Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON

No description
by

Reizl Lauro

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON

-ay isang talahanayan ng mga paksang-aralin sa pagsusulit at karaniwang hinahati sa dalawa: at ang bawat paksa ay nasa ilalim ng pangunahing paksa na nasa pagsusulit.

Ito ay upng mailalarawan ang nakamtang domeyn na sinusukat at upang masigurado na pataas ang bawat narepresentang halimbaw ng mga katanungan lalabas sa pagsusulit.
Ito rin ay nagbibigay sa guro ng may ebidensya na ang pagsusulit na may pagkabalido, na bahagi sa dapat sasaklawan.
ito ay karaniwang dinisenyo batay sa layunin, paksang-aralin sa klase, ang bilang ng oras na magagamit sa isang paksa, at ang paksa sa bawat kabanata ng aklat.
Aytem Analysis
Ang aytem analysis ay nagsasabi kung ang mga tanong o pagsusulit ng isang guro sa kanyang mag-aral ay madali ba o mhirap para sa kanyang estudyante. Kung paano ito mapahihiwalay ang mababa at mataas na marka ng studyante at kung lahat ng mga stratihiya ng guro sa pagtuturo ay nagagamit o natutuhan ba ng mag-aaral.
Ang Layunin nito
Image by Tom Mooring
Pagdi-disenyo
TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON
3 hakabang na bahagi sa pagbuo ng T.O.S.
1. Pagpili sa nasusukat na inaasahang bunga at ang domeyn na saklaw nito.
2. Paghiwalay sa domeyn patungo sa masusi o patas na mga independent na parte - konsepto - termino - prosedyur at paglalapat.
3. Pagbuo ng Talahanayan
Ang Talahanayan ng Ispisipikasyon ay magagamit sa dalawang paraan:
1. Ito ay makakabago sa pagka-balido sa nagawang pagsusulit ng guro.
2. Ito ay makakabago sa mag-aaral sa pagkatuto ng mabuti.
Karamihan naman sa mga guro ay parehong parte sa proseso sa pagbuo ng pagsusulit at ang proseso nito.
Ito ay nagbibigay sa guro at estudyante ng ng "Visual Approximation" sa bawat nilalaman na masusukat ang bilang ng kabigatan sa ibinigay na pagsusulit.
PAGMAMARKA
Ito ay may dalawang kategorya:
Obhetibo at Subhetibong Pagsusulit


Obhetibo
- Ito ay uri ng mga katanungan na may isang tamang sagot.

Subhetibo
- Uri ng mga katanungan na may higit sa isa ang tamang sagot. Maaari rin itong personal na ekspresyon sa tamang sagot.

Ano ang Rubric?

ay isang patnubay ng pagmamarka, na nagtataglay ng mga paatnubay o ebidensya, hinggil sa kung anong lapit at pagpoproseso ang ginagawa ng isang mag-aaral para sa pagsasagawa ng isang task. Isa ito sa mga evaluation criteria na gamit sa pagtataya.

2. Pagtukoy sa mga Task

3. Debelopment ng Rubrics

mga hakbang na dapat isaalang-alang sa pagbuo ng rubric :
1. Analisis ng mga Kompetensi
Analisis ng mga Kompetensi.
Sa ilalim nito ay nabibigyang reaksiyon ang pananaw, tono, layunin, sa saloobin ng akda, nakapangngangatwiran sa paraang kapani-paniwala, nabibigyang-kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari, at napipili ang mga salitang magagamit para sa tiyak na sitwasyon.
Ang Pagtukoy sa mga Task.
Tinutukoy rito ang position/reaction paper hinggil saTask isang isyu kaugnay ang paksang tinatalakay, pagtatanghal ng isang Debate sa klase, news story o talumpati tungkol sa isang tampok ng isyu mula sa akda, at koleksyon/kalipunan ng mga tanging talasalitaan angkop sa isang particular na sitwasyon.
Debelopment ng Rubrics

ito ay karaniwang binubuo ng apat na lebel:
Katangi-tangi
, ito ay nagpapakita ng magiging malikhain o gumagamit ng imahinasyon, gumagamit ng kritikal na pag-iisip, lumagpas sa inaasahan, may tamang sakop at lalim.
Ganap
, buo at maayos ang paglalahad, malinaw na naitanghal, nailalapay ang natutuhan, naipakita ang tamang ugnayan.
Kasiya-siya
, naisaalang-alang ang pinakamababang kailanganin, walang orihinalidad, panlahat na impormasyon lamang ang inilahad.
Hindi sapat
, walang nailahad na bagong kaalaman, watak-watak ang paglalahad, mababaw ang talakay, hindi nailapat ang anumang pagkatuto.
Sistema ng Pagmamarka

Ang pagmamarkang sistema ng
norm-referenced test
ay kadalasang IQ test. Isa itong kompetisyon upang makilala ang mahusay laban sa mahina.halimbawa nito ay ang mga entrance test o qualifying test. Batay sa resulta, malalaman ng institusyon o evaluator kung sino ang nasa seksyon uno, ikalawang seksyon, at iba pa. at kung sino ang nasa waiting list. Sa ganito, matatantya ng guro ang kakayahan ng bawat learner at ang kanyang kakayahan sa paglikha o pagbigay ng aralin at metodo.
criterion-referenced test ay upang malaman sino ang mas mataas ang nakuhang resulta at ihambing sa iba. Nakafokus ito sa mga espisipikong kasanayan ng learner. Mangyari, ang karamihan nito ay komersyal at nakabatay na kurikulum na ginagamit ng guro. Posibleng nakadisenyo ito isang daang puntos, at ang makukuhang resulta/puntos ng learner ay ibabatay sa percentage. Ito ay kadalasang “pasa” o “lagpak”. Ginagamit ito uapng tasahin ang epektibidad ng guro sa kanyang pagtuturo at malalaman ang mastery ng mgakonsepto st kasanayan ng kanyang learners. Ang naging resulta ng test ay iuugnay at ibahagi ang gawi o sa koneksyon ng isang partikular na ibinigay na aralin sa kapwa learners.

Sa criterion-referenced test

upang malaman sino ang mas mataas ang nakuhang resulta at ihambing sa iba. Nakafokus ito sa mga espisipikong kasanayan ng learner. Mangyari, ang karamihan nito ay komersyal at nakabatay na kurikulum na ginagamit ng guro. Posibleng nakadisenyo ito isang daang puntos, at ang makukuhang resulta/puntos ng learner ay ibabatay sa percentage. Ito ay kadalasang “pasa” o “lagpak”. Ginagamit ito uapng tasahin ang epektibidad ng guro sa kanyang pagtuturo at malalaman ang mastery ng mgakonsepto st kasanayan ng kanyang learners. Ang naging resulta ng test ay iuugnay at ibahagi ang gawi o sa koneksyon ng isang partikular na ibinigay na aralin sa kapwa learners.
Ang
Komulatibong Pagmamarka
ay isang pagmamarka kung saan ang kasalukuyang markahang peryod na marka ay konektado sa nakaraang marka. Halimbawa, ang unang markahang period ay 30% sa ikalawang markahang period/kwarter at sunod-sunod.
Ang
averaging na pagmamarka
ay, bawat markahang period ay independent mula sa ibang mga period. Magkagayon, ang mga mag-aaral sa sistemang ito ay may maraming pag-asa/tiyansa bawat kwarter na makaangat/umexcel na hindi maaapektuhan ng dating marka nito. Lalo na sa yaong mga mag-aaral na nag-aagawan/ tumatakbo sa honor list, may malaking pag-asa na makahabol sa bahaging mababa ang marka sa naturang asignatura
p sa isang klase.
Kongklusyon

Tungkulin ng guro ang magwasto at magmarka ng maraming papel. Dagdag pa, dahil ang guro ay tumatala ng maraming grado at tumatantiya ng maraming average, ang pagkakaroon ng mas simpleng markahang sistema ay nagpapadali ng kabuuang proseso. Bagaman, anumang markahang sistema ay hindi perpekto, sa huli, ang markahan ay kailangang bahagi ng pagtataya ng perpormans ng mag-aaral na siyang nakadudulot na malaman kung paano/ano ang kanyang pagganap sa isang klase
Full transcript