Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Вирусыг өсгөвөрлөх, ялгах, илрүүл арга

No description
by

Enkhzul Battsooj

on 10 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Вирусыг өсгөвөрлөх, ялгах, илрүүл арга

Вирусыг өсгөвөрлөх, ялгах, илрүүл арга
Ийлдэс судлалаын аргын техник ажилбар нь энгийн хялбар бөгөөд бэлэн оношлуураар ийлдсэнд байгаа вирусын антиген юм уу антибиеийг илрүүлдэг
Вирус илрүүлэх арга нь дараах зорилготой байдаг
Вирус өсгөвөрлөх
Вирусыг зөвхөн амьд эсэд өсгөвөрлөнө.Тухайн эсийн үржил өсөлтийн онцлогт тохируулж сонгоно.
Эсийн анхдагч өсгөвөр
Үржүүлэх гэж буй вирусын эрхтэн чиглэх онцлогт тохируулан сармагчин, тахианы хөврөл, хүний үр хөврөлийн фибробласт эс, амнионы бүрхэвчээс бэлтгэдэг. Анхдагч өсгөврийг бэлтгэхдээ эс хоорондын холбох эдийг трипсинээр салгаж , холбох эдгүй болсон дан эсүүдээ изотоник уусмалд дасган эсийн суспенз үүсгэнэ.
5-7 хоног болоод эсийн өсгөвөрийг тогтворжуулах орчинд сэлгэн өсгөвөрлөдөг. Үүнийг эсийн шилжүүлэн зорчуулалт (пассаж)гэнэ.5-8 удаа шилжүүлэн зорчуулж болдог.
Вирусын шалтгаант өвчний эмнэл зүйн оношийг батлах лабораторийн шинжилгээнд 2 аргыг өргөнөөр хэрэглэдэг
Өвчин үүсгэгч вирусыг илрүүлэх, өсгөвөрлөх, ялган дүйх вирус судлалын арга
Өвчин үүсгэгч вирусын антиген (эсрэг төрөгч), антибие(эсрэг бие)-ийг ийлдэс ба нугасны шингэнд тодорхойлох ийлдэс судлалын арга
Бүх төрлийн вируст таардаг нэгдсэн арга гэж байдаггүй.
Вирусыг илрүүлэх, өсгөвөрлөх, ялган тодорхойлох арга нь вирус тус бүрд тохирох техник ажиллагааг шаарддаг.
Клиникийн урьдчилсан онош тавиад, дараа нь өвчин үүсгэгч вирусыг илрүүлэх шинжилгээний материалыг хүний биеийн эд, эс, арьс салстын цэврүү, цус, нугасны шингэн, нуух, хамар залгиурын арчдас, шээс өтгөн зэргээс зааврын дагуу авч хэрэглэнэ.
Халдварын төрөл хэлбэрийг баримжаалан яаралтай тогтоох
Халдвар дамжих зам, эмчилгээний болон урьдчилан сэргийлэх асуудлыг шийдвэрлэх
Оношлогоо , эмчилгээний бэлдмэл гарган авах
Лабораторийн амьтан
Одоо төдийлөн хэрэглэдэггүй. Вирус тухайн амьтны төрөл, зүйлд эс эмгэгшүүлэх механизм, вирусын эсрэг үйлчилгээтэй эмийн бодисын туршилт, вирусын халдвар тархарлт, халдвар дамжих замын судалгаанд лабораторийн зарим амьтныг хааяа туршилтанд ашигладаг.
Эсийн өсгөвөр
Вирус судлалын шинжилгээнд хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг. эсийн өсгөвөрийг шинж чанараар нь 3 ангилдаг.
Эсийн анхдагч өсгөвөр (фибрабласт эс)
Эсийн диплойд өсгөвөр
эсийн удамшуулсан (перманент) өсгөвөр
Тахианы хөврөл
Тахианы дарсан өндгийг вирус ялгах шинжилгээнд өргөн хэрэглэдэг
Диплойд өсгөвөр
2n(диплойд)-n(гаплойд) редукци
дараагийн хуваагдал нь митоз хуваагдалтай адилаар хромосомынхоо тоог өөрчлөхгүй гаплойд хромосомтой эс үүсдэг өсгөврийн энэ хэлбэрийг физик хиймийн аргаар метафазын шатанд нь in vitro орчинд диплойд хэлбэрт оруулж болно. 50-80 удаа орчинд зорчуулж болно. Диплойд өсгөврийг янз бүрээр нэрлэдэг. Ж нь: WI-38 диплойд өсгөвөр. Хүний уушигны цулцангийн эдээс 38 дахь удаагийн зорчуулалтаар хромосом нь хувирч хос болсон гэдгийг товчлон тодорхойлсон нэршил юм.
Удамшмал (перманент) өсгөвөр
Хавдрын эсийн хромосом мутацид орж, хромосомын аберраци болсон үедээ удаан хугацаагаар амьдрах чадвартай болдог. Энэ онцлогт тулгуурлан хавдрын удамшуулсан өсгөвөр бэлтгэх арга боловсруулсан. 100 түүнээс олон удаа зорчуулж болно. Мөн шугаман өсгөвөр гэж нэрлэдэг.
Эсийн өсгөвөрт вирус үржиж буйг тодорхойлох
Гэрлийн микроскоп ашиглах эсийн ургалт , түүний өөрчлөлтөөр таних, мөн вирусын антиген, нуклейн хүчлийн бүрдлийг илрүүлэх зэрэг олон арга хэрэглэж болно.
Вирусын эс эмгэгшүүлэх нөлөө ZPE болон толбо үүсэх PFU-ийг микроскопоор тодорхойлох
Эсийн мембран эсвэл бөөмөнд вирусын антиген илрүүлэх г.м аргуудыг хэрэглэж байна.
Эс эмгэгшүүлэх шинж
Халдварт өвчний үед тухайн халдварыг вирусын ямар төрөл , зүйл үүсгэснийг тогтооход эхлээд өвчьөнөөс шинжлэгдэхүүн авна. Авсан шинжлэгдэхүүнд боловсруулалт хийж , эсийн өсгөвөрт халдварлуулахад вирс өсгөвөрлөгдөж байвал эс эмгэгших шинж илэрдэг. Вирус бүрт өөр өөрийн онцлог шинжээр илэрдэг.
Эсийн өсгөвөрт вирус өвөрмөц антиген тодорхойлох.
Вирус өсгөвөрлөх шинжилгээний явцад эс эмгэгшиж өөрчлөгдөхийн зэрэгцээ бас вирусын өвөрмөц антигенийг эсийн өсгөвөрт тодорхойлж болно. Вирус өвөрмөц антигенийг эсийн өсгөвөрт тодорхойлхдоо тавиур шилэн дээр эсийг ургуулан дархан туяаралт атомаар тэмдэглэсэн дархлажсан ийлдэсний антиглобулинаар вирусын антигенийг илрүүлж болдог.
Эсийн өсгөвөрийн орчинд байгаавирусын өвөрмөц антиген илрүүлэх
Эсийн өсгөвөрт эс эмгэгших (цитопхтик) шинж илрэлгүйгээр вирус үүсч үржих тохиолдол бий. Эс эсгэгших шинж тэмдгийн илрэл ажиглагдахгүйгээр Миксовирус, рубивирус( улаануудын вирус) эсийн өсгөвөрт үрждэг бөгөөд энэ үед өсгөвөрлөж буй орчинд агуулагдаж буй вирусын антигенийг эритроцийн тусламжтайгаар тодорхойлж болно.
Бактериофаг
Бактерийн дотор агуулагдаж буй вирусыг бактериофаг буюу фаг гэнэ. Фагийн бактерт халдварлах чадвартай омгийн лизотип гэнэ. Хоруу шинжтэй фаг бактерийн эсийг 15 минутын дотор хайлуулах чадвартай бөгөөд шинээр үүссэн фаг микробоос чөлөөлөгдөн гарч, дараагийн эсэд дамжин орох нөхцөл бүрэлддэг.
Бактериофагийн бүтэц
Бүтцээ нь 3 ангилдаг.
Савхан хэлбэрийн фаг. урт 750 нм, өргөн 7нм (fd фаг багтана)
Бөмбөлөг хэлбэрийн фаг. диаметр 25нм(M14, Ф-174 фаг багтана)
Холимог бүтэцтэй фаг. Олон талт тэгш хэмт бүтэцтэй. Толгойн хэсэг нь 80х125нм бөөрөнхий хэлбэртэй, их бие сүүлэн хэсэг нь 100 нм урттай. (Т-фаг багтана.)
Т4 бактериофаг
Бактериофаг өсгөвөрлөх
Бактерийн нэг эсэд дунджаар 200 орчим фаг боловсрох боломжтой. Фаг агуулж буй бактерийн өсгөвөрийг судлаж үзэхэд фаг нь ДНХ-ийн мэдээллээ бактерийн геномд бүрэн хуулбарласан үедээ бактерийн эсийг гэмтээж микробийг лизис болгодог. Энэ үед шүүр мэт нүхтэн цоортож , түүний гадуур фагийн сусденз үүсдэг. үүссэн суспензийг тодорхой градиантын түвшинд хүлээн авч болно. S,N уургийн синтезээр фаг бактерийг хайлуулна.
Full transcript