Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Steve Jobs School O4NT

No description
by

Tijl Rood

on 16 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Steve Jobs School O4NT

Leerlingen 100 - 200 van de 250 schooldagen aanwezig

Aanwezigheid hangt af van gezinssituatie, behoefte van de ouders en het kind, aantal uur leren in de virtuele school en de voortgang in de ontwikkeling

Per kwartaal worden basisafspraken gemaakt over aanwezigheid Apps: O4NT keurmerk
Beoordeeld en geclassificeerd in relatie
tot de doelen Coach en leerling planning
Activiteiten en projecten zes weken
Individueel en met andere leerlingen
Projecten multidisciplinair Optimale condities om kinderen
maximale ruimte te geven Op 12-jarige leeftijd Elementen vanuit O4NT Borging kwaliteit op het niveau van de leerling door voortdurende bewaking van de ontwikkeling van het kind en de overlegstructuur met ouders en kind Indien elders is leerling via iPad regelmatig verbonden met internet

Coach kan begeleiden

Tijdens afwezigheid/vakantie doet leerling project in relatie tot verblijf

Resultaat na terugkomst gepresenteerd Organisatie van de School

Niveau van O4NT, ervaringen en ideeën
over onderwijsvernieuwing
2. Curriculum

Goed te functioneren in de
wereld van morgen Doelstelling Steve JobsSchool voor 0 en 12 jaar. SchoolVanaf 15.00 uur individueel of in kleine groepen, ontspanning en creatieve vakken Basisrooster Kinderen die nu naar school gaan moeten voorbereid worden voor 2025 en daarna.

Competitie op fysiek en virtueel niveau

Gameday stimuleert via samenwerking
bepaalde prestaties te leveren

Maand vooraf voorbereiden overeenkomst Medewerkers van de Steve JobsSchool beschikken zelf Aansluiting bij ontwikkeling van IKC's

Gepersonaliseerde leerweg uitgaande van eigen interesses en mogelijkheden

De coach begeleidt en stimuleert intensief

Iedere leerling haalt maximale uit zichzelf Basis is vertrouwen in het kind Heeft leerling zich ontwikkeld op de zeven terreinen van de vaardigheden van de 21e eeuw.

Heeft leerling zijn eigen talenten ontwikkeld, of die wel of niet behoren tot de kerndoelen of de vaardigheden van de eenentwintigste eeuw.

Heeft zich sociaal-emotioneel ontwikkeld
zijn de kerndoelen en referentieniveaus van het Primair Onderwijs bereikt. Fysieke en Virtueel
School = Virtuele component (overal en altijd) 1000 uur onderwijs op
de traditionele school
wordt School en ouders
Pedagogische en didactische partners

Betrokkenheid van ouders - motivatie van leerlingen

Ervaringen, banen of hobby’s van ouders Ruimte voor brede ontwikkeling van
talenten van elke leerling Gebruik van digitale mogelijkheden Balans tussen de vrijheid en herkenbare en bruikbare structuur Verschil met andere vernieuwende schoolconcepten
Eigen O4NT leeromgeving (ELO), incl. educatieve apps.

Organisatorische aspecten van school

Eigen virtuele plek leerling

Toegang tot communities van leerkrachten, ouders, leerlingen

Communicatie met wereld binnen en buiten school
Gereedschap voor presentaties, foto’s, video’s, zoeken, programmeertools etc.

Terugkoppeling prestaties naar school(-systeem). Schoolgebouw Geen frontaal onderwijs, klaslokalen
en jaargroepen Wel Ateliers, Stamgroepen, Projectgericht iPad Bij inschrijving bijdrage van ouders besproken Ouderbetrokkenheid via Ouders, onderwijzend personeel en leerlingen Onderwijzend personeel
ervaringen uitwisselen over de vaardigheden van de 21e eeuw 4000 uur ontwikkeltijd op
de Steve JobsSchool, thuis
en elders Alle werkdagen 7.30 – 18.30 Tot 10.30 uur individueel of in kleine groepen, iPad belangrijk 10.30 - 15.00 uur gemeenschappelijke activiteiten Maandelijks “Gameday” iPad personaliseert leren naar het unieke kind Fysieke component = Kerndoelen Primair Onderwijs

Vaardigheden 21 eeuw (Communicatie, Samenwerken, ICT-geletterdheid, Creativiteit, Kritisch Denken, Probleemoplossingsvaardigheden, Sociale en Culturele vaardigheden.)

Via de iPad vindt er een integratie plaats tussen opdoen kennis en (digitale) vaardigheden binnen en buiten de school. Niet dwingend vanuit gesloten opdrachten. Maar via gerichte projecten binnen zijn interesse wereld ELO, verbinding met bestaande ICT-systemen, zoals ParnasSys.

Beoordeling en kwalificatie educatieve Apps m.b.t. doelen van de school.

Volgsysteem waarin de brede ontwikkeling wordt gevolgd en genormeerd.

Beoordeling en kwalificaties van (digitale) hulpmiddelen
Financieringsaanpak voor gebruik van de iPad voor alle leerlingen.

Documenten die gebruikt kunnen worden bij werving en selectie van personeelsleden, afspraken met ouders, afspraken met leveranciers. De ontwikkeling van kind bijgehouden via output op de iPad Na iedere periode van 3 maanden
Gesprek leerkracht, leerling en ouder
Ervaringen en plan en doelstellingen voor periode De Steve JobsSchool voor iedere leerling
Ruimte voor specifieke onderwijsbehoeften
Cruciaal is inzet van ouders


En hele jaar, 5 dagen p.wk, 07:30 - 18:30 e
Full transcript