Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам
by

davaa purev

on 22 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам

2012 2014 2013 2015 Засгийн газар Бехтелийн боловсруулсан мастер төлөвлөгөөг 2012 оны 216 дугаар тогтоолоор баталсан
“Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолбор төслийн мастер (ерөнхий) төлөвлөгөөг баталсан.
Мастер төлөвлөгөө болон цогцолборын бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах үүрэг бүхий төрийн өмчит “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолбор ХХК-ийг байгуулах.
Шаардагдах хөрөнгийг эх үүсвэрийг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусган шийдвэрлэх.
Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт татварын бодлогоор дэмжих эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх.
Усны хуримтлал бүхий талбайд гидрогеологийн нарийвчилсан судалгаа хийх. Инженер геологи, усны нөөцийн хайгуул
Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ
Суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн төлөвлөлт
Цогцолборын дэд бүтцийн техникийн зураг төслийн ажил
Эхэнд баригдах боломжтой коксын үйлдвэрүүдийн (Signum/MCC, TTCoke/ThyssenKrupp) техникийн зураг төслийн ажил
Талбайн бэлтгэл ажил (бодлогоор боломжит газар хөрс хуулалтын ажил хийх) Цогцолборын техникийн зураг төслийн ажил Цогцолборын дэд бүтцийн барилгын бэлтгэл ажил Дэд бүтэц болон эхний үйлдвэрүүдийн Барилгын нарийвчилсан зураг төслийн ажил
Барилгын бэлтгэл ажил Бүтээн байгуулалтын ажил Дэд бүтэц болон эхний үйлдвэрүүдийн барилгын нарийвчилсан зураг төслийн ажил
Барилгын бэлтгэл ажил Цогцолборын бүтээн байгуулалтын үе шатууд Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript