Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PIXI

No description
by

Ole Boye Nielsen

on 27 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PIXI

PIXI-udgave
Udviklingsplaner 10KCK 2017-18

10.klasse
på Campus Køge
Hvad kan eleverne forvente hos os?
10.klasse er et sted, hvor vi løfter dig fagligt og socialt. Du kan derfor regne med, at vi "skubber" til dig - op af lærings-trappen - blidt, venligt og bestemt igen og igen :-). Vi gør dig UP til din uddannelse.

Indsatsområder
Fokuspunkt i 17/18:

Teamsamarbejde, fælles udvikling og videndeling
Bevægelse i undervisningen
TEAM-samarbejde, fælles udvikling og videndeling
At opbygge fælles viden
Skabe en kollaborativ dialog
Udvikle alle læreres kapacitet
til sammen at fungere som et professionelt og højtpræsterende team med fokus på elevernes læring, progression og trivsel.

I år vil vi særligt arbejde frem mod beslut-ninger om hvilke principper, der skal tydelig-gøres og forankres i vores pædagogiske praksis.
Inklusion og Klasseledelse
Alle elever skal inkluderes. Ud fra data fra elevunder-søgelse to gange om året og elev-samtaleark arbejder teamet med Klasseledelse i deres pædagogiske praksis.
Fakta 17/18
:
4 alm. klasser + 2 EUD10-klasser
Elevtal: 143 Skoleleder: 1
Lærere: 11 Sekretær: 1
august 2017
VORES MINDSET
Fokuspunkter vi udvikler videre på:
Inklusion og klasseledelse
Brobygning til ungdomsuddannelse
Digitalisering
2015-2018
Brobygning til ungdomsudddannelserne
Digitalisering
Vil du vide mere:
Ring til Ole Boye
51315269.

10.KCK ligger midt på Campus Køge og brobygger med uddannelsesinstitutionerne: Køge Handelsskole, SOSU og EUC Sjælland Køge.
Resultat af EUD10-samarbejdet med EUC
VORES MINDSET
De fire store spørgsmål:
- Hvad ønsker vi,
at vores elever skal lære?
- Hvordan kan vi vide,
at vores elever lærer?
- Hvad vil vi gøre,
når vores elever ikke lærer?
- Hvordan kan vi berige
og udvide læringen
for særligt dygtige elever?
VORES MINDSET
Hvad er målet for os?
- at gøre dig uddannelsesparat ved at styrke dine personlige kompetencer:

1. MOTIVATION - lyst til læring og uddannelse
2. SELVSTÆNDIGHED - stå på egne ben
3. ANSVARLIGHED - holde aftaler
4. MØDESTABILITET - møde i skole hver dag
5. VALGPARATHED - tage et aktivt tilvalg

og sociale kompetencer:

6. SAMARBEJDSEVNE - bidrage til fællesskabet
7. RESPEKT - respektere andres holdninger
8. TOLERANCE - respektere andres meninger
og selvfølgelig:

Folkeskolens formålsparagraf
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati
Marzano
Alle elever benytter computer som en naturlig del af undervisningen.
Alle lærere bruger digitale læremidler i fagene og anvender læringsplatformen: MinUddannelse.net
Mål: "At få flere til at vælge en ungdomsuddannelse, der er realistisk i forhold til deres upv.
Eleverne skal gøres bevidste om hvilke konsekven-ser deres valg har i forhold til deres læring og trivsel

Bevægelse
HVORFOR gør vi det:
På 10KCK fremmer bevægelse i undervisningen elevernes læring, trivsel og fællesskab.

HVORDAN gør vi det:
Bevægelse aktiverer elevernes indlæringsevne gennem varieret og aktiv undervisning og styrker dermed elevernes tro på egen mestring.

Bevægelse skaber en mulighed for, at eleverne danner nye relation og får nye roller i klassen.

HVAD kommer der ud af det:
Bevægelse er med til at gøre eleverne uddannelsesparate.
Full transcript