Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trauma

No description
by

Maciek Pasowicz

on 17 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trauma

TRAUMA
1. Definicja
2. Mechanizmy
3. Skutki
4. Proces radzenia sobie
5. Strefa utraconego rozwoju
6. Fazy przystosowania do fizycznych ograniczeń
7. Ja-cielesne
8. Co sprzyja a co przeszkadza
9. Leczenie
10. Wzrost potraumatyczny
DEFINICJA
1) Etymologia:
- greckie słowo "trauma" - rana

2) Definicja wg. słownika APA:
- sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia i/lub życia swojego lub obserwowanej osoby, gdy doświadczamy lęku, przerażenia i/lub bezsilności

3) Medycyna:
- poważne uszkodzenie ciała
"Każda rana, byle nie rana serca"
Mądrość Syracha 25,13
DYSOCJACJA
DSM-IV:
- nieświadomy mechanizm obronny polegający na tym, że zagrażające impulsy, uczucia lub idee zostają oddzielone od świadomości.

Rodzaje zaburzeń dysocjacyjnych:
- amnezja dysocjacyjna
- fuga dysocjacyjna
- zaburzenie dysocjacyjne tożsamości (osobowość wieloraka)
- depersonalizacja i derealizacja
- inne ("Dissociative disorders not otherwise specified")
"Nie boję się umierania. Po prostu wolałbym, żeby mnie przy tym nie było."
Woody Allen
"Stałem na małym pagórku; szczęki lwa zacisnęły się na moim ramieniu, obaj padliśmy na ziemię. Rycząc bardzo blisko mojego ucha, potrząsał mną jak terier szczurem. Szok wywołał stupor, być może podobny do zamarcia myszy złapanej przez kota. Popadłem w stan w pewien sposób podobny do snu, w którym nie odczuwałem bólu ani przerażenia, chociaż byłem w pełni świadomy, tego, co się dzieje. Przypominało mi to relacje chorych, których znieczulano chloroformem. Widzieli oni operację, ale nie czuli dotyku skalpela. Osobliwy ten stan nie był wynikiem żadnego mentalnego procesu. Wstrząs unicestwił lęk i pozwolił, bym mógł bez przerażenia patrzeć na bestię."

David Livingstone
TYMCZASEM W MÓZGU...
CZY JEST JASNA STRONA TEJ MOCY?
1) Dezintegracja pozytywna (Kazimierz Dąbrowski)

2) Wzrost potraumatyczny (Posttraumatic Growth, PTG)

- docenianie życia
- zmienione priorytety
- cieplejsze i bliższe relacje
- poczucie osobistej siły
- przekonanie o nowych możliwościach rozwoju
PODEJŚCIE EWOLUCYJNE LEVINE'A
"Teraz wiem, że zdrowienie nie zaczęło się od dramatycznego emocjonalnego katharsis ani od przeżycia na nowo wycięcia migdałków, ale od uwolnienia energii, którego doświadczyła Nancy, przechodząc od reakcji pasywnej do aktywnej."
"Chłopaki, łłuuhhuuhhuuu, nie płaczą"
Muniek
POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER

bodziec
podwzgórze
wzgórze
kora nowa
ciało migdałowate
hipokamp

bodziec
podwzgórze
wzgórze
ciało migdałowate
kora nowa
hipokamp
1) przeżywanie traumy na nowo (wtargnięcia, Caizzi: zapętlenie czasu):
a) bolesne wspomnienia
b) retrospekcje
c) koszmary
2) osłabiona reaktywność (unikanie, zawężenie świadomości):
a) emocjonalne odrętwienie
b) brak zainteresowania
c) poczucie odizolowania od innych
3) chroniczne, nadmierne pobudzenie. Skutki:
a) reakcje rakietowe
b) problemy ze snem
c) problemy z koncentracją i zapamiętywaniem
4) unikanie wszystkiego, co przypomina o traumie
5) syndrom ocalonego
ZMIENIONY OBRAZ ŚWIATA
Świat nie jest bezpieczny i przewidywalny
(a ludzie nie są dobrzy)
lęk
depresja
PTSD / ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
Dr Cristina Caizzi
dorosły + krótkotrwała trauma = PTSD

dorosły + chroniczna trauma = zaburzenia osobowości

dziecko + chroniczna trauma = PTSD + zaburzenia osobowości
PTSD Documentary
poczucie beznadziei
nieufność
LECZENIE SKUTKÓW TRAUMY
1) Terapia poznawczo-behawioralna
- psychoedukacja
- techniki relaksacyjne (kontrola niepokoju)
- Prolonged Exposure (PE) - konfrontacja z bodźcem
- Cognitive Processing Therapy (CPT) - przekonania

2) Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
3) Brief Eclectic Psychotherapy (BEP)
- terapia krótkoterminowa, skoncentrowana na problemie
- kombinacja terapii psychodynamicznej, poznaw.-beha. i dyrektywnej
- cele: redukcja symptomów, zintegrowanie traumatycznego doświadczenia, odzyskanie kontroli

4) Somatic Experiencing (Levine)

5) Analiza Transakcyjna (Caizzi)
- praca ze skryptem
LECZENIE SKUTKÓW TRAUMY
CO CHRONI I POMAGA?
- ekstrawersja

- dobre relacje rodzinno-przyjacielskie

- poczucie koherencji dające przekonanie o przewidywalności otoczenia, wiarę we własne możliwości i sens radzenia sobie

- twardość, odporność na niespodziewane i niepożądane sytuacje

- nastawienie zadaniowe
CO UTRWALA I NIE POMAGA?
- chwiejność emocjonalna

- neurotyzm

- introwersja

- fobie społeczne, które potęgują agresję wobec wrogiego świata

- traumatyzujący zawód (strażak, policjant, lekarz, PSYCHOLOG)

- niższy poziom inteligencji
Nie żyj w izolacji.
E. M. Forster
ETAPY PROCESU RADZENIA SOBIE Z TRAUMĄ
1) pamięć (zależna od stanu)

2) wtórna trauma

3) etap powstania narracji

4) przepracowanie

ROZWÓJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ŚWIETLE
KONCEPCJI STREFY UTRACONEGO ROZWOJU
OGRANICZENIA FIZYCZNE - FAZY PRZYSTOSOWANIA
1) szok
2) oczekiwanie
poprawy
3) lament
OGRANICZENIA FIZYCZNE - FAZY PRZYSTOSOWANIA
4) obrona A
(zdrowa)
5) obrona B
(neurotyczna)
6) przystosowanie
KONFRONTACJA Z NOWYM WYGLĄDEM CIAŁA
ORAZ ZMIANAMI JEGO SPRAWNOŚCI
LECZENIE SKUTKÓW TRAUMY
6) Psychoterapia Sensomotoryczna
- praca z ciałem

7) Internal Family Systems Model

8) Biofeedback
- kontrola reakcji lękowych
Full transcript