Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Passend onderwijs in Denemarken

No description
by

VO raad

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Passend onderwijs in Denemarken

Inrichting van passend onderwijs in Denemarken
Focus op preventieve interventies
Opvoeding, onderwijs en zorg in één loket
In Denemarken ligt de regie voor de uitvoering van onderwijs en zorg bij gemeenten. Uitgangspunten zijn centraal wettelijk vastgelegd, waardoor gemeenten volgens hetzelfde 'Deense model' werken. De gemeente is in alle gevallen aanspreekpunt voor gezinnen. Hierdoor is er in Denemarken sprake van één loket: de gemeente.
Preventieve interventies
Groepsinterventies
Individuele
interventies
Verwachtingen schetsen van gewenst gedrag en sturing hierop
Stimuleren, prijzen, waardering
De lijnen uitzetten
Klassenmanagement
Positieve benadering

Model voor problemen oplossen
Steun van personele middelen
Toenemende ondersteuning
Sociale vaardigheidstraining
Aanpassingen in de klas
Individueel plan voor ondersteuning
Intensieve trainingen
Nauwe samenwerking met ouders
Nauwe samenwerking met partners
In 2007 start transitie van de zorg voor de jeugd. Wat is er geregeld?
Wettelijke verankering opvoeding, onderwijs en zorg voor de jeugd
Decentralisatie naar gemeenten (regie bij gemeenten, scholen voeren uit)
Zorg zoveel mogelijk in de gewone situatie, thuis en op school
Zoveel mogelijk inclusie in het reguliere onderwijs
Samenwerking met ouders
Passend onderwijs in Denemarken
Waarom inclusief onderwijs?
Alle kinderen gelijke rechten
Teveel verwijzingen naar het speciaal onderwijs
Te hoge kosten
Een zo gewoon mogelijke schoolcarrière
Gezinnen bij elkaar houden
Goede voorwaarden voor leren en ontwikkelen
Samenwerking kinderen, gezinnen en professionals
Lokale oplossingen (zo dichtbij mogelijk)
Duidelijk
Transparant
Toegankelijk
Voor iedereen is duidelijk dat de gemeente het loket is voor onderwijs en zorg. De hulpvraag komt hier binnen en wordt dan uitgezet. Eén centraal front office en sterke verbindingen tussen partners en betrokkenen in de back office zorgen voor snel handelen.
Omdat de uitgangspunten voor onderwijs en zorg wettelijk geregeld zijn en gemeenten de regie voeren, is de situatie voor kind, ouder en professional helder en transparant. Plichten en verantwoordelijkheden zijn vanzelfsprekend.
Door goede centrale regie en goede verbindingen is onderwijs en zorg voor iedereen toegankelijk.
Zorg is laagdrempelig voor ieder die ondersteuning nodig heeft.
Voorwaarden voor een succesvolle implementatie
Leiderschap (zowel administatief als politiek)
Professionals met goede kennis en vaardigheden
Kinderen met 'zorg' behandelen
Ouders moeten gehoord worden, maar moeten inclusief onderwijs ook accepteren
Implementatie van inclusief onderwijs op school
Korte lijnen tussen onderwijs en zorg: pedagogen en psychologen in de school
Hele team wordt betrokken bij passend onderwijs
Intensief contact met ouders
Familieklas
Voor kinderen die moeite hebben op school is een familieklas opgezet. In een familieklas draaien ouders een ochtend per week mee in de klas onder begeleiding van een docent en een maatschappelijk werker. Zo werkt men (thuis en op school) optimaal samen aan de gedragsverandering bij het kind en leveren ouders hun bijdrage op school.
Recente stelselwijzigingen in Nederland en Denemarken hebben veel raakvlakken.
In beide landen wordt de focus gelegd op het zo dichtbij mogelijk bieden van de juiste hulp.

Hoe is de situatie in Denemarken?
Kind

Gezin

Plan

INDIVIDUEEL
Voor leerlingen met hoog risico:
GROEP
Voor risico leerlingen:
PREVENTIEF
Voor alle leerlingen:
Wat kunnen we leren van Denemarken?
Centrale regie zorgt voor duidelijkheid en transparantie
Minder versnippering aanbieders zorgt voor beter regisseren
Wettelijke verankering zorgt voor betere regie
Indicatiestelling vertraagt het hulpverleningsproces
Gezamenlijk beleid zorgt voor eenduidige implementatie en uitvoering
Samenvoegen geldstromen leidt tot betere sturing
Bouw een stevige relatie op tussen onderwijs, zorg en politiek
Meer weten
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van dit praktijkvoorbeeld op de website van het Steunpunt passend onderwijs: http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/details/ondersteuning/1/0/72
Digitalisering
In Denemarken neemt digitalisering een grote vlucht. Veel scholen maken gebruik van iPads. Door gebruik van iPads:

Meer differentiatie
Betere concentratie van leerlingen waardoor vermindering gedragsincidenten
Betere afstemming op individuele leerstijlen
Betere afstemming op doceer stijlen
Full transcript