Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

_ Khái niệm kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối.

No description
by

Ngựa Bất Kham

on 13 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of _ Khái niệm kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối.

Khái niệm và vai trò của kênh phân phối
Cấu trúc kênh phân phối
_ Khái niệm kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối.
_ Vai trò và tầm quan trọng của kênh phân phối.
_ Các loại trung gian và vai trò trung gian kênh phân phối.
_ Các loại kênh phân phối trong mạng lưới.
BÀI 7
Các quyết định về phân phối

KHÁI NIỆM
Kênh phân phối sản phẩm là tập hợp các tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.

Các trung gian trong kênh phân phối
MỤC ĐÍCH
VAI TRÒ KÊNH PHÂN PHỐI
c) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến của doanh nghiệp


d) Hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho khách hàng
a) Hỗ trợ nghiên cứu Marketingb) Ảnh hưởng đến các chi tiêu tài chính của doanh nghiệp
e) Ảnh hưởng đến các quyết định về sản phẩm


f) Ảnh hưởng đến các quyết định về giá
g) Cầu nối sản xuất với người tiêu dùng


h) Hỗ trợ nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu đa dạng và đơn lẻ của khách hàng
NHÀ BÁN LẺ
NHÀ BÁN BUÔN
ĐẠI LÝ
_ Là người thay mặt cho người bán hoặc người mua để thực hiện các giao dịch với khách hàng.
NGƯỜI MÔ GIỚI
Là người không tham gia mua bán hàng hóa mà chỉ làm nhiệm vụ chắp nối với người mua
KHÁI NIỆM
_ Nhà bán lẻ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân, hộ gia đình.

_Đây là giai đoạn cuối cùng trong kênh phân phối.
CHỨC NĂNG
_ Tập hợp, phân loại hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

_ Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

_ Cung cấp thông tin phản hồi cho việc phân phổi khác trong kênh.

_ Dự trữ, ghi giá, chất xếp và những công việc chăm sóc, chuẩn bị sẵn sàng sản phẩm bán ra.

_ Tạo thuận tiện và hoàn tất giao dịch đúng thời hạn.
KHÁI NIỆM
_ Là những trung gian bán hàng hóa và dịch vụ cho các trung gian khác, cho nhà bán lẻ hoặc những nhà sử dụng công nghiệp
CHỨC NĂNG
_ Quảng bá sản phẩm đến địa phương.

_ Cung cấp thông tin khách hàng nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu marketing.

_ Hỗ trợ nhà sản xuất.

_ Thu mua phân loại sản phẩm tạo sự đa dạng.

_ Giúp đỡ nhà bán lẻ.

_ Dự trữ sản phẩm.
Cấu trúc kênh phân phối
CHIỀU DÀI KÊNH PHÂN PHỐI
Phân phối duy nhất (độc quyền) là phương thức doanh nghiệp chỉ bản sản phẩm qua một người bán lẻ duy nhất ở một khu vực địa lí cụ thể
Phân phối rộng rãi có nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua vô số trung gian thương mai ở mỗi cấp độ phân phối
Phân phối chọn lọc là doanh nghiệp bán sản phẩm của mình qua một số trung gian thương mại được chọn lọc theo những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối
Kênh phân phối cho hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cá nhân
Kênh phân phối cho hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
CHIỀU RỘNG KÊNH PHÂN PHỐI
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH
SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI
Kênh phân phối hoạt động được thông qua các luồn lưu chuyển kết nối các thành viên trong kênh với nhau. Các luồng lưu chuyển chủ yếu bao gồm :
CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI
LUỒNG LƯU CHUYỂN SẢN PHẨM
LUỒNG LƯU CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU
LUỒNG LƯU CHUYỂN THANH TOÁN
LUỒNG LƯU CHUYỂN THÔNG TIN
LUỒNG LƯU CHUYỂN CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN
CÁC KÊNH TRUYỀN THỐNG
Kênh phân phối truyền thống là một mạng lưới rời rạc gồm nhà sản xuất, bán buôn và bán lẻ được hình thành một cách ngẫu nhiên trên thị trường trên cơ chế thị trường tự do
XUNG ĐỘT CHIỀU NGANG
Là xung đột giữa các trung gian ở cùng mức độ phân phối trong kênh.
XUNG ĐỘT CHIỀU DỌC
Xảy ra giữa các thành viên ở các mức độ phân phối khác nhau trong kênh
Full transcript