Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứ

No description
by

Bình Đờ

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứ

Tính đa dạng, phong phú
Có nhiều mối liên hệ về mặt không gian hay thời gian
Khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến
Cảm ơn thầy và các bạn
Khái niệm
Tính phổ biến
Không có
sự vật, hiện tượng hay quá trình nào
tồn tại
biệt lập
với các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác
Nội dung thuyết trình
Tính chất của các mối liên hệ
Ý nghĩa
phương pháp luận

Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận
Tính chất của các mối liên hệ
Tính khách quan
Tính phổ biến
Tính đa dạng, phong phú
Ý nghĩa phương pháp luận
Mối liên hệ
Khái quát sự quy định, tác động
giữa
Các sự vật, hiện tượng
Các mặt của một sự vật, hiện tượng
Mối liên hệ phổ biến
Tính phổ biến của các mối liên hệ tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng
Tính khách quan
Tác động giữa các sự vật, hiện tượng vật chất với nhau
Giữa sự vật, hiện tượng và cái tinh thần
Giữa những hiện tượng tinh thần với nhau
Đều là sự phản ánh mối liên hệ và sự quy định lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan
Tác động lên
toàn bộ
hay chỉ tác động trong
từng lĩnh vực
, từng sự vật và hiện tượng cụ thể
Quan điểm toàn diện
Xem xét sự vật, hiện tượng trong chỉnh thể thống nhất
Xem xét trong mối liên hệ giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác
Trong không gian, thời gian nhất định
Quan điểm lịch sử - cụ thể
Khi xem xét sự vật, hiện tượng phải chú ý hoan cảnh lịch sử - cụ thể đã phát sinh ra nó
Full transcript