Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Järnåldern och antiken

No description
by

Jon Nyström

on 11 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Järnåldern och antiken

Alexander erövrar hela världen

550 f.kr. har den Grekiska kulturen spridit sig till stora delar av medelhavet. Grekland har ingen nationalism eller en stark ”vi-känsla”. Alla stadsstater är autonoma.

De strider mycket sinsemellan men de kommer att alliera sig vid yttre hot.

I de grekiska stadsstaterna existerar alla samhällsklasser på samma ställe och interagerar med varandra.

Vid 500 f.kr var klassamhället fullt utvecklat.

Adelsklass
Rika köpmän
Hantverkare
Bönder
(slavar)

Det enorma riket
konsolideras
och stabiliseras på 500-talet f.kr.
Snart börjar Zhou splittras i flera små kungariken och år 480 har dynastin helt tappat sin makt.

Under de stridande staternas period kämpar sju mäktiga familjer om vilken som ska vinna Kina.
”De stridande staterna”
En
polyteistisk
och
animistisk
tro var rådande bland kelterna.
"
Druider
" var shamaner och hade nästan lika stor makt som hövdingarna.
De grekiska stadsstaterna allierar sig och besegrar tillslut de invaderande perserna i sjöslaget vid Salamis. 480 f.kr.

Efter en lång period av stridande besegrar slutligen
Shi Huang
av
Qin
de andra staterna och enar kina.
Qin Shi Huangdi – Kejsare av mittens rike
Nästan bara sagor vittnar om kinas första rike, det mytiska
Xia
vid
Gula floden
. Ca 2000 f.kr.
Kinas forntid
Omvärlden upptäcker Indien.

527 f.kr. Sitter prins
Siddharta Gautama
under ett träd och når upplysning om att allt är lidande.
"Mahajanapadas"
Indien
Runt 2500 f.kr. har samhällena runt floderna Indus och Saraswati utvecklats till högkulturer.
Indiens två första stora städer var
Harappa
och
Mohenjo-Daro
.
Resten av Europa
Samtidigt som medelhavet upplever antiken och hellenismen lever resten av Europa i relativt primitiva byar.
De brukar järnredskap och bor i byar där man lever av både jakt och jordbruk.
Alexander den stores rike

Grekisk – Persiska Kriget
De grekiska stadsstaterna

Ett annat mäktigt rike i medelhavet var det Mykenska riket.
Ett stort antal borgar och befästningar de lämnat visar att det var ett krigiskt folk.
År 539 f.kr. erövrar
kung Kyros
den store
Babylonien och år 530 har han erövrat alla länder från Egypten i väst, arabiska havet i syd, kaukasus i norr och Hindu-kush i öster.

Så bildas ett av världen största riken - "
det Persiska riket
"

Persien

Mesopotamien kommer att styras från den nya huvudstaden
Babylon
och området kallas under denna period för Babylonien.

Ca 1700 f.kr styrs riket av den mäktiga
Hammurabi
. Känd för att ha skrivit ned världens äldsta lag.

Babylonien är ett mäktigt rike fram till 539 f.kr. Trots att riket under perioder ansätts hårt av angränsade folk.
Babylonien

Egypten börjar nu också bli ansatt från norr av de så kallade
sjöfolken
.
Folk som levde längst medelhavets stränder och gjorde plundringsräder mot Egypten.
Egypten
och
Mesopotamien
får snart sällskap av fler högkulturer vid medelhavet.

Ca 1570 f.kr blomstrar
Hettiternas
civilisation. Det folk som tros vara först med att använda järn.
De ligger i våldsamma krig med Egypten och ses som en faktor som hindrar det Egyptiska rikets utbredning.
Fler stora riken

Perioden 1552 – 1364 f.kr kallas för nya riket.
Det är nu Egypten upplever sina verkliga glansdagar.

Denna period får se några av de mest kända faraonerna:
Egyptens ”nya rike”
700 000 arbetare slet i 39 år för att göra de nästan 9000 soldaterna.

Ying Zheng
är ständigt jagad av lönnmördare och han börjar frukta sin egen död.
Enorma resurser läggs ner i att hitta ett botemedel mot döden.
Jakten på odödlighet
Lao Zi

770 f.kr. splittras Zhou dynastin i östra dynastin och huvudstaden blir Luoyang.

En fredlig tid kallad
"vår och höst perioden"
följer.

Under den här perioden börjar två stora tänkare sprida sina läror.
De är
Konfucius
och
Lao Zi.
”Vår och höst perioden”
Under denna period växer sig också de Kananitiska staterna sig starka.

Här börjar man också se spår av de första "monoteistiska" religionerna.

Legender berättar hur en Kung David besegrar Filistéerna och vinner herravälde över kanans land 1000 f.kr.
Kanans land

De ariska stammarna och "den vediska tiden"
(1500 f.kr.)
Filip II av Makedonia

Alexander III av Makedonia


Vid hans död år 336 tar hans son
Alexander
över kungakronan och bestämmer sig för att erövra hela världen.

Alexander den store

De tidigaste spår man kan hitta från antikens Grekland är det Minoiska riket på Kreta.

Från sitt palats Knossos styrde kung Minos över det mäktiga rike som kontrollerade handel med Egypten och Mesopotamien.

Förutom en blomstrande handel är Minoiska riket också känt för sin sofistikerade konst.

Minoiska riket

Nebukadnesar ziggurat
Babylons hängande trädgårdar

”Ishtar-porten”

Babylon blir sin tids stora Metropol. En välskött och vacker stad byggd för symbolisera prakt och makt.
Fantastisk metropol

Den tid då man börjar tillverka redskap och vapen av järn. Denna nya metall kommer efter en tid helt att ersätta det gamla bronset.

Ca 1200 f.kr
i mellanöstern

Järnålder, antiken och de stora rikena
(samt lite om antikens sju underverk)
Järnåldern:
Drottning
Hatschepsut
griper makten under en period tills hon störtas av sin fosterson.
Akhenaton
reformerar hela den egyptiska tron och dess panteon för att fokusera makten.
Även
Tutanchamon
, den kanske mest kända faraon levde under den här tiden.
Egypten styrs vid den här tiden av den mäktiga Ramses- dynastin. Men till och med under ett så starkt ledarskap tvingas man ingå en allians med Hettiterna.
Mykenska riket
Fenicerna
Ett folkslag vid medelhavets strand bygger en ny sorts båt - en som kan färdas över haven!
Öppnar upp en helt ny värld.
Vad är "rättvisa”? Vad är "rätt och fel”? Vad ska de unga lära sig? Vad är "dygd”?
”Filosofi” växer fram under 500 f.kr.

Nya sätt att förklara världen på

Demokritos

Arkimedes

Pythagoras

Några greker nöjer sig inte med religionens
etiologiska
förklaringar av omvärlden.
Runtom i den grekiska övärlden börjar världens första vetenskapsmän och matematiker organisera, kategorisera och beräkna naturen och ställa upp fysiska lagar.

Slavar
Att ha slavar blir ett vanligt fenomen i de grekiska stadsstaterna.
Majoriteten av alla medborgare hade minst en slav.
Manligt och kvinnligt
Det manliga är normen i det tidiga Grekland.

Alla högt uppsatta är män.

Av de få som har rösträtt så är alla män, därför att kvinnor inte tillåts delta i strid.

Homosexualitet är helt accepteras och nästan förväntas, särskilt i stridande förband.

Aten och Sparta - två mäktigaste stadsstaterna.
- Men med väldigt olika karaktär.
Runt 1200 f.kr. invandrar stammar från resten av Balkan och slår sig ner runtom på den grekiska halvön.

De bildar självständiga stater med egna kulturer.

Dessa
stadsstater
karaktäriseras alla av en hög grad av politisk organisation.

Varje stads kärna utgjordes av en
akropol
där alla ämbetsbyggnader och kultplatser fanns.
De hade också så kallade
agoras
– torg där stadsborna kunde träffas och samtala.

Halicarnassos
Kultur och underhållning
Homeros
Amfiteater
Fenicierna står också för ytterligare en super-uppfinning: Alfabetet
Ca 2500 f.kr.
Stora delar av det minoiska riket förstördes i den naturkatastrof som tvingade sjöfolken till migration.
Katastrof i medelhavet
1600-f.kr.
Santorini
500 f.kr. är två stormakter på kollisionskurs.
Kungarna
Darius
och
sonen Xerxes
av Persien håller på att erövra världen.

Han har redan lagt under sig större delen av mellanöstern och utvidgar världens största rike.
Perserna möter en Grekisk armé som mot alla odds besegrar dem i slaget vid Marathon.
Xerxes
planerar sin hämnd i 3 år innan han skickar en gigantisk armé för att krossa grekerna.
I
Thermopyle-passet
springer den persiska armén in i en vägg.
I form av Kung
Leonidas
och hans 300 spartaner.
Aten hinner evakueras innan Perserna kommer fram och bränner staden.
Grekland är försvagat av det långa kriget mot Persien. Aten har tappat i makt och
Filip II av Makedonien
ser sin chans.

Han anfaller Aten och under loppet av några år har han lagt under sig hela Grekland och gjort det till ett rike.
Alexander dör 30 år gammal i Babylon 323 f.kr.
Persien är också försvagat och det är något som Alexander tänker dra nytta av.

Han anfaller det enorma imperiet och efter tio års krigande har han besegrat Darius III och erövrat Babylon.
Babylon
blir Alexanders nya huvudstad och härifrån fortsätter han sitt erövringståg.
Alla länder hela vägen till Indusdalen faller för den effektiva armén.
Han blir Egyptens nya farao och bygger den fantastiska staden
Alexandria
som blir rikets kulturella centrum.
Alexanders rike var världens dittills största rike. Han gjorde det möjligt att styra ett så stort rike genom att kopiera Persernas styrelsesystem med satraper.
När han märker att det finns ett rike bortom Indusfloden bestämmer han sig för att fortsätt erövra tills han når världens ände.
Men hans mannar vägrar följa honom så långt och han tvingas återvända.
När Alexander dör slits riket sönder av tronföljdsstrider och snart finns det sista av hans släkt kvar i Egypten och styr som rikets faraoner.
Man vet väldigt lite om dessa kulturer men de påminner mycket om andra bronsålderskulturer.

Handel verkar vara den viktigaste näringen och handelsmän hade stor makt.
Vid 1900 f.kr. började högkulturerna vid floderna gå under. Vad det beror på är oklart. En teori menar att odlingarna inte längre kunde föda invånarna.
De
ariska stammarna
kom från Centralasien, förmodligen från det område som senare ska bli persiska riket.

De var erfarna krigare och blev snart det styrande skicket i norra Indien.

De introducerar ett
kastsystem
som säkrar deras ställning som överhöghet.
Med arierna kommer också
den vediska religionen
som senare kommer att utvecklas till hinduismen.

Arierna utvecklar också det nya skriftspråket
sanskrit
och samlar såväl religion som tradition i
veda skrifterna
.
Med tiden uppkommer 16 stora kungariken i Indien, så kallade
Mahajanapadas.
Kungarikena styrs av
Rajas
, kungar med vissa inslag av teokratisk makt och kastsystemet blir allt mer befäst.
Järnåldern har nu nått Indien och samhälle och kultur blomstrar.
Under den här tiden skrivs
Upanisaderna
som kommer att bli hinduismens heliga skrift.
Darius II av Persien
expanderar sitt rike så lång österut att det 521 f.kr. krockar med de indiska kungarikena.
Den persiska armén hindras vid Indusfloden men kontakten med östern ger Medelhavsvärlden en smak av Asien.
327 f.kr. är det
Alexander av Makedoniens
tur att ge sig på Indien. Men efter att ha krossat allt motstånd fram till floden Hydaspades gör hans armé myteri och han tvingas lämna Indien med endast Indusdalen som besittning.
305 f.kr. erövrar
Chandragupta
Indusdalen.
Han fortsätter med att erövra alla kungariken på den indiska halvön.
5 år senare är han Indiens första kejsare och kontrollerar hela subkontinenten.

Han grundar
Maurya dynastin
som kommer att härska i nästan 140 år.
1000 f.kr. Erövras Shang av
Zhou
och nu inför man begreppet ”
himmelens mandat

Himlen - "
Tian"
blir gudomen.
1500 f.kr. uppstår
Shang dynastin
.
Väldigt mycket är fortfarande outforskat, men man vet att det rörde sig om ett mäktigt teokratiskt rike.
Kong Fu tze

Qin dynastin
blir den överlägset mäktigaste dynastin och
Ying Zheng
styr riket med järnhand.
Mycket i landet standardiseras.

Det är han som sätter samman kinesiska muren och expanderar riket söderut.
210 f.kr. presenteras botet – kvicksilver.
Ying Zheng dör samma år.
Under sin livstid lyckas han ena och bygga upp vad som ska bli ett av världens och historiens mäktigaste riken
Olmekerna
– En samling olika grupper med liknande kultur. 1500 – 400 f.kr.
Teokratiskt styre.
Centralamerika
I
Aten
hade tillämpade man direktdemokrati. Alla som var medborgare (var och stred för staden) och som var över 18 fick vara med att rösta.

I krig röstar man fram en befälhavare.
Sparta
å andra sidan var en militärmakt.
Sparta styrdes av en kung tillsammans med ett råd.

Alla män var tvingade till militärtjänst fram till det att de fyllt 75 år.
Pojkar uppfostrades för krig i skola och stred med de äldre för att lära sig.
Barn som föds med missbildningar ges åt naturen.
”Ett outforskande liv är inte värt att leva”
-
Sokrates
Gamla tankar och normer börjar ifrågasättas.
Platon
grundar ”
akademin
” i Aten där han samlar världens tänkare runt sig och utbildar nya filosofer.
Utvecklade tidigt piktogram och hade välutvecklad konst.
Byggde pyramider och andra monument. Särskilt ägnade solen och månen.
Teotihuacan

Man inrättar självstyrande provinser (satraper) som alla i sin tur styrs av den persiska kungen.
Dessa satraper hade hög handlingsfrihet men kontrollerades noga av både ämbetsmän och spioner
Ett stort vägnät och ett utvecklat bud-system gjorde det möjligt att behålla kontrollen över så stora landmassor.
Faktiska händelser och personer från riket är svåra att finna belägg för men enligt legenden styrdes Mykene av krigarkungen Agamemnon och hans familj.
En religiös och kulturel mötesplats.
Ett av
antikens sju underverk
påstås ha funnits här – De hängande trädgårdarna.
Snart växer också en gemensam religion fram. En
polyteistisk
religion med väl utvecklad "panteon".

Kultplatser som
Delphi
får stor politisk makt.

Nu får världen också skåda ett till av antikens sju underverk –
Zeusstatyn i Olympia
.
Några mäktiga stadsstaterna var
Thebes, Aten, Sparta, Ithaka
och
Argos.
"Alla" innebär dock bara de män som är med och strider för sin stad.
De grekiska staterna störtar sina tyranner och inför ett nytt slags styre. Ett system där man börjar låta "alla" medborgare rösta om viktiga beslut.
En kvinna är alltid underordnad en man, ogift är det ens far som bestämmer och gift så är det maken.

Kvinnans uppgift i samhället är att sköta hemmet och uppfostra de små barnen. Hon assisterar även sin man i det yrke som familjen sysslar med.

Eftersom kvinnor inte har rösträtt räknas de inte som medborgare.
Slavar saknar alla rättigheter och har knappt något människovärde.
Slavarna arbeta med jordbruk, i gruvor eller i brott. De kunde också finnas i hushållet eller som
konkubiner
.
De som blir slavar kan vara krigsfångar eller människor som försatt sig i skuld.

Detta blir världshistoriens första
demokrati
.
Huvudstaden "Persepolis"
Tillslut så står bara Grekland kvar mot den Persiska armén.
Indien utvecklar alltså sin egen högkultur vid sidan om det som sker i mellanöstern.
Riket faller tillslut efter att ha försvagats av de anfallande sjöfolken.
Dessa legender berättar också hur Agamemnon, Akilles och Odysseus tillsammans med en enorm arme anfaller den rika staden Troja.
Européerna utgörs av en mängd folk och stammar. Störst och kändast var
kelterna.
En samling folk med samma kultur som fanns över stora delar av kontinenten.
Full transcript