Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

No description
by

Dawid Janowiak

on 24 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe są zwane również
ubezpieczeniem od szkód
, gdyż ich zadaniem jest wyrównywanie skutków zdarzeń losowych powodujących straty o charakterze majątkowym.
Ubezpieczenia majątkowe
UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE - podsumowanie
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Dawid Janowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
UBEZPIECZENIA OC
Dziękuję za uwagę!
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Łagodzenie lub likwidacja skutków wypadków losowych wymaga odpowiednich środków finansowych.
Rodzaje ubezpieczeń:
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia gospodarcze
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zwiazane jest z
ryzykiem
Pomiar ryzyka polega
na określeniu prawdopodobieństwa ryzyka i
maksymalnego rozmiaru szkód
gromadzenie kapitału powstającego ze składek
ubezpieczeniowych podmiotów, przeznaczonego na wyrównanie uszczerbku materialnego lub łagodzenie następstw spowodowanych określonymi zdarzeniami losowymi.
Istota ubezpieczenia
Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.
Działalność ubezpieczeniowa:
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ:
Spółka akcyjna
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
KLASYFIKACJA
Ubezpieczeń Majątkowych
* ogniowe
* kradzieżowe
* komunikacyjne
* odpowiedzialności cywilnej
UBEZPIECZENIE od ognia i innych zdarzeń losowych:
Zakres ubezpieczenia:
szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek pojazdu powietrznego, huragan, powódź, obsunięcie ziemi
W ramach tego ubezpieczenia płaci się składkę na tak zwane ubezpieczenie podstawowe, zaś za ryzyka dodatkowe płaci się dodatkową składkę.
Ubezpieczenia mienia przed kradzieżą i rabunkiem
Obejmuje szkody w mieniu: zapasy, środki trwałe, pieniądze, metale szlachetne i inne
W umowie ubezpieczeniowej określone jest, w jaki sposób ubezpieczone mienie ma być chronione, np. liczbę zamków w drzwiach, itp.
Wysokość składki:
Zależy od rodzaju ubezpieczonego mienia oraz zagrożenia kradzieżową czy rabunkiem.
Najwyższe składki stosuje się za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, fotograficznego, dzieł sztuki.
Ubezpieczenie transportowe:
- ubezpieczenie cargo
- ubezpieczenie casco
Przedmiotem ubezpieczenia
jest interes majątkowy
ubezpieczonego
DOTYCZĄ wyłącznie:
* mienia
(własności i innych praw majątkowych)
* odpowiedzialności cywilnej
Najbardziej popularną formą tego rodzaju ubezpieczenia jest…
... ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych, przewoźników i armatorów jednostek pływających.
Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną, czyli wynikającą z postanowień kodeksu cywilnego, ubezpieczonego za szkody za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim, które to szkody ubezpieczony zobowiązany jest naprawić
UBEZPIECZENIE MASZYN OD WYPADKÓW TECHNICZNYCH
Ubezpieczenie awaryjne
Obejmuje szkody w maszynach i urządzeniach technicznych w związku z awarią w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:
ubezpieczenie OC
ubezpieczenie autocasco
ubezpieczenie assistance
ubezpieczenie NNW
inne ubezpieczenia rozszerzające, np. bagażu
UBEZPIECZENIE OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
jest ono obowiązkowe!
Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczenie AC
* przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem
Ubezpieczenia Assistance
ochrona w zakresie pomocy technicznej, medycznej i informacyjnej z związku z wypadkiem, awarią,
Ubezpieczenia NNW
Gwarantuje ochronę w zakresie: następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenia CARGO
- ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym
Ubezpieczenie CASCO:
ubezpieczenie środków transportu
Rodzaje odpowiedzialności cywilnej:
odpowiedzialność deliktowa
odpowiedzialność kontraktowa
do powstania szkody dochodzi na drodze czynu niedozwolonego
szkoda powstaje w wyniku niewykonania lub nienależytego wykononia zobowiązania
Podział ubezpieczeń OC:
* obowiązkowe
* dobrowolne
OBOWIĄZKOWE OC:
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
OC rolników z tytułu prowadzenia działalności
OC doradów prawnych, brokerów (wynika z rozporządzeń MF lub ustaw korporacyjnych)
DOBROWOLNE OC:
OC w życiu prywatnym
OC członków zarządu
Przy OC nie musimy się martwić o ochronę ubezpieczenia – określa je ustawa o ubezpieczeniach. Najważniejsza jest tu cena.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, lepiej jest nie oszczędzać i dołożyć “parę złotych” by kupić naprawdę dobrą polisę.
Ubezpieczaj się z głową!
Ubezpieczeniowe ABC...
UBEZPIECZENIA MIENIA OD wszystkich ryzyk (All risks)
W ramach tego zakresu ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek zaistnienia zdarzeń losowych.
W odróżnieniu od ubezpieczenia ogniowego, gdzie ochroną są objęte jedynie wymienione w umowie zdarzenia, ubezpieczenie na bazie All risks wymienia jedynie ryzyka wyłączone, natomiast wszystkie inne zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie utraty zysku
Ubezpieczenie to pozwala zrekompensować straty finansowe powstałe w wyniku przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności na skutek szkód w ubezpieczonym mieniu. Jest to ubezpieczenie ściśle związane z zawartą umową ubezpieczenia mienia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto (w pojęciu ubezpieczeniowym - obejmuje on zysk ze sprzedaży oraz koszty stałe przedsiębiorstwa).
Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej. Najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia mieszkań, domów, ubezpieczenie autocasco AC czy też obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie i inne świadczenia osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale przede wszystkim osoby przez nas poszkodowanej.
Oprócz powszechnych i masowych obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia niektórych szczególnie w ocenie regulatora narażonych na ryzyko wystąpienia szkody grup zawodowych istnieja ubezpieczenia OC dobrowolne.
Bielańscy policjanci zatrzymali 42-letnią Wiolettę C. Aby wyłudzić odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego, kobieta zgłosiła fikcyjne zawiadomienie o kradzieży mercedesa. Po zatrzymaniu Wioletta C. przyznała się do zarzucanego jej czynu.
Policjanci z Żoliborza otrzymali informację o próbie wyłudzenia odszkodowania od jednego z towarzystw ubezpieczeniowych. Jak ustalili funkcjonariusze, 42-letnia Wioletta C. złożyła wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu kradzieży mercedesa o wartości 163 tys. złotych. Jak oświadczyła, zdarzenie miało mieć miejsce przy ul. Powązkowskiej, gdy poszła odwiedzić grób znajomego. Fakt kradzieży Wioletta C. zgłosiła w komendzie przy ul. Żytniej.
W wyniku podjętych czynności operacyjnych przez funkcjonariuszy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą oraz żoliborskich kryminalnych szybko ustalono, że kradzieży auta nie było. Kobieta była już znana policjantom z wyłudzeń kredytów bankowych. Poczynione ustalenia znalazły potwierdzenie w czynnościach procesowych. Kobieta podczas kolejnego przesłuchania przyznała się, że chcąc wyłudzić odszkodowanie za samochód, złożyła na policji fikcyjne zawiadomienie o jego kradzieży.
Wioletta C. decyzją sądu zastała już wcześniej tymczasowo aresztowana na dwa miesiące za wyłudzenia kredytów. Teraz dodatkowo odpowie jeszcze za próbę wyłudzenia odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego oraz za składanie fałszywych zeznań. Za samo oszustwo grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.
Trwają dalsze czynności w celu ustalenia, czy kobieta nie dopuściła się jeszcze innych oszustw oraz czy w te przestępstwa nie były zamieszane inne osoby.

Wyłudzenia odszkodowań
Pan Dobrosław posiada zegarek wart ok. 12 tys. zł. Zakupił go sobie po otrzymaniu premii w pracy kilka lat temu.
Rozważa jego ubezpieczenie od kradzieży na sumę 7000zł (według wartości rynkowej)
Składka wynosi 200zł rocznie, jednak musi trzymać zegarek w sejfie, a ewentualny udział własny wynosi 10%

Czy powinien ubezpieczyć zegarek?
Full transcript