Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Flexibiliteit 2020 - BOA - Gemeente Roosendaal - Gabriel Jas

De veranderende rol van de overheid, een andere BOA in die overheid: De rol van de overhei
by

Gabriel Jas

on 10 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Flexibiliteit 2020 - BOA - Gemeente Roosendaal - Gabriel Jas

flexibiliteit
in het
samen
werken
slimmer...anders
doen
WARNING
This is a dramatisation inspired by certain events in the near future. Some of the names have been changed and some of the events, dialogue and chronology have been fictionalised for dramatic purposes.

Gemeente Roosendaal
must insist that no one attempt to recreate or re-enact any activity or idea presented on this
BOA seminar
. If you do so, the risk and benifit is entirely on you
zelf
redzaamheid
samen
werken
vraag
gestuurd

DOEN
experimenten
onderweg naar 2020
parkeer
toezicht

(naar marktpartij)

+
flexibiliteit
zakelijk
snelheid
kwantiteit
kosten
kwaliteit

-
kwaliteit
toezicht
door marktpartij
specifiek
-
wijkgericht

thematisch:
-
vuurwerk
-
jeugd
-
gastheerschap

+
flexibiliteit
zakelijk
snelheid
kwantiteit
(specifieke) kwaliteit
kosten

-
kwaliteit (geen BOA)
zelf ervaren
inzicht
try-out met pilot
europese aanbesteding
samen
werken

integraal
voor de stad en dorpen
veiligheid toezicht & handhaving
politie
buurt
preventie
regionale samenwerking
gemeenten
flexpool
BOA
omdat: flexibiliteit, kwaliteit, effectiviteit
experimenten
doen
experimenten
doen
experimenten
doen
experimenten
doen
stagiairs

vitalis college
+
verfrissing
verjonging
kwaliteit (eigen BOA's)
kwantiteit
zichtbaarheid op straat
meer ogen/oren
uitstraling
politiek (voorbeeldfunctie)
kosten

-
investering (m.n. opbouwfase onderschat)
experimenten
doen
vrijwillige
BOA
+
leer/werkervaring
kwaliteit (jonge) BOA neemt toe
vergroot kansen op de arbeidsmarkt

-
geen BOA bevoegdheid vanwege wetgeving
experimenten
doen
BOA
leer/werkcontract
omdat: ervaring; leren; werken; BOA status; CV; springplank; contract; zwaardere praktijkopleiding BOA
HTV opleiding en stage (zeer goed)
selectie [opleider/praktijkopleider/marktpartij]
leerwerk contract (<2 jaar) deels betaald (1/4).
daarna contract marktpartij (>2 jaar)
inhuur via marktpartij aan overheden
kwaliteitsborging [BOA coördinator/Ministerie]


hoe
doen
aan
bevelingen
Als kwaliteit (BOA)gewaarborgd, versoepelen van regelgeving
(inzet
bij
meerdere gemeenten, inzet
door
marktpartijen)
.
Ontwikkel
opleiding
'zware' BOA
(inclusief DHW, RTGB, bestuurlijke handhaving en de Awb)
.
Selectie (training/ervaring) op verschillende niveau's BOA door
marktpartijen
. Borg kwaliteit, zorg voor een "voorraad/pool".
reflectie
(ook: reflexie) 1. terugkaatsing, terugstraling, bijv. van geluid of licht. 2.
overdenking
Reflectie is een fenomeen waarbij een gedeelte van het licht dat op een glazen oppervlak of een ander medium valt,
wordt gebroken en zich voortplant
in een volkomen andere richting. De voortplantings-richting is hetzelfde ongeacht de golflengte. Wanneer het licht een lens zonder anti-reflectiecoating invalt en verlaat, wordt ongeveer 5% van het lich...

Reflectie is een term uit de didactiek. Het is een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven.
Reflectie is het proces waarbij informatie wordt omgezet in betekenis.
==Reflectie als vaardigheid== Reflectie is een vaardigheid die in tal van beroepsopleidingen wordt aangeleer...
gabriel jas
g.jas@roosendaal.nl
Missie
De Gemeente Roosendaal faciliteert het bestuur, zodanig dat het lokale én regionale beleid wordt uitgevoerd in de eigen buurt en aansluit bij de realiteit en behoefte van de burger.

Visie
De gemeente stuurt op zelfredzaamheid en investeert in samenwerkingsvormen. Medewerkers zijn flexibele netwerkers die vraaggestuurd werken en meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving. Wij zijn de meest uitdagende werkomgeving voor publiek opdrachtnemerschap. We maken keuzes op basis van wet en prioriteiten. Het management biedt daarbij heldere kaders en stuurt op vertrouwen. Digitalisering draagt bij aan een kleinere, goedkopere en betere organisatie. Schaalgericht werken staat centraal.
NIEUW
experiment
pilot
idee
metwie
doen
ministerie
BOA coördinator [politie]
HTV opleiding
marktpartij
gemeente Roosendaal


flexpool
BOA
+
kosten

-
kwaliteit
beschikbaarheid
ervaring
(bestuurlijke) kennis
opleiding (AWB/DHW)
betrouwbaarheid
houding en gedrag
communicatieve vaardigheden
commitment
loyaliteit
lokale kennis

aanpak: uitwerking model, aanbesteding, selectie, introductie en start
experimenten
doen
samen voor
de stad
Zelfstandig naamwoord
doen

• het verrichten van een werk
Tegenwoordig is niet het spreken belangrijk, maar het
doen
.

Werkwoord
doen
• (overgankelijk) een actie ondernemen
Laten we wat anders doen.
• (hulpwerkwoord) maakt van een ergatief werkwoord een causatieve constructie
De hitte van de zon
deed
de boter smelten.
doen
?
samen
Voorspellen is moeilijk,
vooral de toekomst.
Wiet van Broeckhoven
Belgisch politicus
doen
Full transcript