Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konsep Pelancongan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial Brunei

No description
by

mimah hayat

on 3 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konsep Pelancongan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial Brunei

Konsep Pelancongan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial Brunei
PENGENALAN
implikasinya terhadap Ekonomi secara AM
Menurut statistik yang dilaporkan oleh Ekonomi Islam Global 2014/2015 tahun lalu menjelaskan bahawa umat Islam telah membelanjakan kira-kira USD140 bilion untuk perjalanan dan pelancongan.
CRESCENT RATING
Cara mengatasi:
Penggunaan teknologi maklumat seperti internet bagi menyebarluaskan maklumat tentang pelancongan di negara ini
Disediakan oleh:
(BLOCK 5A)
Soon Chin Yuen
Hamimatul Hayat Binti Dr Abdul Nasir
Konsep Pelancongan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial Brunei
Isi Kandungan
Pengenalan

Implikasi terhadap pembangunan Ekonomi

Implikasi terhadap pembangunan Sosial

Peranan Kementerian Perindustrian & Sumber-Sumber Utama : Unit Pelancongan

CrescentRating

Cabaran & Cara Mengatasi

Kesimpulan
Satu bentuk pelancongan yang berkonsepkan keagamaan di mana para pelancong melakukan aktiviti, acara, pengalaman, perjalanan, pengembaraan, merantau dan segala aktiviti pelancongan serta perancangan yang diselaraskan dengan hukum hakam dan garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam.
Konsep Pelancongan Islam:
BRUNEI
Indeks Pelancongan Muslim Global Mastercard-CrescentRating (GMTI) 2016, mencatatkan sebanyak 117 juta umat Islam melancong di seluruh dunia dalam 2015, mewakili 10 peratus daripada keseluruhan pasaran pelancongan.
Ini diramalkan meningkat kepada 168 juta orang pelancong menjelang 2020, bersamaan dengan 11 peratus segmen pasaran, dengan industri pelancongan itu dijangka menjana pendapatan melebihi $200 bilion.
Potensi yang besar dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara
SEKtoR PELANCONGAN
Menyediakan peluang pekerjaan dalam industri berkaitan kepada penduduk tempatan
Dengan jumlah kira-kira 1.6 bilion penduduk Islam daripada lebih 50 buah negara di dunia.
Industri ini menyumbangkan hasil dan pulangan yang banyak kepada sesebuah negara dalam aspek pendapatan negara
Memajukan tempat-tempat tarikan pelancong tanpa mengira kawasan bandar mahupun desa
POTENSI PELANCONGAN ISLAM
Cabaran
Kurangnya penyebaran maklumat mengenai tempat-tempat pelancongan yang ada di negara ini
Kerajaan hendaklah menggiatkan promosi untuk merancakkan aktiviti pelancongan yang diadakan di negara kita
95%
4%
1%
Satu portfolio khusus berjawatan menteri telah diwujudkan.
Melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, pelbagai bentuk program dapat dirangka dalam mempertingkatkan lagi industri pelancongan negara ini.
Tindakan yang telah diambil:
Selain itu, pihak swasta haruslah berganding bahu dengan pihak kerajaan membuka pusat-pusat percutian yang bertaraf dunia agar industri pelancongan negara kita dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia.
Visi:
Untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah destinasi pelancongan yang unik dan sebagai laluan ke arah kecemerlangan pelancongan terunggul di Asia Tenggara.

Objektif:
Mempromosikan imej negara yang mengkagumkan dan memberi kesedaran di peringkat antarabangsa terhadap Negara Brunei Darussalam sebagai destinasi percutian.

Untuk menambah pendapatan pertukaran matawang asing dan menjadikan pelancongan sebagai salah satu penyumbang utama kepada Keluaran Kasar Dalam Negeri (GDP).

Untuk membuka peluang-peluang pekerjaan.
Peranan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama.
Komited dalam mengembangkan sektor pelancongan, khususnya pelancongan Islam di negara ini ke peringkat antarabangsa, selain merealisasikan Negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pilihan dan popular dalam kalangan komuniti global terutama pelancong asing yang beragama Islam.
Unit Kemajuan Pelancongan
implikasiNYA terhadap Pembangunan Sosial
Inisiatif Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk memajukan pelancongan islam di Brunei:
Pelancaran Aplikasi Pelancongan Islam dan Masjid-Masjid Utama melalui 'Apple Store'.
Perubahan terhadap amalan adat serta budaya yang kian pudar terutama kepada golongan remaja pada masa kini.
Aktiviti pelancongan menyebabkan kesucian tempat beribadah terjejas.
Memberikan manfaat kepada masyarakat tempatan untuk mendapatkan kemudahan yang lebih baik berbandingan dengan kawasan yang tidak terlibat dalam pelancongan.

Perkembangan industri pelancongan menyebabkan berlakunya peningkatan bilangan kes jenayah yang melibatkan penduduk.
&
Crescent rating merupakan pemimpin dalam merintis pembangunan segmen pelancongan mesra Halal.

Crescent rating membangunkan sistem penarafan untuk mengadar perkhidmatan hospitaliti dan kemudahan untuk mesra Halal.
Wadah ke arah menzahirkan corak kehidupan Islam di Negara Brunei Darussalam menurut falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) dan berlandaskan kepada konsep Negara Zikir.
Inisiatif mempromosi tempat-tempat bersejarah atau mempunyai kepentingan agama di negara ini.
Soalan
Berikan pendapat anda apakah faktor lain yang menyebabkan Brunei kurang menjadi tarikan pelancong?
Beri pendapat anda apakah kesan pelancongan islam terhadap alam sekitar?
Persepsi negatif pelancong bukan islam terhadap negara islam telahpun menjejaskan sektor pelancongan.
Soalan
Soalan
Berikan 3 contoh tempat tarikan pelancong Islam di Brunei Darussalam.
"Sumbangan Budaya Islam dan Kesannya Terhadap Pasaran Pelancongan Asia baru-baru ini menjelaskan bagi tujuan itu turut berkata bahawa untuk memajukan industri pelancongan Islam di negara ini,
kita memerlukan produk yang akan ditawarkan, di mana produk-produk tersebut perlu digilap dan dibungkus dengan baik sebelum ia boleh dijual
. Di samping
mempertahankan budaya Islam
dengan menghormati tetamu, iaitu pelancong yang datang ke negara kita, kerana budaya Islam budaya yang mematuhi ajaran Islam, terutamanya berpandukan dari Al-Quran, Al-Hadits, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tingkah laku para sahabat serta para ulama."
Kesimpulan
Konsep pelancongan Islam adalah trend semasa dalam arena pelancongan antarabangsa.

Berusaha dalam menghalusi dan memberikan prioriti kepada tindakan yang proaktif dalam meningkatkan aktiviti pelancongan islam di negara kita agar sektor pelancongan dapat menjadi sumber ekonomi negara selain daripada minyak dan gas.

Pembangunan infrastruktur asas yang menghormati dan mematuhi etika, tatasusila dan nilai-nilai pelancongan Islam tetap dianggap penting.
"...Memandangkan kepada cabaran yang amat hebat yang berbangkit dari keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, dan melihat daripada
prestasi ekonomi negara kita sendiri ketika ini, di mana beberapa tahun kebelakangan, kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) adalah agak perlahan
, yang memerlukan negara
menggandakan usaha untuk meningkatkan keluaran dalam negara
, terutama yang di luar sektor minyak dan gas. Di antara bidang-bidang yang di luar sektor minyak dan gas itu titah baginda, ialah seperti sektor pertanian atau perikanan, sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, termasuk perkhidmatan kewangan, pengangkutan, logistik, telekomunikasi, perdagangan,
pelancongan
dan lain-lain." (31 Disember 2015)
Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan :
Titah KDYMM:
Sekian Terima Kasih
Full transcript