Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eu

No description
by

Lisa Andersson

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eu

EU- Europeiska unionen Vilka länder är medlemmar i EU? http://www.hydramiddleware.eu/graphics/eu-flag.gif
http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Ekonomi/Vilka-lander-har-euron-som-valuta/
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sverige-sa-nej-till-euron/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/Flera-lander-vill-ga-med-i-EU/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-fiskepolitik/
http://www.vitaminsidan.se/vitaminer/a-vitamin-retinol/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Inom-EU-ska-bara-sakra-livsmedel-saljas/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_sv.htm
http://prezi.com/tckisvadm1vd/edit/#10_25592047
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_sv.htmhttp://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_sv.htm
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Sa-bildades-EU/
http://www.europaportalen.se/tema/maastrichtfordraget
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm Alla länder som är med i eu är med i emu, men alla har inte eus valuta, euro. De länder som har euro är: Nederländerna
Belgien
Cypern
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien Luxenburg
Malta
Portugal
Slovakien
Slovenien
Spanien
Tyskland
Österrike För att ett land ska ha euro måste en majoritet av invånarna rösta ja.
Sverige rösta nej till euro år 2003. Vad gör eu?
Vilka frågor jobbar de med? En sak som EU har jobbat fram är att ta bort de handelshinder som funnits mellan länderna. De har då skapat en "inre marknad" Frågorna EU jobbar med handlar om saker som rör medlemsländerna.
Eu länderna bestämmer själva om frågor som bara berör deras land, tex om skolor och sjukvård. Fördjupning på 2 frågor Miljö Detta är ett område som länderna beslutar själva om, men också med de andra euländerna. Det finns länder som inte är med i eu som vill bli medlemar. För att få va med i eu måste man uppfylla vissa krav.
2013 blir kroatien medlem. Landet ansökte om medlemskapet 2003, och eu börja förhandla om medlemskapet 2005.
Sen finns de även länder som förhandlar om eu medlemskap, dessa länder är island, Montehegro och turkiet. De här tre länderna uppfyller kraven för att få vara med.
Sen finns de två länder, Mekedonien och serbien, som inte uppfyller de politiska krieriet. När de beslutar om miljön ska de sträva efter hög skyddsnivå och ta hänsyn av miljön. Dessa fyra punkterska uppfyllas:
•Bevara, skydda och förbättre miljön
•Skydda människans hälsa
• Naturresurserna ska utnyttjas varsamt och rationellt
•Främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem Fiskepolitik Reglerna för fiske är samma i alla länder som är med i Eu.
•Eu har rätt att bestämma reglerna för att fiska upp till 200 sjömil utanför euländernas kuster.
•länderna har rätt att bestämma om vissa nationella regler för vatten inom 12 sjömil från landets kuster, och för icke yrkesmässig fiske.
•Eu beslutar om hur mycket fisk man får fiska upp av vissa fiskearter, tex torsk, tonfisk, sill.
•Det finns krav inom försäljning av fisken, de ska märkar med namnet på sorten, vart de är uppfiskade.
•Minimala priser för fisk innan fiskesäsongen, gäller tex rödspätta, tonfisk, torsk. Lagar och regler om livsmedel De ställs stora krav på innehållet på maten, och därför har eu beslutat om att de ska vara säkrare mat. Det ska inte vara tillsatser. Produkten ska vara märkt med exakt va de är i, och väldigt tydligt. Hygienen och kvalitén är också viktig. Eu beslutar lagarna om livsmedel gemensamt och alla ländrr måste följa de lagar som de bestämmt. Några av EU:s institutioner Parlamentet Kommission Ministerrådet
Tre huvuduppgifter:
• Debattera lagförslaf och stifta eu lagar, tillsammans med ministerrådet
• Granska andra eu institutioner- främst kommissionen – för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt
• Besluta om eu:s budget, tillsammans med ministerrådet

Parlamentet har tre verksamhetsorter, Bryssel, Luxenburg och Strasboug.

Finns 745 ledamöter, de väljs genom att medborgarna i EU röstar fram de ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet

Fem huvuduppgifter:
• Att lägga fram lagförslag till eu- parlamentet och ministerrådet, men också att lagstifta i vissa frågor själva.
• Att förvalta och genomföra EU:s politik och budget
• Att verkställa och övervaka den gemensamma lagstiftningen
• Att tillsammans med EU-domstolen se till att EU-lagarna följs
• Att företräda EU i internationella sammanhang

De består av 27 kommissionärer, en från varje medlemmsland alltså. De väljs väljs nya var femte år. Sex huvuduppgifter:
• Stifta EU-lagar
• Samordna EU-länderna övergripande ekonomiska politik
• Avtal mellan eu och andra länder
• Godkänna EU:s årliga budget
• Utforma EU:s utrikes- och försvarspolitik
• Samordnar EU-ländernas rätt- och polissamarbete

De är uppdelat i tio olika delar, och för varje del så har de en speciell person, som röstast fram genom hemländerna. Eu-domstol Eu-rådet Två huvuduppgifter:
• Att dra EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioteringar
• Hantera komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.
De kan inte stifta lagar.

EU-rådet berstår av medlemmarnas stats- och regeringschefter. Röstast fram i sitt land. hur EU växte fram (Beskriv Kol- och Stålunionen, Romfördraget och Maastrichtfördraget) Hur växte Eu fram?
Hur kommer de sig att Eu växte fram?
Vad är kol och stålunionen?
Vad är romfördraget?
Vad är maastrichtfördraget? Eu bildades när andra världskriget slutade, under andra världskriget hade många människor minst sina liv. Världen var trött på krig och ville få ett stopp på det, i samband med detta så startade ett sammarband mellan några europiska ledande stater.
Sen har det gått med mer och mer länder, och det som de startade 1945 var en bra start för fred. Kol- och stålunionen Hur eu växte fram och vaför år 1952 beslutade Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxenburg och Tyskland att skapa en gemensam union som handla om stål och kol. Dessa sex länder skapade då den första "bygstenen" till dagens EU.
Sex länder ifrån eu började samarbeta om kol och stål.
Produktionen av kol och stål kontrollerades av en gemensam, överstatlig myndighet. Romfördraget Detta skrev under året 1957, och tillkom till eu 1958.
DEt betyder fria tullar, som den "inre markanden".
på sikt vill de ha samma valuta. Maastrichtfördraget Startades första november 1993, men undertecknades 7 februari 1992 av tolv EG:s (förra namnet på EU) länder. De ville bygga en ekonomisk och politisk union. Efter att detta starades så bytte de namn till EU.

Fem prioriterade mål:
•Förstärka institutionernas demokratiska legitimitet
•Höja institutionernas effektivitet
•Bilda ekonomiska och monetära unionen
•Utveckla gemenskapens sociala dimension
•Upprätta en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Har en domare från varje EU-land. De har även åtta generaladvokater.
Denna domstol tar hand om de mål som skickas till dem. Domarna och generaladvokaterna väljs för en mandattid som är sex år, som även kan förlängas. EU-länderna kommer gemensamt överrens om vem de ska välja. Denna domstol tar hand om de mål som skickas till dem. Domarna och generaladvokaterna väljs för en mandattid som är sex år, som även kan förlängas. EU-länderna kommer gemensamt överrens om vem de ska välja.
Sen finns de även en personal domstol, som löser saker mellan EU och de anställda.

De fem vanligaste målen är:
•Begäran om förhansavgörande – nationella domstolar ber EU-domstolen att tolka en viss EU-lag
•Talan om fördragsbrott – Mot EU-länder som inte följer EU-lagstiftningen
•Talan om ogiltigkförklaring – mot EU-lagar som anses bryta om EU-fördragen eller grundläggande rättigheter
•Passivitetstalan – mot EU-institutioner som inte fattar de beslut som de är skyldiga fattar
•Direkt talan – av enskila personer, företag elelr organisationer mot EU:s beslut eller åtgärder.

De består av en medlem frå varje medlemsland, de röstast fram i varje land.
Full transcript