Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BT_TA09

Presentation till undervisning
by

Thomas Arvidsson

on 9 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BT_TA09

Bibeltolkning
Att läsa och förstå bibeln
"Genom att Gud talade genom verkliga människor i en
rad olika situationer, över en tidsperiod på över 1500 år,
så är uttryckssättet färgat av samtidens språkbruk och
kulturella traditioner.
Med andra ord kan man säga att
hans ord till oss främst var hans ord till dem
.
Om de skulle få del av Ordet, så kunde det bara ske
genom ett språk och genom händelser som de begrep.
Vårt problem är att vi tidsmässigt är skilda från dem
och i viss mån även på det tankemässiga planet.
Detta är huvudorsaken som ofrånkomligt innebär att
vi måste lära oss tolka. "
Fee, Stuart "Att läsa och..."
Guds ord
Människors ord
1.
Bibeln är Guds ord, genom människors ord i historien
George Eldon Ladd
Exegetik - det ursprungliga syftet med Guds ord, vad betydde det där och då?
2.
Eisegetik - att läsa in något i texten
Skriftens natur
Vår natur
Du är en tolk
Eiseges
Förförståelse
Exeges
Exegetik
Historisk-grammatisk metod
Det historiska sammanhanget
Det litterära/grammatiska sammanhanget
när och var skrevs texten och av vem?
vad var orsaken till att texten skrevs?
vilka politiska faktorer rådde och vilka hotbilder fanns?
hur såg topografin ut?
vad är poängen?
vad är det författaren säger?
vilket språk/genre använder författaren (poesi, prosa...)
Bibelstudiets tre steg:
vad säger texten?
vad betydde texten när den skrevs?
vad betyder texten för oss idag?
Observation
Tolkning
Tillämpning
Hermeneutik - tolkningslära
Vad är kunskap?
Epistemologi - kunskapsteori
Olika kunskapsteorier:

- empirisk: kunskap baserad på erfarenhet

- rationalistisk: kunskap erhålls genom logik, vilket man
når genom resonemang

- mystisk: kunskap erhålls genom övernaturliga upplevelser

- pragmatisk: kunskap är baserat på nivån av framgång

- biblisk: kunskap är baserat på Guds ord
I dess "smalare" betydelse: Vad betyder Guds ord här och nu.
"En text kan aldrig betyda vad den aldrig har betytt"
textavsnitt
omedelbart sammanhang
längre avsnitt
bibelboken
hela bibeln
Börja i exegetiken!
Olika litteraturstilar i bibeln:
Prosa

Poesi

Brev

Historisk berättelse

Liknelse

Evangelie

Vishetslitteratur

Apokalyps
Exempel på bildspråk
(vilket alltså ska tolkas bokstavligt!)
INTE
En direkt jämförelse av två saker som är helt olika.
Används tillsammans med konjunktionen ”som”, ”likt”, ”såsom”.
Liknelse:
Metafor/symbol:
En indirekt jämförelse av två saker. En metafor är som en
liknelse med skillnaden att konjunktionerna är utelämnade.
Allegori:
En förlängd metafor i berättelseform.
(Kristens resa, Från helvetets brevskola)
Analogi:
En jämförelse som visar stora likheter i detalj
mellan två väsensskilda saker.
Förebild:
I GT förekommer mycket som NT:s författare förklarar
vara ”skuggbilder” av NT:s verkligheter.
Antropomorfism:
Gud beskrivs i mänskliga termer, som om Han hade händer,
fötter, ansikte etc.
Ironi:
Författaren antyder något som ofta är raka motsatsen till det som menas,
med syfte att uppnå en humoristisk, sarkastisk effekt.
Personifiering:
Livlösa föremål och begrepp tillskrivs mänskliga eller levande kvaliteter.
Hyperbol:
Överdrift, inte med avsikten att ljuga utan för att betona och förstärka något.
Retoriska frågor:
Här förväntas inget svar, det anses självklart.
Frågan ställs för att få läsaren att tänka till.
Metonymi:
Utbytandet av en term mot en annan.
Den nya termen representerar den första.
Några grundråd!
Läs bibeln bokvis - inte bitvis
Låt text tolka text
svaret finns oftast i texten inte utanför.
Sök den ursprungliga
meningen med texten
Vanliga bibelbrott:
Kontextbrott
Kontextkrock
Symbolbrott
Spekulationsbrott
"Bibelprat utan citat"
- en bibelvers rycks ur sitt sammanhang och citeras godtyckligt.
- två eller fler bibelsammanhang som inte har med varandra att göra
sätts ihop som om de vore någon slags kommentar till de andra
verserna.
- man misstager bildligt språk för bokstavligt eller vice versa.
- när vissa bibeltexter sägs vara profetior om nutida händelser
trots att de redan blivit uppfyllda. s.k. "Expressen-exegetik"
- man uttalar sig om vad Bibeln ”lär” utan att ange referens.
Bibelkroken
Urvalsbrott
"Bonnförnufts-logik"
Associationsbrott
Uppenbarelsebrott
"Världsåskådnings-förvirring"
- bibelcitat används för att fånga lyssnarens uppmärksamhet, men följs sedan av en förkunnelse som
inte alls har med lästa texten att göra.
- man använder sig av ett begränsat antal texter för att bevisa ett argument, när Bibelns budskap i sin
helhet skulle motsäga sådana slutsatser. s.k. ”Bibeln säger vad du vill-teologi”
- ord som...självklart, uppenbarligen, alla normala människor tycker så, alla bibellärare menar...
används för att övertyga om en åsikt som man egentligen inte vet så mycket om.
- att hänvisa till en ”auktoritet” eller ”smord bibellärare” för att styrka den egna undervisningen.
Som om inte Skriftens auktoritet räcker...
- tron att Bibeln besitter dold (esoterisk) kunskap som endast vissa få utvalda får uppenbarelse om. Förklaringar till tolkningarna saknas ofta eftersom de anses onödiga.
- När man kulturellt missförstår och därmed tillämpar bibelns texter.
Full transcript