Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Трансформаторын ажиллах зарчим

No description
by

Baterdene Jantsan

on 2 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Трансформаторын ажиллах зарчим

''Трансформатор''
Associate it
Analyze it
Apply it
What does the subject make you think of?
Break the subject into parts. Tell how it is made.
Describe the subject's uses.
Трансформаторын хоёрдогч хэлхээнд цахилгаан хэрэглэгч холбогдоогүй задгай хэлхээг хоосон явалтын горим гэж нэрлэнэ.Энэ туршилтыг голдуу хүчдэл бууруулах трансформаторт хэрэглэнэ.Анхдагч ороомог буюу өндөр хүчдэлтэй талыг трансформатын хэвийн хүчдэлтэй сүлжээнд холбож, ваттметр, вольтметр болон амперметрийн хэмжлэгийн тусламжтайгаар хоосон явалтын чадал,хүчдэл болон гүйдлийг хэмжинэ.
Трансформаторын ачааллын горим
440/110В нэг фазын трансформаторын хоосон явалтын гүйдэл чадлын коеффициент
Хэрэв хоёрдогч ороомогт 120А-ийн гүйдэлтэй, чадлын коеффициенттэй цахилгаан хэрэглэгч холбосон бол анхдагч ороомгоор гүйх гүйдлийг тодорхойл?

Трансформаторын ачааллын горим
хичээлийн сэдэв:
Describe it
Compare it
What is it similar to? What is it different from?
Трансформаторын ажиллах зарчим
Трансформаторын ачааллын горим
уцуТрансформаторын Трансформаторын Трансформаторын Трансформаторын
13.11.15

13.11.15

13.11.15

Гүйдэл гүйж Ф соронзон урсгал үүснэ. Соронзон урсгал ган зүрхэвчээр битүүрч хоёрдугаар ороомгоор ,,,,, ба ,,,,, ЦХХ индукцлэгдэнэ. Цахилгаан үүсгүүрт холбогдож байгаа ороомгийг анхдагч ороомог, цахилгаан энерги хэрэглэгчид холбогдож байгаа ороомгийг хоёрдогч ороомог гэнэ.

Цахилгаан техникт давтамжийг өөрчлөхгүйгээр цахилгаан энергийг чадлын алдагдал багатайгаар хувиргах, дамжуулахад трансформаторыг ашиглана.
Трансформаторыг цахилгаан техникт хамгийн өргөн хэрэглэх ба хэдэн арван тонн жинтэй их чадлын трансформатораас эхлээд радио техникийн өчүүхэн бага хэмжээтэй трансформатор ч байна. Трансформаторыг тохируулгын болон автотрансформатор, резонансын, авиа дууны, хэмжлэгийн гэх мэт ангилдаг.


Эндээс үзэхэд ороомгуудад индукцэгдэх ЦЦХ-нүүдийн хэмжээ зөвхөн ороомгуудын N ороодсын тоогоор ялгагдана. Трансформаторын ороомгууд дахь ЦХХ-нүүдийн харьцааг трансформаторын хувиргах коеффициент ба Трансформацлах коэффициент гэнэ.

Трансформаторын ажиллах зарчим
Трансформаторын хоосон явалтын үеийн хоёрдугаар ороомгийн төгсгөл дээрх ,,,,,, хүчдэл энэ ороомогт индукцлэгдэх ,,,,,ЦХХ-тэй тэнцүү байх ба ,,,, ЦХХ сүлжээний ,,,, хүчдэлээс өчүүхэн бага ялгаатай тул хувиргах коеффициентийг дараах томёогоор илэрхийлнэ.


Трансформаторын ачааллын горим
Хэрэв Трансформаторын хоёрдогч ороомогт
цахилгаан энерги хэрэглэгчийг холбовол
гүйдэл гүйнэ . Хоёрдогч ороомгийн гүйдлийг Омын хуулиар илэрхийлбэл


Анхдагч, хоёрдогч ороомгийн ачаалалыг Кирхкгокфын
II-р хуулиар тодорхойлбол:
-Практикт хоосон явалтын
горимоос трансформаторын
хэвийн ачаалал хүртэл ган
зүрхэвч дэх соронзон урсгал
тогтмол байдаг.
Трансформаторын анхдагч, ороомгийн дамжуулагчийн
эсэргүүцэл ялгаатай байх хүчдэлийн уналтыг вектор
диаграммаас тодорхойлж болно.

Жишээ:
Трансформаторын хоосон явалтын туршилт
Хоосон явалтын горимд анхдагч хэлхээний гүйдэл трансформатын хэвийн гүйдэлтэй харьцуулахад 2-10% байдаг. Энэ үеийн зэс дамжуулагч дээрх халалтын алдагдал өчүүхэн бага байдаг.
Дараах зурагт үзүүлсэн схемд холбогдсон хэмжлэг
-ийн төхөөрөмжүүдийн тусламжтайгаар уг
хэлхээний чадлын коэффициентийг тодорхойлно.


Амперметрийн заалт хэлхээний хоосон
явалтын гүйдлийг
Трансформаторын хоосон явалтын горим
Трансформатор
Трансформаторыг цахилгаан техникт хамгийн өргөн хэрэглэх ба хэдэн арван тонн жинтэй их чадлын трансформатораас эхлээд радио техникийн өчүүхэн бага хэмжээтэй трансформатор ч байна. Трансформаторыг тохируулгын болон автотрансформатор, резонансын, авиа дууны, хэмжлэгийн гэх мэт ангилдаг.

Трансформатор нь цахилгаан техникийн гаг хуудсыг шахаж хийсэн ган зүрхэвч дээр байрласан хоёр буюу хэд хэдэн ороомгоос бүрдэнэ.
Трансформаторын нэгдүгээр ороомгийг гэсэн хүчдэлтэй сүлжээнд залгахад энэ ороомгоор Гүйдэл гүйж Ф соронзон урсгал үүснэ. Соронзон урсгал ган зүрхэвчээр битүүрч хоёрдугаар ороомгоор ЦХХ индукцлэгдэнэ. Цахилгаан үүсгүүрт холбогдож байгаа ороомгийг анхдагч ороомог, цахилгаан энерги хэрэглэгчид холбогдож байгаа ороомгийг хоёрдогч ороомог гэнэ. Цахилгаан техникт давтамжийг өөрчлөхгүйгээр цахилгаан энергийг чадлын алдагдал багатайгаар хувиргах, дамжуулахад трансформаторыг ашиглана.Ленцийн хууль ёсоор ороомгуудад индукцлэгдэх ЦХХ-ний эгшин зуурын утга

-ЦХХ-ний ампилитуд утга, W-ороодсын тооЭндээс үзэхэд ороомгуудад индукцэгдэх ЦЦХ-нүүдийн хэмжээ зөвхөн ороомгуудын N ороодсын тоогоор ялгагдана. Трансформаторын ороомгууд дахь ЦХХ-нүүдийн харьцааг трансформаторын хувиргах коеффициент ба Трансформацлах коэффициент гэнэ.Трансформаторын хоосон явалтын үеийн хоёрдугаар ороомгийн төгсгөл дээрх хүчдэл энэ ороомогт индукцлэгдэх ЦХХ-тэй тэнцүү байх ба ЦХХ сүлжээний хүчдэлээс өчүүхэн бага ялгаатай тул хувиргах коеффициентийг дараах томёогоор илэрхийлнэ.
Хэрэв хувиргах коэффициент нэгээс бага
К<1
буюу хоёрдогч ороомгийн ороодсын тоо анхдагч ороомгийн ороодсын тооноос их тохиолдолд энэ трансформаторыг
БУУРУУЛАХ
Трансформатор гэж нэрлэдэг. Хувиргах коеффициент нэгээс их К>1 буюу хоёрдогч ороомийн ороодсын тоо анхдагч ороомгийн ороодсын тооноос их
тохиолдолд эсэргээр нь өсгөх трансформатор гэнэ нэрлэнэ.
-Трансформаторын ороомог дээрх халалтын алдагдал, ган зүрхэвчин дээрхи соронзон
алдагдлыг тооцохгүй тохиолдолд анхдагч ба хоёрдогч ороомгийн чадал тэнцүү байна.
Full transcript