Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Refraktori i reflektori

No description
by

Luka Raicevic

on 7 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Refraktori i reflektori

Teleskopi
Galieo Galilej je prvi primenio teleskop u astronomiji 1610. godine i pomoću njega načinio više značajnih otkrića i pravu revoluciju u nauci.
Osnovni optički deo svakog teleskopa je objektiv, čija je funkcija da sakupi što više svetlosti i da omogući posmatranje objekta pod većim uglom.
Zavisno od toga da li je objektiv sočivo ili ogledalo, teleskopi se dele na refraktore i reflektore.
Refraktori
Refraktori su teleskopi koji koriste konveksna sočiva.
Dva sočiva(jedno manje i edno veće) se postave na oba kraja cevi.
Veće sočivo sakuplja svetlost i fokusira je u jednoj tački iza sočiva(žiža) pomoću refrakcije.
Manje sočivo(okular) se nalazi iza žiže i ono uvećava tu fokusiranu sliku.
Reflektori
Njutn je 1668. godine konstruisao teleskop zasnovan na refleksiji.
Umesto sočiva koriste se ogledala.
Svetlost ulazi u cev teleskopa i pada na primarno ogledalo, koje se nalazi na kraju cevi. Primarno ogledalo je konkavno.Zbog takvog oblika se svetlost, koja se od njega odbije, skoncentriše u žiži koja se nalazi ispred ogledala.
Njutn je uveo drugo tzv. sekundarno ogledalo čija je uloga da skrene snop svetlosti za 90 stepeni i usmeri ga okularu koji se nalazi na bočnom zidu teleskopa, i na taj način omogući posmatranje bez opstrukcija.
Najpoznatiji reflektori
1.
Njutnov reflektor
2.
Gregorijev reflektor
- ima u sfernom ogledalu objektiva otvor u sredini, kroz koji prolaze reflektovani zraci od konkavnog sek. ogledala, koji se nalazi na optičkoj osi objektiva, ali dalje od fokusa.
3.
Kasegrenov reflektor
- sličan Gregorijevom, ali sekundarno ogledalo leži ispred fokusa objektiva.
Refraktori i reflektori
Luka Raičević VI-8
refraktor
reflektor
Najpoznatiji refraktori
Dva najpoznatija tipa refraktora su: Keplerov refraktor i Galileov durbin.
1.
Keplerov refraktor
ima za objektiv sabirno sočivo iza čijeg se fokusa stavlja okular(sabirno sočivo male žižne daljine).
2.
Galileov durbin
nastaje kad umesto okulara stavimo ispred fokusa rasipno(konkavno) sočivo.
Katadioptici
Mnogi teleskopi su katadioptrični tj. kombinacija su ogledala i sočiva, kao na primer teleskopi Maksutov-Cassegrain.
Svetlost prolazi kroz sočivo, pada na primarno ogledalo, odbija se do sekundarnog, koji opet refletkuje svetlost ka rupi u primarnom ogledalu, na čijem kraju se nalazi okular. Dakle osnovna prednost u odnosu na reflektore ogleda se u zatvorenoj optičkoj cevi, što smanjuje strujanje vazduha, i samim tim smanjuje degradaciju slike koja dolazi usled istog
Prijemnici zračenja
Teleskopi služe kao kolektori zračenja, koji se nalaze ispred posmatračke aparature, tj. prijemnika zračenja.
Prijemnici zračenja mogu biti:
1.Prijemnici koji reaguju na intenzitet zračenja(npr. oko).
2.Prijemnici koji reaguju na osetljivost(fotografska emulzija).
3.Prijemnici koji reaguju na fluks zračenja(fotomultiplikator).
4.Detektori čestica o kojima se obično govori u okviru nuklearne fizike, ali zauzimaju značajno mesto u astofizici.
Oko je prijemnik zračenja iz opsega 390-700nm, sa maksimumom osetljivosti u dnevnom viđenju na 554nm(žuta svetlost) i 513nm u noćnom viđenju(zelena svetlost).
Fotografska emulzija
Fotografska emulzija na bazi srebro-bromida reaguje na zračenje od ultraljubičaste do zelene svetlosti, sa maksimumom na 415-135nm. Dodavanjem raznih senzibilizatora postaje osetljiva sve do daleke infracrvene oblasti spektra.
Oko
Fotomultiplikator
Prema jednačini fotoefekta, ima graničnu talasnu dužinu koja zavisi od vrste supstance nanete na katodu u svojstvu fotoemitera.
Full transcript