Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Turniej Zastępów i Gromad

Dowiedz się więcej o wieloletniej propozycji programowej "Turniej Zastępów i Gromad!"
by

Związek Harcerstwa Polskiego

on 6 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Turniej Zastępów i Gromad

Nagrody
Wieloletnia propozycja programowa
„Turniej Zastępów i Gromad”

2. Zastępy harcerskie
(liczące od 5 do 8 osób).
Zadania w Turnieju
Adresaci Turnieju
Czas trwania
Cele propozycji
1. Wyłonienie najlepszych małych grup w każdym pionie metodycznym, Zastępów Zastępowych oraz gromad zuchowych w skali całego Związku Harcerstwa Polskiego
na podstawtie mazowieckiej propozycji programowej
"Bitwa o tytuł elitarnego zastępu mistrzów"
autorstwa harcerskiego kręgu instruktorskiego „Feniks”
(hufiec Płock)

opracowana przez
Wydział Inspiracji i Poradnictwa
Głównej Kwatery ZHP

2. Popularyzacja systemu zastępowego
(w tym Zastępów Zastępowych),
jako elementu metody harcerskiej
3. Popularyzacja sześciu kierunków programowych, jakie XXXVIII Zjazd ZHP przyjął na lata 2014-2018
4. Wsparcie umiejętności korzystania z instrumentów metodycznych przez liderów małych grup oraz drużynowych zuchowych w pracy z ich podopiecznymi
5. Promocja działań harcerskich
w środowiskach lokalnych
3. Zastępy starszoharcerskie
(liczące od 5 do 8 osób).
4. Zastępy lub patrole wędrownicze
(liczące od 5 do 8 osób).
5. Drużyny wędrownicze
(liczące tylko 9-12 osób).
1. Gromady zuchowe.
6. Zastępy Zastępowych
(od 5 osób).
W tym zastępy kadrowe, których celem jest wspieranie
kadry drużyn na drodze ich indywidualnego rozwoju
Zgłoszenia
System oceniania zadań
2014-2018
jedna edycja
=
jeden rok harcerski
od 1 października bieżącego roku
do 30 czerwca roku następnego
każde zaliczone zadanie w wybranym kierunku programowym = dodatkowe punkty
jedna edycja = trzy etapy
etap jesienny
od 1 października
do 31 grudnia
etap zimowy
od 1 stycznia
do 31 marca
etap wiosenny
od 1 kwietnia
do 30 czerwca
do końca pierwszego
miesiąca danego etapu
zadanie wstępne
staż zastępu
w etapie jesiennym do końca października
w etapie zimowym do końca stycznia
w etapie wiosennym do końca kwietnia

wykonanie zdjęcia zastępu z widoczną kartą z napisem: Turniej Zastępów (dla gromad Turniej Gromad) oraz datą właściwej edycji oraz wyjaśnienie w profilu ekipy na stronie www.turniej.zhp.pl
w kilku zdaniach znaczenia jego nazwy

nie wykonanie zadania wstępnego do końca pierwszego miesiąca etapu, w którym zastęp dołączył do Turnieju skutkuje wykluczeniem ze współzawodnictwa.
zastęp może być zawiązany
z chwilą rejestracji w Turnieju, ale
musi w trakcie jego trwania zyskać
i utrzymać atrybuty zastępu, np.:
obrzędowość,
stały lider i skład,
samodzielne zbiórki
Zastępy realizują zadania
z 6 kierunków
Uchwały programowej
2. Aktywność społeczna
3. Ciekawość świata
4. Sprawności na całe życie
5. Braterstwo
6. Radosny patriotyzm
każdy etap=realizacja/wykonanie przynajmniej jednego zadania z wybranych dwóch kierunków
każdy kierunek może być wybrany tylko jeden raz w danej edycji.
przy każdym zadaniu informacja o możliwości realizacji wymagań poszczególnych stopni lub sprawności
istnieje możliwość zaproponowania własnego zadania
pula zadań będzie
na bieżąco uzupełniania na portalu
www.turniej.zhp.pl

w niektórych wypadkach
dodatkowe załączniki
np. konspekty zbiórek, adresy WWW, filmiki
5 poziomów trudności
jakość realizacji oceniana pod kątem
do zdobycia od 10 do 50 punktów
1. realizacji celów przyporządkowanych do danego zadania;
2. zaangażowania wszystkich członków zastępu/gromady;
3. jakości wykonania;
4. powiązania zadania ze zdobywaniem
przez członków zastępu/gromady stopni lub sprawności
5. jakości dokumentacji oraz terminowości jej dostarczenia
brak limitu w ilości w wykonywanych zadaniań
zamieszczenie w profilu zastępu zdjęcia z proporcem zastępu = dodatkowe 30 punktów
wszystkie punkty są sumowane
i podawane w rankingu ogólnym
danego roku harcerskiego
ranking prowadzony jest
w ramach grup metodycznych
ranking jest
aktualizowany na bieżąco
dla każdej ekipy, która zaliczy dany etap Turnieju
naszywki na proporzec zastępu/totem gromady
100 punktów premii do rankingu
ogólnego danego roku harcerskiego
dla najlepszych zastępów i gromad w skali całego ZHP
tytuły ogólnopolskiego
zastępu/gromady mistrzów
cenne nagrody rzeczowe
1. Harcerstwo w ruchu
Dokumentacja zadań
nie później niż do ostatniego
dnia trwania danego etapu, czyli odpowiednio 31 grudnia,31 marca i 30 czerwca do godz. 23.59.
głównie zdjęcia w liczbie
od 5 do 10 na każde zadanie

nagrodzone zostaną także wszyskite zastępy oraz
gromady, które zakończą edycję w złotej kategorii
Full transcript