räntor
Lån
Löner
Full transcript