Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

QUINTET

No description
by

Paula Tarrés

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of QUINTET

Julia Karina Cardoso Muñoz
Micaela Daiana Kostiuk
Mª José Fernández Madueño
Montserrat Luque Vallejo
Paula Tarrés Serrallonga
Presentació del cas clínic
Proves diagnòstiques d'urgència
Analítica de sang: En Joan presenta uns nivells de troponina T i CPKelevats, això ens refereix a un possible infart de miocardi.
Electrocardiograma (EKG): S'observa l'elevació del ST en II,II i a VF amb descens del ST en V1,V2,V3 i ones T positives. S'observa les ones T amb pic i positives (V2 a V3) juntament amb l'elevació del segment ST.
Administració de medicació
Nitroglicerina transdèrmic 5mg 1 pegat/dia: Actua com a relaxant dels vasos sanguinis, de manera que el cor no necessita esforçar-se tant i, com a conseqüència, no necessita tant oxigen. S'utilitza per prevenir les angines de pit

AAS 100mg/dia: Ajuda a prevenir la formació de trombes i reduir el risc d'obstrucció de les artèries. Està indicat en persones que han patit prèviament un infart de miocardi o una angina de pit.

Enalapril 20mg/dia: s'utilitza per tractar la hipertensió, la insuficiència cardíaca simptomàtica i prevenir la insuficiència cardíaca sintomática de pit.

Metformina 850 mg 2 comprimits/dia: S'utilitza per al tractament de la diabetis tipus 2

Glimepirida 1mg 1 comprimit/dia: És indicat per tractar la diabetis de l'adult, quan la dieta, l'exercici físic i la reducció de pes per si sols no són adequats.

Doxazosina 4mg 1 comprimit/dia: Tractament de la hipertensió arterial (HTA) i la hiperplàsia prostàtica benigna (HPB).
Recolzament psicològic
El recolzament psicològic d’en Joan tindrà la finalitat principal de millorar el seu estat d’ànim i així aconseguir un progrés més fluid i beneficiant.
Valoració de la situació emocional actual d’en Joan, classificant les emocions negatives (no s’assoleix l’objectiu proposat) de les positives (s’arriba una finalitat proposada i es gaudeix del que suscita aquest èxit)

Els facultatius es centraran en els següents punts a l'hora de realitzar l'ajuda psicològica:
Malalties prèvies que ha patit (hipertensió arterial, diabetis tipus 2 de llarga evolució i hiperplàsia benigna de pròstata)
Intervenció quirúrgica a la qual s’ha de sotmetre (angioplàstia amb col·locació de stent )
Tractament farmacològic que haurà de realitzar
Protocols. Part grupal
Recollida de mostres.Hemograma
Aplicació de les ulleres nasals
Control de la diüresi amb sonda vesical
Dieta nutrició enteral
Determinació saturació d'oxigen
Control de PVC
Proves diagnòstiques d'urgència i administració de la medicació
Institu Obert de Catalunya
Cures Auxiliars d'Infermeria

QUINTET
Síntesi

Pacient masculí de 59 anys, pare de dos fills, separat, 1 any a l'atur, 90 kg de pes i una alçada de 1,80 m.
Ingressa a Urgències per:
Dolor opressiu en zona toràcica central de caràcter opressiu irradiat en mandíbula amb 30 minuts aproximats de duració i que no es modifica amb els moviments
Diaforèsi
Dispnea
Mareig

Signes
Diaforèsi
Hipòxia
Hiperglucèmia
Hipotensió
Símptomes
Disúria
Dispnea
Mareig
Dolor opressiu a la mandíbula
Anàmnesi o entrevista
Pare de dos fills i separat
Fumador de dos paquets diaris
No al·lèrgic a cap medicament
Antecedents mèdics
Hipertensió arterial
Diabetis tipus 2 de llarga evolució, tractat amb hipoglucemiats orals
Hiperplàsia benigna de prostatta (HBP)
Exploració física
• Analítica: es troba Troponina T i CPK elevada, glucèmia 158 mg/dl.
• El facultatiu diagnostica IAM i és traslladat a la UCI coronària. Es realitza un EKG per ser compatible amb un IAM.
• TA de 80/60
• Tª 36º C
• Saturació d'oxigen del 89%. S'apliquen ulleres nasals
• Auscultació cardíaca es rítmica amb un soroll sistòlic II/IV en focus aòrtic.
• Eliminació d'orina anormal. S'aplica sonda vesical.
• Resultat de l'electrocardiograma: s'objectiva l'elevació del ST en II,II i a VF amb descens del ST en V1,V2,V3 i ones T positives.
Tensió arterial (TA): Els valotrs de la TA d'en Joan sónde 80/60, la sistòlica és 80 i la diastòlica és 60. El pacient està descompensat i hipotens.
Temperatura: La temperatura corporal d'en Joan és de 36ºC, valor normal.
Saturació d'oxigen: El pacient pateix hipòxia moderada al tenir una concentració d'oxigen del 89%
Valoració i mostra d'orina: Eliminació d'orina anormal i per aquest motiu s'aplica sonda vesical
Promoció per la salut

Es proporcionarà a en Joan tècniques per tal de millorar l'estil de vida.
Tècniques de relaxació
Excercici físic
Guia per deixar de fumar
Anàlisi de recursos
Als auxiliars d'infermeria els hi correspon exercir, en general, serveis complementaris de l'assistència sanitària ens els aspectes que no siguin de la competència del personal auxiliar sanitari titulat superior. Els auxiliars d'infermeria s'han d'atenir a les instruccions que rebin del personal que que tinguin atribuïda la responsabilitat en l'esfera de la seva competència del Departament o Servei on actuïn.

La professió del tècnic auxiliar d'infermeria comprèn:
Motivació
Comunicació
Lideratge
Equip de treball d'infermeria

Registres d'infermeria

Full de valoració i ingrés d'infermeria
Full de teràpia. Administració de tractaments
Gràfic de constants vitals
Informe d'alta d'infermeria

Registres mèdics

Full d'evolució mèdica
Ordres de tractament mèdic
Fulls de prescripció de medicaments
Informe clínic d'alta mèdica
Operacions administratives
Tasques de l'auxiliar en l'higiene hospitalària
Les tasques de l'auxiliar són la col·laboració en la recuperació del pacient hospitalitzat, l'ajuda al malalt en la realització de proves mèdiques, l'assistència als metges o infermeres, instrumental i aparell i la gestio de residus.

Ha de tenir cura de:
L'habitació hospitatalaria: la zona d'hospitalització, el llit hospitalari, el matalas, la llenceria del llit hospitalari i els mètodes per fer el llit.
Instrumental i aparell mèdic: Carro de cures, instrumental d'especialitats, instrumental i material d'exploració, aparells i serveis médics i quirurgics, material fungible.
Neteja del material sanitari i esterilització: Desinfecció, esterilitzacio de material e instrumental, prevenció de les infeccions i malalties hospitalaries, tècniques d'aïllament, precaucions i contagis.
Preses de mostres biologiques: Recollida de mostres (orina, sang, esputs, femta), sistemes de punció, exudats, manipulació i transpor de mostres.
Residus sanitaris i gestio de residus: Problemes en la generació de residus, identificar els tipus de resisdus sanitaris, importancia d'una bona segregació dels residus, coneixer els tractaments i la seva eliminació.
Protocols. Part individual
Control de glucèmia capil·lar i del pegat transdèrmic
Higiene oral en un pacient enllitat amb nutrició enteral i oxigenoteràpia
Protocol d'ennuegament complet
Higiene de mans i higiene quirúrgica
Presa de la Pressió arterial, freqüència respiratòria i cardíaca
Full transcript