Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kardiyak rehabilitasyon ve egzersiz

No description
by

Funda Akçiçek

on 11 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kardiyak rehabilitasyon ve egzersiz

funda
akçiçek

kardiyak rehabilitasyon
ve
egzersiz

Faz III-IV (egzersiz eğitimi ve idame dönemi)
Faz IIyi tamamlayan hastalar Faz III Faz IV ile ele alınır. Olayın tekrarlama riskini azaltmak, egzersiz kapasitesini arttırmak, sekonder risk faktörlerini ortadan kaldırmak, hastanın kendini iyi hissetmesini sağlamak temel amaçlardır. Program 6-24 ay sürer.
Yatak istirahatinin fizyolojik ve psikolojik zararlı etkilerini elimine etmek.
Hastalar için ilave tıbbi takip imkanı sağlamak.
Hasta güvenliğini etkileyebilecek kardiyovasküler, fiziksel ve bilişsel bozukluğu olan hastaları belirlemek.


Egzersizler, solunum ve kalp-damar sistemini bir arada çalıştıran aerobik hareketlerden oluşuyor. Kişinin özelliklerine göre bu fiziksel hareket planına kas güçlendirici ve rahatlama egzersizleri de eklenebiliyor. Hastanın durumuna göre hastanede kaldığı süre içinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından planlanan kardiyak rehabilitasyon ve egzersiz programı fizyoterapist desteğinde ve gözetiminde uygulanıyor. Belirlenen plan doğrultusunda uygulanan bu egzersiz programı hastanın günlük yaşamına dönmesinde önemli bir role sahip.
Kalp anjiyografisi
EKG ve eforlu EKG
Kalp ultrasonografisi
Skopik tetkikte anevrizmatik genişleme ve sistol sırasında bir bölgede asenkromne hareket görülebilir.
TESPiTi
Kalp ile ilgili birçok hastalık vardır.
Bunlardan en sık karşılaşılan rahatsızlıklar:
Kalp Kapaklarının Yetersizlik,Darlık ve Atrezisi
Aterosklerotik Kalp Hastalığı
Miyokard İnfarktüsü
Koroner Arter Hastalığı
Kardiyak arrest, kardiyopulmoner arrest veya dolaşım durması, kalbin pompalama işlevinin durması veya bitmesidir.
Kardiyak arrest, miyokardın herhangi bir sebepten dolayı sistol ve diastol işlemlerini yerine getirememesidir.
Bu sebepten kalp çalışma işlevini zamanla yitirir.
KARDiYAK HASTALIK NEDiR?
KARDiYAK REHABiLiTASYON
VE
EGZERSiZ

Mümkün olur olmaz egzersiz testi yapılmalı ve bunun sonuçlarından faydalanarak program geliştirilmelidir.
Myokart iskemisinin başlangıcı önemlidir , bu grup hastalara anjinal veya iskemik eşiğin altında egzersiz yaptırılabilir.
İskemi veya anjina eşiğinin 10 atım/dakika altındaki egzersiz şiddetlerinde çalışmak yeterlidir.
Bu dönemde hasta mümkün olur olmaz genel fiziksel uygunluğu artırmak için ağırlık çalışmalarına da dahil edilmelidir.
HASTANE DISI PROGRAMLAR (AMAÇLARI)
Egzersizler yatar pozisyondan oturur
Pozisyona ve ayakta duruş pozisyonunda
yapılacak şekilde ilerletilir.
Olaydan sonraki 3-5 gün sonra yürüme,
koşu bandı ve bisiklet ergometresi egzersizleri ilave edilebilir.
HASTANE iÇi PROGRAMLARI
Hastane içi programlar(inpatient)
Hastane dışı programlar(outpatient)
olarak ta sınıflandırılabilir.
PROGRAMDA AYRICA
Faz II (taburculuk sonrası erken dönem)
Yeni taburcu olmuş ayaktan hastaların bireysel olarak düzenlenmiş egzersiz programıdır. Egzersiz ve davranış terapisi taburculuk sonrası 2 hafta içinde başlar ve yaklaşık 12 hafta sürer. Hastalar aerobik egzersiz programına başlamadan önce fiziksel değerlendirme testlerinden geçerler.
Faz I (yatan hasta rehabilitasyonu)
Akut olaydan 24-48 saat sonra, hastanın durumu dengeye ulaşınca başlar. Hastayı aktif yaşam tarzına hazırlayan ve erken ambulasyonu sağlayan ilk basamaktır.

Kardiyak rehabilitasyon 4 fazda uygulanIr:
Ülkemizde 1970’li yıllarda koroner bakım ünitelerinin kurulması ile miyokard infarktüsü geçiren hastalarda yatak istirahatinin olumsuz etkilerinin önlenmesini ve hastaların aktif yaşama kontrollü olarak dönmelerini sağlayan erken mobilizasyon ve rehabilitasyon programları işlerlik kazanmıştır.
ÜLKEMiZDE KARDiYAK REHABiLiTASYON
 Tıbbi tedavi – ilaç(kolesterol düşürücü)
 Anjiyoplasti ve koroner gibi koroner girişimler stent -implantasyonu
Koroner arter by-pass
Yeni anjiogenik tedavi yöntemleri(kök hücre)
TEDAVi
Hiperkolesterolemi 
Sigara
Hipertansiyon
Hiperglisemi 
Egzersiz eksikliği
Stres
Doymuş yağ açısından zengin besinler
Antioksidan bakımından düşük diyetler
Obezite
60 yaş üstü erkek ve 65 yaş üstü kadınlar
yaş, cinsiyet, aile öyküsü
RiSK FAKTÖRLERi
Hastanın hikâyesi
EKG
Efor testi
Nükleer tıp tetkikleri 
Radyolojik tetkikler 
 Koroner anjiyografi
Tıkanmanın yerini ve miktarını belirlemede ve kesin tanıda en etkili tetkik Koroner Anjiyografidir. 
TANI
Tıkalı damara öncelikle balon anjiyoplasti yapılarak damar genişletilir ve stent takılır
By-pass
Analjezik tedavi uygulanır
Hasta monitorize edilmelidir
Hastanın nabzı ve kan basıncı sürekli kontrol altında olmalıdır
TEDAVi
EKG de miyokard infarktüsü için tipik bulguların tespitiyle yapılır.
Tipik şikayetler yanında hücre nekrozunu gösteren enzim yükselmesi de yeterli delil kabul edilir.
Miyokard infarktüsü % 80 vakada kendisini göğüs ortasındaki şiddetli, sıkıştırıcı bir ağrı ile belli eder.
% 20 vakada ise ağrı ortaya çıkmaz. Yaşlı ya da şeker hastalığı olan kimselerde, ağrısız miyokard infarktüslerine daha sık rastlanmaktadır.
TESHiS
Ani Ölüm;
sağ veya sol kalp yetersizliğinin tek tek veya bir arada olmasıyla
Bulguları;
terleme
sırt ağrısı
karın ağrısı
KLiNiK
Korda tendinea kopmasında yetersizlik bulguları devam ediyorsa tendinoplasti yapılmalıdır.
Kapak ile ilgili yetersizliklerde kapak değiştirilebilir.
Hastaların sakin bir yaşam sürmesi, aşırı güç harcamaktan, ruhsal gerginliklerden, ağır işten, heyecandan, aşırı sıcak ve soğuktan kaçınması, dengeli beslenmesi, toksik maddeler (alkol, tütün) kullanmaması önerilir.
Romatizmal enfeksiyonun etkin olmadığı bu hastalarda EKG, radyoloji ve sintigrafi yöntemleriyle kalp kası etkinliğinin sık sık kontrol edilmesi gerekir.
TEDAViSi
TESEKKÜRLER
İlerleme bireyselleştirilmelidir.
Hedef: hafif-orta egzersiz şiddetinde
Haftada yaklaşık 1000 kcal tüketebilmek
İlerleme 20-30 dakikalık sürekli egzersize
ulaşmak için her 1-3 haftada bir egzersiz
süresi artırılmalıdır.
HASTANE DISI PROGRAMLAR (PROGRAMIN iLERLETiGi)
Sonuç olarak kardiyak rehabilitasyon; egzersiz, psikososyal destek ve hasta eğitiminden oluşan bir kavramdır.
Kardiyak rehabilitasyon hastanın;
değerlendirilmesi
beslenme danışmanlığı
lipid tedavisi
hipertansiyon tedavisi
sigaranın bıraktırılması
kilo verilmesi
diyabet tedavisi
psikososyal tedavi
fiziksel aktivite konusunda danışmanlık ve egzersiz eğitimini sağlar
Bendensel ve psikolojik olarak yaşam kalitelerini arttırmak ve hastayı eski eforlu haline getirmek
Ölüm oranlarının azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılması
Kardiyovasküler hastalığı olan hastaların, fiziksel, sosyal, emosyonel, mesleki durumlarında optimal düzeye ulaşabilmelerini amaçlayan bir süreçtir.
KARDiYAK REHABiLiTASYON AMACI
Kalp hastalarının toplum içindeki aktivitelerini yeniden kazanabilmeleri veya koruyabilmeleri için uygulanan, egzersiz ve eğitim hizmetlerinden oluşan geniş kapsamlı, uzun vadeli, multi-disipliner, ancak bireysel özelliklere göre düzenlenen aktivitelerin toplamı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından, kalp hastalarının tedavilerinin temel bilenenlerinden biri olarak kabul edilmiştir.
KARDiYAK REHABiLiTASYON NEDiR?
Zamanla koroner arterler içerisinde gelişen lipid birikimleri damarlardaki kan akımını engelleyerek kalp kasının beslenmesini bozarak hastanın şikayetleri başlatmaktadır.
şikayetleri;
yokuş çıkmak,koşmak
stresli anlar gibi kalbin kan ihtiyacının arttığı durumlarda oluşmaktadır
darlığın ilerlemesi ve yeterli kan akımın sağlanamaması ile ileryen dönemde istirahat anında bile şikayetler oluşmaktadır.
En fazla görülen şikayet göğüs ağrısıdır, bunun dışında göğüsde daralma, sıkışma, yanmada oluşturabilmektedir. 
ETiYOLOJiSi
Sol veya total kalp yetersizliği
Aritmiler
Hipertansiyon
Terleme(soğuk) ve mide bulantısı
Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı olur.
Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır
Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.
Nefes darlığı olur.
Bazı insanlarda belirtiler çok gizli olabilir.
KLiNiK
Koroner anjiyografide koroner damarlarda daralan noktanın gösterilmesi ile belirlenir.
TESHiS
Sol kalp yetersizliği bulguları görülebilir diğer özellikler etiyolojiye bağlıdır.
İnspekiyon ve palpasyonda apeks normal yerine dış yan ve aşağısında bulunabilir.
Morarma, sık nefes alma, çabuk yorulma, nefes alma zorluğu, gelişme geriliği, sık solunum yolu infeksiyonu, bayılma sık görülen belirtilerdir.
Klinik uygulamada mitral bozukluğun saf yetmezlik ya da saf darlık biçimlerine de rastlanır, ama olguların büyük çoğunluğunda iki bozukluk bir arada görülür.
KLiNiK
Romatizmal kardit
Papiller adale disfonksiyon(kapağın hareketini sağlayan kaslar) ve konjenital(küçük kapaklarda yarık)
Olguların önemli bir bölümünde hastanın geçmişinde romatizmal bir hastalığının olduğunu belirlemek olanaksızdır. Bunun nedeni romatizmal kalp hastalığının görüldüğü dönemle mitral kapak darlığı belirtilerinin ortaya çıkması arasında sessiz bir dönemin bulunmasıdır.
ETiYOLOJiSi
Mitral kapağının sistol sırasında sol ventrikul ile sol atrium arası tam kapatamaması nedeniyle bir miktar kanın sol atriuma kaçmasına denir.
Mitral kapak, kanın sol kulakçıktan sol karıncığa akışını düzenleyen iki kanatlı bir kapaktır.

1-KALP KAPAKLARININ YETERSiZLiK,DARLIK VE ATREZiSi

Vücuttaki diğer kaslar gibi kalbin de düzgün çalışması için oksijene ihtiyaç vardır.
Kalbin bu ihtiyacını karşılaması için besleyici damarlar olan koroner arterler bulunur.
Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir problem çok ciddi sorunlara yol açabilir.
KARDiYAK HASTALIGI NEDENLERi
İçinde miyokard (kalp kası) ile oksijen ve besin kaynağı koroner arterlerin duvarlarında aterom plaklar birikimi sonunda oluşur.

4-KORONER ARTER HASTALIGI
Sigara
Hipertansiyon
Cinsiyet
Yaş
Fiziksel inaktivite
Obezite
RiSK FAKTÖRLERi
Koroner arterlerin tıkanmasıyla miyokard’da bir bölgenin nekroze olması durumudur.
Yani kalbin koroner kan dolaşımının belli bir bölgede yetersiz kalması sonucu, o bölgedeki kalp kası dokusunun ölmesidir
3-MiYOKARD iNFARKTüSü
By-pass
Greft tatbiki
Diyet
Rehabilitasyon
TEDAVİi
Koronerlerdeki intimanın yaşlanma veya başka risk faktörlerinin de etkisiyle kayganlığını kaybetmesidir.

2-ATEROSKLEROTiİK KALP HASTALIĞGI
Retrograd kateterizasyon ile sol ventrikülün kontrast ile doldurulmasında anjiyografik olarak bir kısım kontrastın sol atriuma kaçması ile teşhis edilir.
Kalp kapaklarının yapısı, açılımı ve kapanması izlenerek varsa kaçakların miktarı, kalp odacıklarının boyutları, yani kalbin büyüyüp büyümediği, kalp içi ve damarlardaki basınçlar saptanıp kalbin pompa gücünde azalma olup olmadığı araştırılır.
TESHiS
Kalp mediastinin ön bölümünde tepesi sola öne ve aşağı doğru koni şeklindedir.
Kalbin ön yüzü;
Timus artığı akciğer sternumu ve kostalar
Diafragmatik yüzü ;
Diafragma aracılığı ile mide ve akciğer tabanı ve atriumlar kısmı ise 5-7 göğüs vertebraları ve özefagus ile komşudur.
‘’KALBiMiZ’’
Mortaliteyi düşürmek
Kardiyak rehabilitasyon programlarına katılım mortaliteyi % 20-25 oranında düşürür.
Yaşam tarzı değişimi konusunda eğitmek
EGZERSiZ REÇETESiNiN AMAÇLARI
Yaşlanma
Yüksek kolestorol
Diyabet
Gut
Hipertansiyon
Sigara
ETiYOLOJiSi


Ritim olmadan hayati organlara kan gitmez ve hasta tıbben ölmüş sayılır.
Ritmi geri getirmek için kalp masajı uygulanmaya başlanır.
KARDiYAK REHABiLiTASYONDA EGZERSiZ
yeni yüzyıl
üniversitesi
ftr
Full transcript