Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SISTEMI BANKAR DHE FINANCIAR NW SHQIPERI

No description
by

Fortesa Jakupi

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SISTEMI BANKAR DHE FINANCIAR NW SHQIPERI

1946
1925
SISTEMI BANKAR DHE FINANCIAR NË SHQIPERI
Banka Kombëtare e Shqipërisë
Drejtoria e arkave te kursimeve (1949)

Banka Bujqesore ( 1969)

Banka Tregtare e Shqiperise (1990)

Monitorimi i rreziqeve te sektorit bankar
Pesha e segmenteve te sistemit financiar ne PBB
Sistemi Monetar me mbulesë të qëndrueshme të arit dhe argjendit
Banka e Shtetit Shqiptar
Roli
Banke Qendrore
Banke e nivelit te dyte
Funksionet:
emisioni i monedhes
zbatimi i politikes monetare
zbatimi i buxhetit
bartja e llogarive dhe dhenia e kredive ndermarrjeve shteterore
1992
Ligji " Per Banken e Shqiperise"

Ndarja e Sistemit Bankar ne dy nivele:

Niveli I : Banka e Shqiperise Banke Qendrore
Niveli II: Banka e Kursimeve
Banka Kombetare Tregtare
Banka Tregtare Agrare

Licensimi i dy bankave me kapital te perbashket, shqiptar dhe te huaj:
Banka Italo-Shqiptare
Banka Arabo-Shqiptare Islamike
Arka e Kursimeve dhe Sigurimeve (1953)
Banka e Kursimeve (1991)
1. Niveli i ndermjetesimit financiar i kufizuar

2. Rritja e huave te keqija dhe te humbura

3. Dobesi e sistemit te pagesave

4. Kuader ligjor i papershtatshem

5. Mungese e pervojes bankare

6. Mospermbatja e SNK
Mangesite ne pragun e tranzicionit te sistemin bankar
1997
Bankat me kapital te huaj
1997 - Banka Nderkombetare Tregtare

1998 - Banka Amerikane e Shqiperise
Dega e Tiranes e Bankes AlphaCredit

1999 - Banka e pare Investive-FIB
Banka Ndertregtare
Banka Fefad

2002 - Banka Shqiptare e Kreditit
e-banking nga Banka Amerikane e Shqiperise
.
2003 -
Procredit Bank
(nga FEFAD)
-
Credins Bank
(kapital privat 100% shqiptar)

2004 -
Raiffeisen Bank
bleu Banken e Kursimeve (90% te kursimeve te popullsise)
rriti nr. e portfolios se kredise ne vend

2007 -

Societe Generale
bleu Banken Popullore- solli ulje te
cmimeve te kredise

2008 -
Intesa SanPaolo
, nga shkrirja e dy bankave:
Banka Italiano-Shqiptare & Banka Amerikane e Shqiperise

Risku i likuditetit
Vlera e depozitave mbulon 1.8 here vleren e kredive
Aktivet likuide përbënin 32.7% të totalit të aktiveve të sektorit
bankar

Risku i normës se interesit

Risku i kurseve te këmbimit

Risku i kredive me probleme

2008
.
% e interesit mbi depozita
Faktoret qe ndikojne ne perhapjen e e-banking:
reduktimi i kohes
rritja e aksesit
Komoditeti i klienteve
Permbajtja:
1. Historiku i sistemit financiar
2. Gjendja aktuale e sistemit financiar
3. Shqiperi vs. Itali
4. Konkluzionet
Ne 2013 totali i kredive problematike te sistemit bankar ishte 24,4 % te ndara ne:

kredi nenstandarde ( 9.78%)
kredi te dyshimta (5.38%)
kredi te humbura (9.23%)
Banka ne epoken e internetit
Konkluzioni:
Sistemi bankar i kufizuar nga rrethanat historike, politike dhe ekonomike

Situata aktuale tregon nje rritje te thellesise te sistemit bankar ne ekonomik e vendit

Shqiperia vs. Italia - pavaresisht nivelit te ulet te indikatoreve, tendenca e tyre eshte ne rritje

Qendrueshmeria e sistemit bankar do te varet nga performanca e ekonomise
Full transcript