Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketing

No description
by

Dennis Fingerhut

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketing

✳✱*
- Strategische planning
(3 - 5 jaar)
(missie/visie/doelen)

- Tactische planning
(1 jaar)
(marketingmix)

- Operationele planning
(zeer korte termijn)
(kosten en uitvoering)
Strategische planning
Tactische planning
1. Marketing
planning

MARKETING
2. Organisatie
Kernactiviteiten = handelingen in een organisatie waar het in de kern om draait.

Medewerkers in de staf: direct betrokken bij de kernactiviteiten

Medewerkers in de lijn: ondersteunend aan de kernactiviteiten (werken op een van de verschillende afdelingen)
Missie + Visie
Organisatievormen

lijnorganisatie
Elke medewerker heeft één directe leidinggevende
3. Strategie ontwikkeling
Strategische planning
Hanzehogeschool

VOORBEELD
Het vertalen van de strategie naar een concrete planning voor het komende jaar
Operationele planning
De uitvoering van de tactische planning
Basisboek marketing 2
Lijn-staforganisatie
Op hoger niveau aparte functionarissen met leidinggevende taken
Projectorganisatie
Organisatie op basis van projecten
Doelstellingen
1) Ondernemingsdoelstellingen
2) Marketing doelstellingen
3) Communicatie doelstellingen

Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden
S.M.A.R.T
Business definition
- Core business (what business are we in?)
- Kernwaarden (waar geloven we in?)
- missie (wie zijn we?)
- visie (waar willen we naartoe?)
- USP (wat maakt ons uniek?)

* Continuïteit
* Winst
* Groei
* Kwantitatief
( in cijfers)
* Kwalitatief
(in woorden)
4. SWOT-analyse
- markt
- aanbieders
- klanten / afnemers
Klanten hebben een bepaalde perceptie van een bedrijf

Perceptie = de manier waarop een individu naar de werkelijkheid kijkt


- Identiteit = het beeld dat de organisatie van zichzelf heeft en wenst uit te stralen
- Imago = het beeld dat de doelgroepen hebben van de organisatie

Positioneren = het creeeren van een onderscheidende positie ten opzichte van de concurrentie in het brein (perceptie) van de doelgroep
KLANTEN
Groeistrategie van Ansoff
Boston Consultant Group
BCG Matrix
Ansoff
BCG
Porter
Focus op product
Focus op prijs
Marktsegmentatie
Marketingstrategie
Merkstrategie
Segmentatie
Segmentatie criteria
Sociaal-economisch
differentiatie strategie

- One to many
(vanuit één centrale organisatie naar veel klanten)

- One to one
( persoonlijke aanpak gericht op individuele klant)

- Many to many
(op allerlei manieren gericht op netwerk van klant)
Marketingstrategieen
Merkstrategieen
Merkontwikkeling --> nieuwe merknaam of nieuwe productcategorie?
Interne analyse
1. Analyse bezittingen van bedrijf (tastbaar en niet-tastbaar)
2. Analyse kennis en vaardigheden van de organisatie (processen en procedures)
3. Analyse van de samenwerking met andere organisaties

--> Sluit alles aan bij de missie, visie en strategie van de onderneming?
--> Hoe verhouden bovenstaande analyses zich met concurrenten?
Externe analyse
Meso-omgeving
= externe factoren die je als
bedrijf kunt beïnvloeden

ABCD (E)- Analyse
Afnemers
Bedrijfstak
Concurrenten
Distributiekolom
Externe belanghebbenden
Macro-omgeving
= externe factoren die je NIET kunt beïnvloeden

DESTEP-analyse
Demografisch
Economisch
Sociaal-cultureel
Technologisch
Ecologisch
Politiek-juridisch
Vormen bovenstaande ontwikkelingen KANSEN of BEDREIGINGEN voor de organisatie?
Tenslotte kijk je naar de ontwikkelingen van de inkoopmarkt, afzetmarkt, arbeidsmarkt en kapitaalmarkt.
Kansen en bedreigingen
worden altijd geformuleerd
als ontwikkelingen!
CONFRONTATIE-MATRIX
Strategie bepalen
Plussen en minnen
SWOT + Confrontatie-matrix in de praktijk
Hoofdstuk 5: Klantgedrag
Klant waarde
(lifetime value)

= de totale netto opbrengst van de klant over de gehele looptijd van de relatie
Piramide v. Jay Curry
Afhankelijk van de volgende factoren:
- duur van de relatie
- grootte van de afnamen
- frequentie van de afnamen
- netto opbrengst van de producten

klantwaarde = loyaliteit + tevredenheid
Koopbeslissingsproces = het proces waarin de klant beslist om een product of dienst aan te schaffen!

Bij B2C --> 5 of 6 fasen model
(na stap 3 keuze verkoopkanaal als stap 4)
Bij B2B --> vaak via een DMU (decision making unit)
B2B --> DMU
Koop situaties

- uitgebreid probleemoplossend aankoopgedrag
hoge betrokkenheid --> auto, huis, vakantie

- beperkt probleemoplossend aankoopgedrag
normale betrokkenheid --> kleding, huishoudelijke producten

- routinematig aankoopgedrag
lage betrokkenheid --> eten en drinken
Welke factoren beïnvloeden het koopgedrag?
Behoeftepiramide van Maslow
Consumentengedrag
Communicatiegedrag = de manier waarop een consument informatie tot zich neemt en verwerkt

Koopgedrag = de moeite die een consument doet het product daadwerkelijk aan te schaffen

Gebruiksgedrag = de manier waarop de consument omgaat met het gekochte product (ook intensiteit)

Afdankgedrag = de manier waarop het gebruik van het product wordt beeindigd (weggooien, inruilen, doorverkopen, recyclen, etc)


Marktonderzoek
Concurrentieanalyse
- Op welke doelgroep richt uw concurrent zich?
- Welke producten of diensten hebben ze in hun assortiment?
- Wat is hun prijs? Geven ze korting?
- Hoe maken ze reclame? Via folders, commercials?
- Welke concurrenten zitten waar?
Zet alle gegevens in een tabel.
Wat zijn de sterke en zwakke punten van uw bedrijf en uw concurrenten?
Let hierbij bijvoorbeeld op de volgende punten:
Prijs, Kwaliteit, Assortiment, Locatie, Service, Bekendheid


Soorten onderzoek
Bij onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 soorten onderzoek. Deze verschillende soorten onderzoek zijn op zichzelf een onderzoek, maar kunnen ook 3 fases zijn van een marktonderzoek:

- verkennend of exploratief onderzoek
- beschrijvend of descriptief onderzoek
- verklarend onderzoek
Full transcript