Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat komt allemaal bij werken kijken?

Hoofdstuk 6 pincode kgt 4
by

Maarten Hamers

on 8 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat komt allemaal bij werken kijken?

Krijg je wat je verdient?
Primaire arbeidsvoorwaarden
Staan in een CAO
CAO = Collectieve
Arbeids
Overeenkomst
Afspraken over de arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers of werkgevers
organisaties en 1 of meer organisaties van werknemers. (Vakbonden)
Kan algemeen bindend verklaard worden
door de Minister van Sociale zaken en
Werkgelegenheid
Primaire arbeidsvoorwaarden

Afspraken over:

Het loon
De werk- en rusttijden
Pensioenregeling

Kortom, De belangrijkste afspraken als je ergens in dienst
treedt.
Het niet blokkeren van Facebook,
Primaire arbeidsvoorwaarde?
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Staan in een individuele
Arbeidsovereenkomst
Afspraken tussen 1
werkgever en werknemer
Secundaire arbeidsvoorwaarden

Afspraken over:

Studie mogelijkheden
Vakantie- en verlofregelingen (LET OP!)
Reis- en verhuiskosten vergoeding

Kortom, Alle afspraken die niet met loon en werk- en rusttijden te maken hebben.
Ga je ergens werken?
Afspraken die jij maakt met een
werkgever voor je in dienst treedt.
Oftewel, een contract waarin
Primaire en secundaire arbeids
Voorwaarden zijn opgenomen
Sluit eerst een individuele arbeidsovereenkomst
af met je toekomstige werkgever!
Duur Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd
Onbepeaalde tijd
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Tijdelijke baan
Eindigt automatisch als de termijn is verstreken

Bij een tijdelijke baan van minder dan 2 jaar is de maximale proeftijd 1 maand.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Vast dienstverband
Eindigt pas als de overeenkomst opgezegd wordt
door werkgever of! werknemer

Proeftijd is 2 maanden
Proeftijd
Tijdens de proeftijd mogen zowel werknemer als werkgever de overeenkomst opzeggen zonder reden.
Zie pagina 178
Wetgeving
Arbeidstijdenwet
Arbowet
Wordt hier de Arbowet overtreden?
Arbeidstijdenwet

Geeft regels voor rust- en werktijden
Toezicht door arbeidsinspectie
Maar goed dat we in Nederland
deze wetten hebben
Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

Regels voor veilige en gezonden omstandigheden
Toezicht door arbeidsinspectie
Maken
Vraag
4, 5, 7 en 9
Wat voor baan voor jou?
Functies
Leidinggevende functies
Uitvoerende functies
Arbeidsverdeling
Zorgt voor specialisatie
Soorten arbeid
Geschoolde arbeid
Ongeschoolde arbeid
Duur Arbeid
Voltijd (Fulltime)
Deeltijd (Parttime)
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Tijdelijke baan
Eindigt automatisch als de termijn is verstreken

Bij een tijdelijke baan van minder dan 2 jaar is de maximale proeftijd 1 maand.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Vast dienstverband
Eindigt pas als de overeenkomst opgezegd wordt
door werkgever of! werknemer

Proeftijd is 2 maanden
Proeftijd
Tijdens de proeftijd mogen zowel werknemer als werkgever de overeenkomst opzeggen zonder reden.
Zie pagina 178
Maken
Vraag
11, 15, 16, 17 en 19
Wie vind jij de beste leidinggevende?
Leidinggevende functies

Voorbeelden

Managers
Directeuren
Teamleiders

Je geeft opdrachten/leiding aan mensen in uitvoerende functies
Uitvoerende functies

Voorbeelden

Vakkenvullers
Kapsters
Krantenbezorgers

Je voert opdrachten van leidinggevenden uit
Functie verdeling?Specialisatie?
Geschoolde arbeid

Voorbeelden:

Advocaat
Piloot
Maar ook: Kok, kapster enz.

Alle arbeid waar een beroepskwalificatie voor nodig is
--> Afgeronde vmbo-b, vmbo-k, mbo hbo of universitaire opleiding
Sprake van vaste uren per week
Flexibele arbeid

Geen vaste arbeidsduur
Wisselende werktijden

Vaak oproepkrachten of mensen
met tijdelijk werk
Wanneer werk je?
Arbeidsmarkt
Geheel van vraag naar arbeid en
aanbod van arbeid
Aanbod van arbeid

Inwoners van een land die arbeid aanbieden

Voorbeelden:

Mensen die meer dan 12 uur per week werken
Mensen die op zoek zijn naar werk voor meer dan 12 uur per week
Werkloosheid
Aanbod van arbeid is groter
dan de vraag naar arbeid
Krappe arbeidsmarkt
Vraag naar arbeid is groter dan
het aanbod
Werkloosheidspercentage
Werkloze beroepsbevolking
Totale beroepsbevolking
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Tijdelijke baan
Eindigt automatisch als de termijn is verstreken

Bij een tijdelijke baan van minder dan 2 jaar is de maximale proeftijd 1 maand.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Vast dienstverband
Eindigt pas als de overeenkomst opgezegd wordt
door werkgever of! werknemer

Proeftijd is 2 maanden
Proeftijd
Tijdens de proeftijd mogen zowel werknemer als werkgever de overeenkomst opzeggen zonder reden.
Zie pagina 178
Maken
Vraag
21, 22, 25, 26, 27b, 28 en 30
Geen werk ... en dan?
Economie trekt aan!
Stijging van de bestedingen
Bestedingen zijn de uitgaven aan
goederen en diensten van een land
Het niet blokkeren van Facebook,
Primaire arbeidsvoorwaarde?
Herstel economie
Afhankelijk van ontwikkeling lonen
en prijzen

Consumentenvertrouwen
Loonmatiging
Niet of nauwelijks laten stijgen van
de lonen
Arbeidstijdverkorting
Verkorting van werkweek van 40
naar 36 uur

Mkn 38
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Tijdelijke baan
Eindigt automatisch als de termijn is verstreken

Bij een tijdelijke baan van minder dan 2 jaar is de maximale proeftijd 1 maand.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Vast dienstverband
Eindigt pas als de overeenkomst opgezegd wordt
door werkgever of! werknemer

Proeftijd is 2 maanden
Proeftijd
Tijdens de proeftijd mogen zowel werknemer als werkgever de overeenkomst opzeggen zonder reden.
Zie pagina 178
Arbeidsdeelname
Mensen zonder werk: Inactieven

Mensen met werk: Actieven
Maken
Vraag
31, 34, 35, 38, 39 en 40
http://gemi.st/12390081
Beroepsbevolking
Alle inwoners van 15 tot 65 jaar die tenminste
12 uur per week werken of actief op zoek zijn
naar een baan van tenminste 12 uur per week
Werkloze beroepsbevolking

Inwoners tussen de 15 en 65 jaar die
op zoek zijn naar een baan van
tenminste 12 uur per week
Werkzame beroepsbevolking

Inwoners tussen de 15 en 65 jaar die
tenminste 12 uur per week werken
Vraag naar arbeid

De werkgelegenheid

Bestaat uit:
Alle bezette en niet bezette arbeidsplaatsen

Niet bezette arbeidsplaatsen noem je
vacatures
Werkgelegenheid
Geregistreerde werkgelegenheid
Alle werkgelegenheid die naar voren
komt in officiele cijfers
Verborgen werkgelegenheid
Alle werkgelegenheid die niet naar
voren komt in officiele cijfers

Voorbeeld:
Zwartwerk
Vrijwilligerswerk
Economie voor het vmbo
Geregistreerde werkloosheid

Alle inwoners van een land tussen de 15 en 65 jaar die als
werkzoekenden staan ingeschreven bij het CWI voor een baan
van tenminste 12 uur per week.
Verborgen werkloosheid

Inwoners die wel willen werken, maar niet zich hebben
ingeschreven bij het CWI
Soorten Werkloosheid
Structurele werkloosheid
Conjuncturele werkloosheid
Seizoenswerkloosheid
Regionale werkloosheid
Structurele werkloosheid

Ontstaat door blijvende veranderingen in de manier
waarop bedrijven produceren
Door technologische ontwikkelingen, reorganisaties of
verplaatsing naar het buitenland gaan arbeidsplaatsen
verloren

Afstemming op arbeidsmarkt is niet goed
Conjuncturele werkloosheid

Ontstaat door een daling van de vraag naar goederen en diensten omdat het economisch
slechter gaat.
Minder vraag naar producten --> Minder producten verkocht --> Minder producten hoeven geproduceerd te worden --> Minder vraag naar arbeid -->
Minder mensen aan het werk --> Hogere conjuncturele werkloosheid
Seizoenswerkloosheid

Ontstaat doordat bepaalde arbeid slechts gedurende een bepaalde periode per jaar wordt verricht. Wanneer deze arbeid wegvalt, ben je werkloos

Bijvoorbeeld

IJsverkoper
Aspergeplukker
Terrasbediening
Regionale werkloosheid

Ontstaat als werkloosheid in bepaalde regio's of steden hoger is dan de gemiddelde werkloosheid in een land

Bijvoorbeeld

In Groningen is een overschot aan koks, terwijl die in Amsterdam er hard nodig zijn. Toch blijven de koks werkloos, omdat ze niet willen verhuizen
x 100%
Overheid stimuleert bestedingen
Belastingen verlagen --> Hoger netto inkomen --> Meer koopkracht --> Meer bestedingen

Investeren in infrastructuur --> Stijging productie --> Meer vraag naar werknemers
--> Meer mensen aan het werk --> Hoger inkomen --> Meer bestedingen
Consumentenvertouwen laag --> Mensen sparen liever
dan dat ze geld uitgeven.

Gevolg:

Bestedingen blijven uit!
De overheid wil zoveel mogelijk actieven
op de arbeidsmarkt, zodat het inkomen toeneemt
en de lasten voor de overheid aan uitkeringen afneemt.
Full transcript