Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Muntlig eksamen

No description
by

Trude Lyngby

on 25 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Muntlig eksamen

Muntlig eksamen
Læreplanmål i engelsk
Det legges vekt på at presentasjonen vurderes opp mot måloppnåelse i læreplanen.

Karakteren må bygge på en samlet vurdering av elevens måloppnåelse i faget.
Hovedområde:
Muntlig kommunikasjon

Ordforråd
• forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
Uttale og grammatikk
• bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og varierte setningstyper i kommunikasjon
Språkuttrykk
Formelt språk
• uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
Samtale
• innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
Strategier
• vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon
• tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon
Lytteprøve?
• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram

• lytte til og forstå sosiale og geografiske varianter av engelsk fra autentiske situasjoner
Hovedområde:
Kultur, samfunn og litteratur

Global English
• drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk
Samfunn
• drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land

• presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder

• drøfte tekster av og om urfolk i engelskspråklige land
Litteratur og film
• drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden

• drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier

Programfag
• fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette
Full transcript