Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osvetová a spolková činnosť v Prešove

Vzdelávanie dospelých v období 1918 - 1939
by

Katarína Mihoková

on 21 April 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osvetová a spolková činnosť v Prešove

Vzdelávanie dospelých
v Presove /1918-1939/ Photo based on: 'horizon' by pierreyves @ flickr Spolky pôsobiace na území Prešova

Československá beseda
Vznik 23.9. 1919

Predseda – JUDr. Fábry

Aktivity: divadelné predstavenia,
prednášky, programové večierky, knižnica,
koncerty

14. 2. 1920 usporiadala reprezentačný ples

R. 1920 pretvorená na miestny odbor Matice slovenskej
Živena Vznik 22.6.1921

Predsedníčka – Augusta Thomková

Aktivity: prednášky, divadelné predstavenia, vyzbierali peniaze na pomoc deťom, kurzy varenia a šitia

Pôsobnosť aj mužov
Priemyselný domov v Prešove
Vznik 10. 11.1918

Predseda – Jozef Kolozsy

Cieľ – združovať a podporovať remeselníkov

Aktivity: remeselnícke časopisy, kultúrne a zábavne večierky, prednášky, tanečné zábavy, knižnica, kolkáreň spevokol...


ČSR ako výsledok národnooslobodzovacieho boja dňa 28. 10. 1918

Uvedenie základných demokratických práv

Ústava ČSR bola schválená 29. 2. 1920

ČSR ako nový štát patril k štátom so značne rozvinutou parlamentnou demokraciou
V rokoch 1919 a 1920 ČSR prijala zákony, kt. mali usmerňovať ľudovýchovu:

Zákon č. 67 Zbierky zákonov a nariadení z 7. 2. 1919 o organizácií ľudových kurzov občianskej výchovy

Zákon č. 430 Zbierky zákonov a nariadení z 12. 7. 1919 o verejných knižniciach

Zákon č. 80 Zbierky zákonov a nariadení z 30. 1. 1920 o obecných kronikách
Full transcript