Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erfaringer fra 'It i undervisning og læring'

No description
by

Lise Mulder

on 2 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erfaringer fra 'It i undervisning og læring'

Evaluering
Leverancer
Videoer
At nå frem til en række konkrete anbefalinger på baggrund af erfaringerne i projektet. Disse former sig som 9 nedslag - 9 væsentlige pointer at have blik for, når man skal opbygge kommunal kapacitet indenfor det digitale domæne.
Udgangspunktet
Motivation
Der skal være et
motiverende
afsæt
Den brændende platform
Alle kommuner har haft et reelt og konkret behov
Projektets formål var:
At deltagerne får forståelse for
it’s betydning for læring
i folkeskolen og får viden om og inspiration til i endnu højere grad at kunne
anvende it
i undervisning og læring på skolerne.
(pædagogik og didaktik)
At deltagerne får
revideret kommunens it strategi
for folkeskolen eller får indspark til udarbejdelse af en it strategi
(strategiarbejde)
At understøtte alle kommuner i at udnytte potentialet i it i undervisning og læring på kommunens skoler herunder at udnytte mulighederne i
brugerportalsinitiativet
(værktøj)
Vigtigheden af at etablere
fælles strukturer og sprog
Sprog og kultur
Eks på strukturer og sprog der har skabt fælles afsæt i projektet..

'Kapacitetsmodellen' - en model rummelig nok til at kunne bære ift. relevans
Aktør typologier, Konsulent, pædagogisk personale, skoleledere
Typologier for arbejdsgrupper - kapacitetsteam, fagteams
Tematiserede møderækker
Gentagelser og mønstre i forberedelsesmateriale og efterfølgende formidling - F.eks. videomateriale og Storify.

Erfaringer fra projektet
'It i undervisning og læring'
et projekt under 'It i folkeskolen'

maj - december 2015
...hænger sammen
Hernings brug af kapacitetsmodellen
Fra projektbeskrivelsen:
Tydelige mål og leverancer
Alle aktører
...fra aktørkæden skal være implicerede
Elevperspektivet
Ledelse
fra midten
Alle domæner
...fra kapacitetsmodellen medtænkes
TID
Virkelighed
Forandring
Forankring
Formålet med dette oplæg
Materialet
Input fra arbejdsdagene
It i undervisning og læring
- Udnyt potentialet?

Med folkeskolereformen, de nye digitale muligheder og brugerportalsinitiativet er der derfor anledning til og behov for, at alle kommuner i de kommende år giver deres it-strategi på skoleområdet et eftersyn eller udarbejder nye it handleplaner for skolerne
Eksempler på fælles domæner sprogliggjort i mellem kommuner:
Kapacitetsbegrebet bredere og samtidig konkretiseret
BPI som løftestang for strategiarbejde
0-18 årsområdet
Sprog omkring PLCer
Elevinddragelse og mediepatruljer
Fagfaglige spydspidser
Dannelse - digital? Eller bare dannelse?
Spændingsfelt imellem individuelle
tilgange og behov og selve arbejdet med
konkrete leverancer i form af et arbejde ind i
skabelon. Meningsfuldhed?
Procesorienteret projektledelse
Delbarhed - objekter til videndeling
Fokus på at få projektets formål realiseret med forskellig vægtning og toning men med kernen bevaret
NB Husk det store materiale fra hele arbejdsprocessen er også med til at udvikling kommunernes arbejde frem mod mål og leverancer
Helt central i projektets DNA og trædestenen for kapacitetsopbygning - opleves også som centralt for deltagerne - der efterspørges endnu mere tid til at få samarbejdet i aktørkæderne udviklet (jf sprog og kultur), hvilket peger på kompleksiteten i den opgave.
Det vigtige partnerskab imellem skole og kommune
Gensidig afhængighed i forandringsprocesser
Ledelse bør derfor tænkes fra midten
Med inspiration fra Professor M Fullans blik på projektet
At skabe kollaborativ ekspertise
Alle deltagende kommuner har forholdt sig specifikt til dette perspektiv både undervejs i projektet og i leverancerne og på såvel et metaniveau ift. f.eks. dannelsesbegrebet, men også helt konkret 'hvad skal der ske i vores kommune?'
Eksempler i form af citater fra leverancerne
Om 1 år?
Der tales mere
pædagogik
blandt læringsvejlederne og i
organisationen i øvrigt.
Fokus på IT som differentierende og tidsbesparende værktøj
.
Læringsplatformen
er i synlig drift og alle lærere forbereder og gennemfører et antal forløb i den.
Om 3 år?
På alle skoler er de første forløb planlagt, gennemført,
evalueret og delt via Læringsplatformen. Undervisningen har ændret sig, så mere arbejde gøres digitalt.
Mediepatruljerne
er i gang på alle skoler
● Om 5 år?
Ingen ved det!
Læringsplatformen er blevet naturlig. Forløb udarbejdes/deles
som en selvfølgelighed.
IT-strategiplanen er justeret undervejs.
Haderslev kommune
Vi havde til formål at iværksætte initiativer, der skal ...
- På alle måder ophæve betydningen af hvor og hos hvem man er elev.
- Sikre, at undervisningen ikke bliver den samme, nu bare med strøm til. (De 4 elevpositioner ( http://www.emu.dk/modul/it-og-medier-vejledning ) og 21stCentury skills ( http://www.laeringsteknologi.dk/ ))
- Anvende IT som støtte til de svage elever.
Varde kommune
• Dagtilbud og skole anvender IT-teknologi for at øge børn og elevers læring og trivsel og derigennem udvikle kompetente børn og unge.
• Brugen af IT og digitale medier styrker fællesskabet herunder alle børn og unges chancelighed som peger mod deltagelse i gruppens, klassens og samfundets fælleskaber og senere optagelse på ungdomsuddannelse

• Om 1 år?
Alle elever har samme device stillet til rådighed
1:1
og kan anvende den til at øge deres læring.
• Om 3 år?
Alle
elever og pædagogisk personale arbejder og kommunikerer ud fra samme platform
.
Elever arbejder/samarbejder digitalt indbyrdes og med det pædagogiske personale m.fl.
• Om 5 år?
Børns læring fremmes gennem meget mere samarbejde og videndeling mellem skoler, mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skoler både internet i kommunen men også med alle andre kommuner og nationalt og internationalt. (”bring verden ind i skolen og skolen ud i verden”)

Vi kan slet ikke forestille os hvad der sker om 5 år – hvis det går lige så stærkt som udviklingen har gjort de sidste 5 år – så er der vist ikke mange der tør byde på det.

Kommunerne blev refleksioner i deres leverancer fra forandring til konkret forankring...
Selvom I i dag vil blive præsenteret for
en række specifikke nedslag, er de alle
indbyrdes afhængige
og dermed sider af samme sag nemlig -
'hvilke erfaringer har
vi i projektet gjort os omkring opbygning af
kommunal kapacitet?'
'Du ved først, hvad du fortager dig, når du har gjort det - Gør ting for at forstå dem!'
Sverri Hammers oplæg dag 5
Men måske er episodiske ændringer er afløst af vedvarende eller fortsatte ændringer
Man kan sige, at opgaven for lederen går fra at forandre til at forankre.
Sverri Hammer oplæg dag 5
Kultur - en vigtig pointe deltagerne peger på
Vigtigheden af et netværk kommunerne imellem

Oplægget sigter mod at få så mange nuancer og perspektiver med som mulig fra de 15 deltagende kommuners arbejde...
men samtidig også at organisere disse nuancer og perspektiver...
I forandringsprocesser vil handling og implementering tage tid kræve prioritering. Måske vil processerne være udfordrende ift. den eksisterende 'virkelighed' og meningsdannelse. Derfor skal disse faktorer, hvor klassiske de end må forekomme, medtænkes i kapacitetsopbygning.
Full transcript