Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TUNDRA

No description
by

L B

on 26 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TUNDRA

TUNDRA TIPI
TUNDRE FUNKCIJA
TUNDRE ZNAČILNOSTI
TUNDRE PRIMARNA PRODUKCIJA
in BIOMASA razlike med različnimi predeli tundre

razlike med nadzemno in podzemno PP

skupna PP tundre je nizka, dnevna PP: 0,9 – 2,2 g/m2 (primerljivo s travniki zmernega pasu)

večina biomase je pod zemljo, zaradi trajnosti korenin je vložek vanje večji

največja akumulacija podzemne biomase na območjih z najnižjo neto produktivnostjo RAZKROJEVALCI in POTROŠNIKI Največ PP vstopi v detritsko prehranjevalno verigo - 98% porabijo mikrobivori in saprovori, herbivorom preostane le 2% PP

Glavni dekompozitorji: talni nevretenčarji, bakterije in glive

Glavni potrošniki: lemingi, vodne ptice, belke, zajci, moškatno govedo, severni jeleni

Lemingi: lahko pojedo >25% PP, zmanjšujejo plast stelje, s tem zmanjšajo izolacijo tal in povečajo globino odmrzovanja, kar vpliva na sestavo in naravo rastlinske združbe.

Moškatno govedo in severni jeleni: selektivne pašne živali, odstranijo 80-85% razpoložljivega rastlinstva

Arktične lisice, podlasice in snežne sove plenijo leminge. Hranilni pool = odmrli organski material

Spiranje je minimalno (pomlad; začetek rastne sezone) - kompeticija rastlin z mikrobi za prevzem nutrientov

Najbolj limitirajoča dejavnika: dušik in fosfor - vir so padavine in fiksacija

Kroženje omejujejo razkrojevalci, stopnjo izločanja pa N-fiksirajoči mikroorganizmi

Fosfor: kontrola transporta nutrientov iz starih listov v nove - posredna kontrola produkcije novih listov NUTRIENTI ALPSKA TUNDRA ARKTIČNA TUNDRA brezdrevesna pokrajina PODNEBJE POVRŠJE IN TLA VEGETACIJA nizke temperature

malo padavin

kratka rastna doba

sezonska klima
(sveža poletja: okoli 12°C, mrzle zime: do -28°C) preprosta, rastline nizke in majhne

nizka vrstna pestrost

visoki grmi (2-5m), pritlikavo suho grmičevje (5-20cm), trave, šaši in ločki ter mahovi in lišaji

večinoma trajnice, ki se razmnožujejo vegetativno

glavni razlog za pritlikavo rast = izsuševanje zaradi vetra, mraza, ledu

dejavnika, ki določata uspevanje posameznih vrst, sta toleranca na mraz ter prostorska porazdelitev hranil in vode TIPI TUNDRE 3 tipi tundre glede na geografsko lego:

arktična tundra
alpska tundra
antarktična tundra nizki, vlažni predeli - potoki, jezera, barja
visoka suha območja - skalnata puščava

permafrost = stalno zamrznjena tla, vrhnja plast podvržena nenehnemu taljenju poleti in ponovnemu zamrzovanju pozimi

rezultat zamrzovanja so različni simetrični vzorci na površju - zamrznjeni grički, zemeljske proge, "frost boils", kamniti poligoni

najpomembnejši preoblikovalni proces je krioplanacija - tekoče terase 23-44 kcal/kg tel.teže
(pozimi) 20% populacije
lemingov 4-7 lemingov/dan severno od območja tajge na severni polobli (S Evropa, Rusija, Kanada in Aljaska)

vedno prisoten permafrost (debelina 25 do 90 cm)

flora: munec, šaš, pritlikave vrbe in breze, šotni mah, lišaji

rastlinojeda fauna: moškatno govedo, severni jelen, arktični zajec, leming, belka, gosi

plenilska fauna: polarna lisica, sivi volk, mala podlasica, hermelin, snežna sova, govnačka na različnih geografskih širinah, a v visokogorju

permafrost prisoten le redko, večinoma suha kamnita pobočja, alpski travniki in visoka barja

flora: trave, šaši, gorska velesa, kamnokrečevke, skorjasti in listasti lišaji, pritlikavo grmičevje

fauna: žvižgač, svizec, gorska koza, los, muflon, gams

tudi v tropih (centralna in Južna Amerika, Afrika, Borneo, Nova Gvineja, Java, Sumatra in Havaji)
Full transcript