Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THỜI KỲ TỪ NĂM 1945 - 1969 : Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục p

No description
by

chi kim

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THỜI KỲ TỪ NĂM 1945 - 1969 : Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục p

Thời kỳ 1945- 1969:
Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện.

Giai đoạn 1945- 1954: Vừa kháng chiến vừa kiến quốc, háng chiến toàn dan toàn diện tự lực cánh sinh.
Giai đoạn 1954 - 1969: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước..
Nhóm thực hiện
1. Triệu Linh Chi.
2. Ngô Ngọc Mai.
3. Mai Minh Ngọc.
4. Mạc Thị Anh.
Phần 1
Từ năm 1945 - 1951 :
Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước
+ Ngày 23/9/1945 : Pháp lăm le quay lại xâm lược nước ta.
+ Ở miền bắc : 20 vạn quân Tưởng kéo vào.
+ Trên đất nước có 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp
Giải pháp của Đảng và Bác Hồ .
+ Về đối nội : Người cũng đã củng cố chính quyền non trẻ, đầy lùi giặc đói, giặc dốt, khắc phục nạn tài chính thiếu hụt.

Củng cố chính quyền non trẻ.
+ Ngày 6/1/1946 : Tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước.
+ Ngày 2/3/1946 : Bác Hồ Chí Minh được bầu giữ chức chủ tịch chính phủ.
+ Tháng 11/1946 quốc hội thông qua hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
+ Tháng 5/1946 thành lập hội liên hiệp quốc dân Việt Nam.
* Tình hình trong nước :
Bối cảnh lịch sử
+ Thứ nhất: Phát động phong trào “ nhường cơm sẻ áo”.
+ Thứ hai: Thực hiện “ tăng gia sản xuất ”.

Kết quả là sau một năm chúng ta đã chống được giặc đói, chiến thắng một cách oanh liệt.
Dẹp giặc đói
Dẹp giặc dốt
+ Ngày 8.9.1945, Chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ.
+ Đầu tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi chống nạn thất học”.
=> Chỉ sau một năm hoạt động BDHV (8.9.1945/8.9.1946) đã có 2.520.678 người thoát nạn mù chữ (dân số lúc đó là 22 triệu người)
Về đối ngoại :
Sau khi ký hiệp ước thì tình thế cách mạng thay đổi
+ Ngày 28/2/1946 , hiệp ước Hoa – Pháp được ký kết. : Tưởng để cho Pháp kéo quân ra Bắc, còn Pháp nhân nhượng một số quyền lợi cho Tưởng ở Trung Hoa
+ Ngày 3/6/1946, Hồ Chí Minh ký hiệp ước sơ bộ với Pháp quy định : Pháp sẽ tôn trọng và công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập tự do nằm trong liên bang Đông Dương và khối liên hiệp Pháp.
+ Ngày 14/9/1946, ký bản tạm ước thỏa thuận một số điều về quan hệ kinh tế văn hóa giữa 2 nước
Cuối cùng : Ngày 19/12/1946, với tư thế sẵn sàng, chủ tịch Hồ chí Minh đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
+ Đường lối : vừa kháng chiến, vừa kiến quốc,thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh.
+ Đấu tranh chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, xây dựng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính,chí công vô tư, phát động phong trào thi đua ái quốc.

+ Đảng đã thực hiện chính sách hòa hoãn với quân Tưởng để đánh Pháp ở Việt Nam.
+ Cung cấp lương thực thực phẩm cho hơn 20 vạn quân Tưởng.
+ Mở rộng quốc hội thêm 70 ghế cho Việt Quốc, Việt Cách không qua bầu cử.
Full transcript