Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SEJARAH PENDIDKAN DI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK

No description
by

JoJo Chin

on 19 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SEJARAH PENDIDKAN DI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK

KOMUNITI MELAYU
Sistem Pendidikan
KOMUNITI CINA
Mula berhijra ke Tanah Melayu - Abab ke-3 Masihi
SEKOLAH VERNAKULAR INGGERIS
Mula berkembang di Tanah Melayu selepas penubuhan Free School di Pulau Pinang 1816.

Bahasa Pengantar -> Bahasa Inggeris

Cina, India dan Melayu pada kelas atasan layak memasuki & lepasan sekolah ini berperluang tinggi untuk melanjut perlajaran di kolej, Universiti atau luar negara
KOMUNITI INDIA
semakin bertambah di Tanah Melayu pada tahun 1880-1890
digalak masuk akibat perkembangan dagangan pertanian (kopi & getah)
Masuk melalui sistem buruh kontrak dan Sistem Kangani
Thank you!
PENDIDIKAN
KESIMPULAN
Peranan pendidikan amat dominan dalam proses sosialisasi. Kerajaan perlu mencari titik persamaan untuk memenuhi matlamat gagasan 1Malaysia.
Persamaan itu hanya akan dapat dicapai dengan memahami dan berkongsi matlamat wawasan negara dalam kalangan rakyat dan diterajui oleh barisan kepemimpinan yang sentiasa berpegang kepada slogan ‘rakyat didahulukan pencapaian diutamakan’.

SEJARAH PENDIDKAN DI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK
234890 WAN NUR NABILA BINTI WAN HARON
235033 CHANG WEN QI
236266 CHIN KIEW YEN
236267 INAYURASAHPUTRI BINTI EDISAH PUTRA
236272 ONGCHIA CHEE
236278 NUR SYAZA BINTI ISHAMUDIN

ERA PENJAJAHAN DI TANAH MELAYU (1800-1945)
- Majoriti:Kelompok Melayu kelas bawahan
- Berdasarkan dasar pendidikan
British dan Negeri2 Selat.iaitu:
-membaca, menulis, mengira, pertanian
DASAR PENDIDIKAN
(1945 - 1970)
DASAR CHEESEMAN 1946
JAWATANKUASA CAR-SAUNDERS 1947
JAWATAN KUASA HUBUNGAN
ANTARA KAUM 1949
LAPORAN BARNES 1951
LAPORAN FENN-WU 1951
ORDINAN PENDIDIKAN 1952
SEKOLAH KEBANGSAAN DAN SEKOLAH VERNUKELAR
SEKOLAH MENENGAH
PENDIDIKAN PRAUNIVERSITY
INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
CABARAN DALAM PENDIDIKAN DAN BAHASA
Tujuan
Mencari Harta
Sebab di China
populasi padat
bencana alam
pengolakkan politik
Sistem Pendidikan
Ajaran Konfusius
Pendidikan Cina Klasik
Tujuan
- mengekalkan identiti cina di Tanah Melayu (Loh 1975)
Lynn 1990; Purcell 1967
Kesan-Kesan Kedatangan Cina
Ditubuhkan oleh Dr Fenn & Dr Wu.
Bertujuan melayani kehendak masyarakat Cina

3 usul diketengahkan iaitu:
i. Mempertahankan kedudukan sekolah Cina dan mendesak agar
pihak kerajaan memberikan bantuan kewangan.
ii. Kedudukan bahasa Cina sebagai salah satu bahasa terbesar dunia. iii. Gesaan agar sekolah Cina tidak memfokuskan bentuk, kaedah
dan sukatan pendidikan dari negara China


Menetapkan sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan di sekolah rendah.

Sekiranya jumlah pelajar bukan Melayu melebihi 15 orang, kemudahan disediakan untuk menggunakan bahasa Cina dan Tamil.

Tujuan untuk menjadikan sistem pendidikan sebagai teras penyatuan adalah sukar kerana setiap etnik berusaha memartabatkan warisan bahasa masing-masing.

Sukar sebab orang cina dan india rasa akan menggugat bahasa dan budaya yang diwarisi
Laporan Razak 1956
Dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak bin Hussein
Tujuan: mengkaji semula sistem pendidikan di Malaysia

Antara cadangan
-Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar

Timbul penolakan daripada komuniti bukan Melayu, namun kerajaan bertolak ansur untuk mengekalkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah masing-masing.


Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pendidikan 1961
berperanan untuk memantau Ordinan Pelajaran 1957
laporan berkenaan telah diluluskan pada bulan Ogos 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pendidikan 1961 pada Oktober 1961.

Empat aspek penting:
1. Pelaksanaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar
2. Sistem peperiksaan
3. Penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional
4. Penekanan pendidikan moral dan keagamaan
Sekolah kebangsaan (bahasa melayu)
Sekolah jenis kebangsaan (bahasa cina & tamil)

Kelas peralihan – untuk murid-murid berpendidikan SRJK yang sambung belajar di SMK.
Jenis-jenis sekolah menengah:
i. Sekolah menengah harian
ii. Sekolah menengah jenis kebangsaan
iii. Sekolah berasrama penuh
iv. Sekolah kluster
v. Sekolah teknik dan vokasional
vi. Sekolah menengah agama
vii. Sekolah seni dan sukan
Sekolah rendah yang berkonsepkan berlajar bersama-sama dalam kawasan yang sama tanpa mengira etnik atau agama.
Sekolah Wawasan
i. Tingkatan 6 (2 tahun, STPM)
ii. Matrikulasi (1@2tahun, 90% diperuntukkan
kepada Melayu & bumiputera)
iii. Diploma (3 tahun, politeknik)

IPTA (Institusi Pendidikan Tinggi Awam)
IPTS (Institusi Pendidikan Tinggi Swasta)

Pendidikan terbahagi kepada
- Majoriti: Kelompok Melayu kelas atasan.
Setelah tahun 1920, Pendidikan Inggeris adalah
berdasarkan Pendidikan Vernakular iaitu:
- Bahasa Inggeris, Melayu, Mandarin,dan Tamil
PENDIDIKAN INGGERIS
PENDIDIKAN VERNAKULAR
HASIL:-
kesinambungan pembangunan semangat nasionalisme
yang tidak sekata dalam proses mencapai kemerdekaan.
- peluang pendidikan lebih terbuka
- peluang mengukuhkan sistem pendidikan
dan bahasa yang diwarisi dari negara asal.
KOMUNITI CINA DAN INDIA
kurang berpeluang memasuki pendidikan kerana:
1) adanya perjanjian yang mengesahkan adat resam
2) kebanyakan sekolah berada dibandar
3) yuran tinggi
KOMUNITI MELAYU
- bahasa Jepun bahasa perantaraan.
- sistem pendidikan berdasarkan bahasa Inggeris dan Cina disekat
- tidak menganggu sistem pendidikan melayu
PENDIDIKAN JEPUN
Peringkat kearah pemupukan semangat kesepaduan sosial dalam bidang pendidikan.
Kurang berhasil sebab:
1) Latar belakang budaya dan peradaban yag berbeza.
2) Setiap pihak berusaha mempertahankan sistem pendidikan dalam bahasa ibunda masing-masing
DEFINASI
Kesan daripada peperangan, kerajaan British telah mengubah dasar pendidikan yang menumpukan ke arah penyatuan
Peruntukan pendidikan peringkat rendah-percuma
Pendidikan Inggeris akan didedahkan-diperingkat rendah
Peluang pendidikan yang sama- golongan wanita
Dari sudut penggunaan bahasa pengantaraan
Tidak mampu dilaksanakan kerana kekurangan tenaga pengajar untuk Sekolah Inggeris.
Definisi
Initipati
Masalah
Timbul
Hasil
Merangka pendidikan tahap universiti di Tanah Melayu oleh British
Bahasa melayu sebagai bahasa pengantar sukar dicapai.

Komuniti bukan Melayu (Cina&India) melihat langkah berkenaan
dapat menggugat kedudukan bahasa mereka.

Tujuan
Masalah Timbul
Sebab
Tujuan
- memupuk penyatuan dalam
masyarakat majmuk bagi sebuah
negara bangsa baharu yang merdeka.

1) Melayu: Dato’Onn bin Jaafar.
2) Cina: Tan Cheng Lock
3) India: Thuraisingham
Kaedah Pelaksanaan
1- Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
wajib diajar di sekolah rendah.

2- Sekolah kebangsaan ditubuhkan untuk:
-menyatukan etnik.

3- Bahasa ibunda masing2 boleh diajar.
Penyatuan sukar dicapai - kerana setiap etnik masih mempertahankan sistem pendidikan yang diwarisi.
Hasil
asas penyatuan dalam proses pembinaan negara bangsa.
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Bahasa Kebangsaan
Sistem Pendidikan Vernakular
/ Jenis Kebangsaan
- Pengekalan sistem sedemikian akan menggalakkan pemisahan kanak-kanak daripada komuniti etnik yang berbeza.
- Neena (1985) meletakkan peranan penting pendidikan formal dalam proses sosialisasi.
SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK
Bahasa
Pendidikan
Dengan warisan nilai budaya dan peradaban yang berbeza, setiap komuniti etnik di Malaysia berusaha mempertahankan sistem pendidikan masing2
Dalam tempoh penjajahan selama 130 tahun, pihak British melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan mengasingkan etnik mengikut komuniti masing2
- dua perkara yang saling berkait rapat.
- Melalui pendidikan, sesuatu bahasa dapat dipertahankan dan bahasa juga menggambarkan jiwa sesebuah bangsa
dibentuk bersesuaian dengan sistem nilai & adat Melayu
Persekolahan secara Tidak Formal
Sekolah Vernakular Melayu
sekolah pondok
bahasa pengantar - bahasa Melayu & Arab
Sekolah ini membabitkan sekolah agama, sekolah agama rakyat, sekolah pondok & madrasah.
didirikan oleh kerajaan British.
Bahasa Pengantar -> Bahasa Melayu
Tumpuan kepada perkara asas:- (Chelliah 1940)
membaca, mengira, menulis, ilmu pertukangan, anyaman dan pertanian bagi memenuhi kehendak kehidupan luar bandar
Lepasan sekolah Melayu berkelayakan menyambung pelajaran ke Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI).
Isu sekolah vernakular dalam sistem pendidikan di Malaysia.

Gesakkan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina dengan mengemukakan:

“Memorandum Pendidikan Persekutuan Malaya”.

Sokongan ini membawa kepada penubuhan Jiao Zong pada 25 Disember 1951

Bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu
diberikan layanan yang sama dan sebagai bahasa rasmi.
Rukun Ketiga
Mempertahankan persatuan Cina (huatuan)
(melibatkan lebih 8,000 buah persatuan seperti rumah ibadat, puak dan bahasa, persatuan politik, pendidikan dan perniagaan)
Tiga Rukun Politik Cina
Pada tahun 1995, Menteri Pelajaran mengambil keputusan menarik balik kuasa atau peruntukan Akta Pelajaran 1961 Seksyen 21 (1B)

Membentangkan Akta Pelajaran baharu pada 1996 yang mengambil kira kepentingan dan permintaan etnik Cina.

Memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama.

Kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan sekolah vernakular seperti Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).
Komitmen Kerajaan
Sosial
Pendidikan
Ekonomi
System Politik
Rukun Pertama
Mempertahankan pendidikan Cina
(Melibatkan 1300 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)
dan 60 Sekolah Menengah Persendirian Cina)
Rukun Kedua
Mempertahankan penerbitan akhbar Cina
(Melibatkan 6 akhbar harian di Semenanjung dan 8 akhbar di
Sabah dan Sarawak)
Disediakan oleh L.J.Barnes dari Universiti Oxford
Matlamat: menyemak
dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu
Cadangan
(i)
Di Peringkat sekolah rendah
-BI & BM sebagai bahasa penghantaran.
(ii) Sekolah vernakular dimansuhkan dan digantikan dengan sistem pelajaran
kebangsaan sekolah rendah dan wajib menggunakan bahasa Melayu dan
bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
(iii)
Di peringkat menengah
,bahasa Inggeris kekal digunakan
sebagai bahasa pengantar
Gagal, ditentang oleh komuniti bukan melayu.
Q & A
Full transcript