Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Hinduismen

No description
by

Anders Tindeland

on 21 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Hinduismen

Hinduismen
Kapittel 1 i Horisonter 9

Hva er hinduismen?
Hva tror de på?
Kompetansemål
Delmål i dag
Forklare særpreget ved
kristendom, jødedom, islam,
hinduisme og buddhisme og
deres tro som livstolkning
i forhold til andre tradisjoner:
likhetstrekk og grunnleggende
forskjeller.
Forklare hvor hinduismen kommer ifra
Forklare hva som er sentralt i
hinduenes trosliv
Forklare hva det vil si å være hindu
India
Sanatana Dharma: "den evige verdensorden"
Elven Indus - hindu
Ingen grunnlegger
mange bekker som renner sammen i en stor elv
"Alle religioner fører til samme mål"
TRO
Hva tror hinduene på
Hinduismen én religion
Fellesnevnere for hinduenes tro:
Dharma
Samsara
Karma
Moksha
Dharma
Den evige verdensorden
viser seg i alt liv på jorden
Menneskenes plikter
Sanskrit
Hellig språk i Hinduismen
Lingua franca blant lærde
samme rolle som latin
Ingen bruker dette språket i dagligtale i dag
Samsara
Rekken av gjenfødsler
Alt og alle blir født på nytt
Det fins ingen hinduistiske kirkegårder
liv
død
gjenfødsel
Karma
Handling og konsekvenser
Konsekvenser for gjenfødsel
"Du blir hva du gjør"
Sjelen er evig - "Atman"
Etterstrebe positive handlinger
Moksha
Målet for de fleste hinduer er å bryte ut av rekken av gjenfødsler. Det er Moksha.
Sjelen blir ett med Brahman
Oppnås ved å:
tilbe gud eller gudinne
dø i Varanasi
Å være hindu
Hinduisme - en levemåte
Familien viktig - storfamilien
Galt å drepe dyr for mat
30 % vegetarianere
Drikker ikke alkohol
Presteklassen
Krigerklassen
Bonde-, håndverker- og kjøpmannsklassen
Tjenerklassen
Ansvar:
Be og ofre til gudene
Tolke og oversette skriftene
Ofte kokker(!)
Ansvar
Beskytte folket
Særlig prestene
Ofte militære eller politifolk
Ansvar:
For at samfunnet skal ha de varer som det trenger
Ansvar:
Skal tjene de andre klassene
Sett ned på
Skittent og manuelt arbeid
Kasteløse
De som blir født utenfor kastesystemet
Ansvar:
Ta de mest urene jobbene:
Søppeltømmer
Rengjøre toaletter
Behandle døde kropper
RENHET
RENHET/URENHET
Kastesystemet ordnet etter renhet
De øverste kastene renest
Kan miste renhet
En prest som kommer borti lær, blod eller kjøtt blir uren
Må "renses" gjennom rituelle bad
KASTENE I DAG
I dag praktiseres kastesystemet mest på landsbygden. Hvorfor?
Kaotisk i de store byene
I byene kan kasteløse gjøre karriere og bli rike
Den muligheten har de ikke der kastesystemet blir fulgt
G
u
d
e
r

Brahman
"Verdenssjelen"
Alle guder er et uttrykk for Brahman
Hva betyr det?
Vishnu
Stiger ned på jorden i forskjellige skikkelser for å redde verden
Gift med Lakshmi
Lakshmi
En av de høyeste gudinnene
Gudinne for:
rikdom
lykke
velstand
fruktbarhet
Rama
En av Vishnus avatarer
En av de mest populære gudene
Hovedpersonen i Ramayana
Krishna
En av Visnus avatarer
En av de mest populære gudene
Det finnes mange historier om Krishna
Shiva
En av de mest tilbedte gudene
Mange ulike egenskaper
Familiefar, asket, skaper og ødelegger
Gift med Parvati
Varanasi
Parvati
Ganesha
Ganges
Kona til Shiva
Snill som Parvati
Ond som Kali
En av de tre høyste gudinnene
Sønn til Shiva og Parvati
Guden for intellekt og visdom/undervisning
En spøkefugl
Elefanthode
Den helligste byen i India
Shivas by
Mange templer og statuer viet til Shiva
Vannet har religiøs kraft
Renser dårlig karma
Kilde i Himalaya - hvor Shiva hører til
Renner gjennom Varanasi
Pudsja
Betyr tilbedelse
Hjemme
Et eget rom - eller del av et rom
Gudebilder og gudestatuer
"Murti"
Gudene inviteres som gjester
Får mat og drikke
Kvinnenes ansvar
I tempelet
Menneskene er gudenes gjester
Kneler foran sin gud
Rødt merke i pannen
Prestenes ansvar
Høytider
Feires mellom nymåne og fullmåne
Shiva-høytider
Krishnas fødselsdag
Divali
Kompetansemål
Drøfte utvalgte tekster fra religionenes skrifttradisjon.
Delmål
Kunne drøfte:
Vedaskriftene
Mahabharata
Ramayana
Moderne skriftkultur i hinduismen
Vedaskriftene
1500-1000 fvt (før vår tid)
Hinduismens eldste skrifter
"Veda" - betyr viten/kunnskap
Upanishadene
Gjenfødsel
Brahman - én gud
Mahabharata
Spennende fortellinger
Bhagavadgita ("Herrens sang")
Om Guden Krishna og krigeren Arjuna
Ramayana
Spennende fortellinger
Handler om Rama
Kampen mot demonen Ravana
Hinduisme, barn og populærlitteratur
Filmer, tegneserier o.s.v.
Barn lærer om religionen gjennom fortellinger og film
Gudefortellinger på TV
Kompetansemål
Forklare særpreget ved
kristendom, jødedom, islam,
hinduisme og buddhisme og
deres tro som livstolkning
i forhold til andre tradisjoner:
likhetstrekk og grunnleggende
forskjeller.
Delmål
Forklare Gandhis rolle i Hinduismen
Drøfte viktige historiske hendelser i hinduismens historie
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Født Mohandas Gandhi i 1869 i India
Kjempet for Indias uavhengighet
Ikke-voldelige metoder
Kjempet for de kasteløse
Drept i 1948 av sine egne
Pakistan
Mannen som drepte Gandhi var sint på Gandhi. Blant annet for å støtte oppdelingen av India slik at muslimene skulle få en egen stat. Dette ble Pakistan.
Ettertiden
Gandhi er en av verdens mest kjente demonstranter
"Ahimsa" - ikkevold
"Du skal være den forandringen du ønsker i verden." - Gandhi
1757
1869
Fra 1950-årene
1947
320-500
1750-500 fvt
1757
Britene tar kontroll over India
India under britisk styre
Hindubevegelser vokser frem som kjemper for en uavhengig indisk stat
1869
Mahatma Gandhi blir født
Kjemper for frigjøringen av India
Likeverdige religioner
Hans ideal er kjent over hele verden - "Ahimsa"
1947
Indias frigjøring
Muslimske ledere ønsker å skille ut en egen stat for muslimer - Pakistan
Øst-Pakistan blir til Bangladesh i 1971
Gandhi myrdet blant annet for hans deltakelse i dette i 1948
Fra 1950-årene
Hinduismen sprer seg til verden
Mange hinduer flyttet utenlands
Karma og Samsara vekker interesse i vesten
1750 - 500 fvt
Arierne kommer til India
Tar med seg Vedaene
Deres tro blander seg med andre i Indusdalen
Arierne innfører klassesystemet
320 - 500 evt
India blir samlet under Gupta-styret
Etter lange tider med uroligheter
Gullalder for Hinduismen
Lovgivning, filosofi, diktning og kunst
Vanligere å tilbe én gud
Arkitektur, kunst og musikk
Hindutemplet
Overgår alle andre religioner i antall og størrelse
Plassert nær vann
Symbol:
Møtested mellom det menneskelige og det guddommelige
Ikke et forsamlingshus, men gudenes palass
Innerste rommet -> verdens midtpunkt
Her bor tempelets hovedgud
Kun prester har adgang
Gudene i
kunsten
Store deler av kunsten er viet til gudene
Byer og landsbyer er utsmykket
Veggmalerier, statuer o.l.
Gudene fremstilles menneskelig, men med overmenneskelige egenskaper
Musikk i Hinduismen
Sang og musikk mye brukt i hinduismen
Eks.: Ramayana synges
Shiva: trommer
Krishna: fløyte
"Sitar" er et populært instrument
Mantraer = hellig lyd - OM
Hjelp under meditasjon
Tre hovedretninger
Mangfoldig religion
Hinduismen bygget opp av mange religioner, har tatt opp:
nye idéer
nye tradisjoner
Alle guder et uttrykk for Brahman
MEN!: hinduer velger som regel én gud de setter høyest
Treenigheten
De to viktigste gudene i Hinduismen
Shiva og Vishnu
Del av en treenighet med Brahma
Brahma
Skaperen
Vishnu
Opprettholderen
Shiva
Ødeleggeren
Shiva og Vishnu selvskrevn
Brahma nesten ingen betydning
Isteden: Shakti
Vishnu
Ca. 70% av hinduene tilber Vishnu
Vishnu er hovedguden
Tilber også hans avatarer
Lakshmi
Mellom- og Nord-India
Shiva
Ca. 28% tilber Shiva
Sammensatt av flere egenskaper
Mange lokale guddommer har smeltet sammen i Shiva
Parvati, Ganesha og Murugan
Sør-India og Sri Lanka
Shakti
Ca 2% tilber gudinnen Shakti
Tilhengere av Shakti mener at:
Alle mannlige guder er passive
Kan bare bli aktive ved hjelp av Shakti
Tilbes både som skaper, opprettholder og ødelegger
Tilbes gjennom Durga, Kali, Parvati
Nepal og Øst-India
Utenfor India.
Spredt utover verden
Siden 1800-tallet
Britene tok dem med seg over hele verden
Til andre kolonier for å jobbe
1950- & 60-tallet
Flyttet frivillig til Storbrittania
For å jobbe og/eller studere
Storbrittania det landet i Europa som har høyest prosent hinduer i landet
Senere kom de til Australia, USA og mange land i Europa
Hvordan er det annerledes å leve som troende hindu i "utlandet" i forhold til i India?
Yoga
Populært i Vesten
Flere tusen år gammelt
Én av veiene til frelse
I dag? En populær treningsform i Vesten
I Norge
ca. 10 000 hinduer
ca. 7000 fra Sri Lanka (tamiler)
Flyktninger fra borgerkrig
Fikk tempel i 1998
Viet til Murugan
Shiva, Murugan, Ganesha og Parvati
Hinduer fra Nord-India
Arbeidsinnvandring fra 60-tallet
Tempel viet til Vishnu
Statuer av Rama, Krishna, Lakshmi og Durga
FERDIG!
Forklare særpreget ved
kristendom, jødedom, islam,
hinduisme og buddhisme og
deres tro som livstolkning
i forhold til andre tradisjoner:
likhetstrekk og grunnleggende
forskjeller.
Drøfte utvalgte tekster fra religionenes skrifttradisjon.
Gi en oversikt over mangfoldet i kristendommen, jødedommen, islam, hindusime og buddhisme, viktige historiske hendelser og religionenes stilling i Norge og verden i dag.
Beskrive og reflektere over
særtrekk ved kunst,
arkitektur og musikk knyttet
til kristendommen,
jødedommen, islam,
hinduisme og buddhisme.
Full transcript