Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Module 1: Nederland en Indonesië

No description
by

F. van Kruistum

on 28 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Module 1: Nederland en Indonesië

Module 1: Nederland en Indonesië
(Eigenlijk spreken we van Oost-Indië
en later Nederlands-Indië!)
Wat was er zo bijzonder aan de band
tussen Nederland en Indonesië?
Gordel van smaragd
specerijen
(kruiden)
Ontdekkingsreizen
Vasco da Gama
1602:
Verenigde Oost-Indische Compagnie
handelsmonopolie
Het recht om als enige producten te
verhandelen. De VOC had het
handelsmonopolie in specerijen.
handelsposten
Batavia
VOC
handelscontracten met lokale vorsten
strafexpedities
b.v. hongitochten
J.P. Coen
(gouverneur-generaal)
1602-1798
failliet
De Nederlandse regering nam alle bezittingen en schulden over
(staatsbezit)

Johannes Graaf van den Bosch
1830: cultuurstelsel
=
door Nederlanders in 1830 ingevoerd landbouwstelsel op Java, waarbij de boeren producten moesten verbouwen die de Nederlandse regering voorschreef.
koffie
indigo
tabak
suiker
= bedrag dat bij verkoop van goederen overblijft na aftrek van kosten (winst)
vanaf 1831: batig slot
in Indonesië werkten twee bestuursstelsels naast elkaar, het Nederlandse of binnenlandse bestuur en het inlandse bestuur; dit bestuursstelsel bleek zeer succesvol.
dualistisch bestuursstelsel
Om winst te kunnen maken was de hulp van Indonesische vorsten (regenten) erg belangrijk.
regent = Javaanse vorst die met het Nederlandse bestuur samenwerkte
respect van de lokale bevolking
gouverneur generaal =
hoogste Nederlandse ambtenaar in Indonesië; hoofd van de regering en de strijdkrachten
hulp van residenten = Nederlandse ambtenaren die een district (deel) van Indonesië bestuurde
bij ongeschikte grond
herendiensten
De Nederlandse regering verplichtte de Javaanse boeren om enkele dagen per jaar te werken aan de aanleg van wegen en havens; de boeren konden dan niet op hun land werken.
= groot landbouwbedrijf in Indonesië waar producten voor de export naar Europa werden verbouwd
plantages
Het Nederlands bestuur werd zelf exploitant!
Nederlandsche Handelmaatschappij
plantloon
= een vast bedrag dat door het binnenlandse bestuur werd betaald aan de boeren in ruil voor producten die de boeren leverden; de hoogte van het bedrag hing af van de hoeveelheid geleverde producten
steeds grotere sociale tegenstellingen!

grote armoede <--------> enorme rijkdom
Wat maakte het cultuurstelsel zo zwaar?:

- herendiensten -> vaak meer dan 66 dagen
- suikerfabrieken namen vruchtbare grond in
- cultuurprocenten voor de regent
- "belasting" aan de regent
- te laag plantloon
- hoge werkdruk
- hongersnood
Eduard Douwes Dekker
(Multatulli)
Max Havelaar
of de koffieveilingen
der Nederlandsche
Handel-Maatschappij
(1860)
Het cultuurstelsel is niet in
een keer geheel opgeheven!
Tussen 1860 en 1915 werd het verbouwen
van cultuurproducten steeds verder afgeschaft!
- economische redenen: teruglopende winst + plaats maken voor particuliere ondernemers

- ethische reden: bezwaar tegen het dwangstelsel
verschillende redenen
om dit te doen bv.:
1848: nieuwe grondwet
het parlement bepaalde voortaan de koloniale politiek
In het parlement zaten vooral liberalen!
Liberalen willen dat particuliere ondernemers
in alle vrijheid kunnen handelen.
De Nederlandse staat moet zich niet met de handel bemoeien!
"afschaffing" cultuurstelsel
SUIKERWET (1870)
particuliere ondernemers
mochten voortaan ook suiker produceren
AGRARISCHE WET (1870)
Europese ondernemers mochten ongebruikte grond van de regering pachten
in heel Nederlands-Indië.
particuliere
(landbouw) ondernemingen
plantages
(bv. op Sumatra)
onder vast contract werken op
plantages van Europese ondernemers
(wurgcontracten!)
contractarbeid
Vanaf 1870 steeds meer Europese planters.
meer plantages:
koffie, thee, cacao, suiker
Mijnwet (1850)
delfstoffen
bv. tin of olie
Paragraaf 7.2
v/a 1870 modern imperialisme
(streven van geïndustrialiseerde landen naar een wereldrijk door kolonies te stichten)
Azië en Afrika
4 redenen voor imperialisme:
- macht
- aanzien
- grondstoffen
- afzetmarkt
http://sjlgs.nl/imperialisme_1900.html
KNIL
(opgericht in 1833 om opstanden van Indonesiërs te onderdrukken)
Vooral Indonesische soldaten
paragraaf 7.2
Rond 1900 veranderde de politiek
van Nederland t.o.v. Nederlands-Indië
ereschuld!
ethische politiek
Politiek van de Nederlandse regering
in Indonesië vanaf 1900; de gedachte
was dat Nederland niet alleen mocht
profiteren van Indonesië, maar ook
moest zorgen voor betere
ziekenzorg en scholing.
moderne westerse ideeën
beschaving en ontwikkeling
onafhankelijkheid?
ethische politiek is een
excuus om Nederlands-Indië te onderwerpen aan Nederland
voogdijgedachte
Volksraad
In 1916 door de Nederlandse regering opgerichte raad om de inwoners van Indonesië inspraak te geven in het bestuur; de Volksraad mocht alleen advies geven en geen beslissingen nemen.
Steeds meer onvrede over het Nederlandse bestuur
o.a. bij hoger geschoolde Indonesiërs
toch tweederangs positie!
een grote voorliefde voor het eigen land
of het streven naar een eigen staat
Nationalisme!

bijvoorbeeld:
De Japans-Russische oorlog
in 1904-1905
In andere landen in Azië waren
verschillende ontwikkelingen die ook
het nationalisme in Nederlands-Indië versterken.
Jan Huygen van Linschoten

http://www.schooltv.nl/docent/project/1552941/dossier-geschiedenis/ug/
http://teleblik.nl/media/5428251
http://teleblik.nl/media/5428247
http://teleblik.nl/media/5428250
Achmed Soekarno
(1901-1970)
1927: PNI
Mohammed Hatta
(1902-1980)
http://teleblik.nl/advanced-search/result?filter[allwords]=soekarno
Full transcript