Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psychologie van de oordeelsvorming

Presentatie studiemiddag voor Juridisch medewerkers van het Hof Amsterdam
by

Roos van Velzen

on 12 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psychologie van de oordeelsvorming

psychologie van de oordeelsvorming

Heuristieken
e
f
g
h
J
k
ideas!
innovation
m
7
En deze?
Een voorbeeld
Risico van
egocentric bias
VENTAJAS DE CONTAR CON UNA APLICACIÓN WEB:

•Destacaría la institución sobre otras instituciones educativas.

•Nos colocaría como una de las instituciones que le da importancia a la tecnología.

•Nos brinda vanguardia.

•Contacto directo con la institución en cualquier dispositivo móvil.

De egocentric bias

Ankerinformatie:
Je eigen bewustzijn van je talenten en kwaliteiten

Onderwerp van oordeelsvorming:
De talenten en kwaliteiten van anderen

Onderscheid:
Ankerinformatie
Onderwerp van oordeelsvorming
door ervaring opgebouwde denkroutines

deze opereren grotendeels
onbewust

zo kunnen we
snel oordelen
over een situatie
Wat staat hier:

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.


A dootcr has aimttded the magltheuansr of a tageene ceacnr pintaet who deid aetfr a hatospil durg blendur

De ankerheuristiek
We bouwen in onze
oordeelsvorming
vaak
onbewust
voort op de
informatie die eerder beschikbaar
is.
Ook als dit leidt tot
missers
in onze oordeelsvorming.
Ankerheuristiek
Onderzoek laat zien dat deze heuristiek in veel situaties een rol speelt.
Onderhandelingen
(de eerste klap is een daalder waard)
Ankerheuristiek: de effecten
Ankerheuristiek
Primacy effect (leesexperiment)
3 effecten:
hindsight bias
spotlight effect
egocentric bias
'Dat had je kunnen weten'
Hindsight Bias
Ankerinformatie:
Kennis van het heden

Onderwerp van de oordeelsvorming:
Kennis van mensen in het verleden
Het spotlight effect
Ankerinformatie:
Kennis van je eigen opvatting en mening

Onderwerp van oordeelsvorming:
De mate waarin anderen zich deze opvattingen en mening eigen maken.
De egocentric bias
Johan Braeckman:

94%
van de in een onderzoek ondervraagde hoogleraren vindt zichzelf
beter
functioneren
dan
de collega's
En rechters?
De egocentric bias
onderzoek van Guthrie, Rachlinski en Wistrich
Als we een rangordening maken van alle deelnemers aan deze studie naar de mate waarin hun vonnissen herroepen zijn door hogere rechters, waar zou u zichzelf dan plaatsen ?


88%
van deze rechters is van mening dat
tenminste de helft
van van hun collega’s een
hoger

herroepingspercentage
heeft
dan zijzelf

Deze rechters vallen ten prooi aan de
egocentric

bias

56% 25% of lager:
32% Tussen 25 en 50%:
8% Tussen 50 en 75 %:
4% 75% en hoger:
Feedback resistentie

Weerbarstigheid in het bijstellen van de eigen oordeelsvorming
Hoe voorkomen we valkuilen in onze
oordeelsvorming?
Kennis nemen van
heuristieken
Bewust worden
van situaties waarin ze een
valkuil
kunnen worden
Bewust worden van
eigen stijl
van oordelen en beslissen
Overleg
en
Tegenspraak

Een honkbalknuppel met bal kosten samen
€1,10

De knuppel kost
1 euro meer
dan de bal

Hoe duur is de bal?

De aankoop
Bal € 0,10
Knuppel 1 euro duurder: € 1,10
Samen
€ 1,20

Goede antwoord: € 0,05

Wat is hier aan de hand?

Onderwijs
(Rosenthal experimenten)
Beoordelingsprocessen
(Halo en Horn effect)
Rechtspraak
(Englich en Strack experimenten)
onder vele namen
Tunnelvisie (Recherche onderzoek)
Availability bias (criminaliteitscijfers)
Confirmatie bias (Jagten)
Full transcript