Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Curriculumontwikkeling, leergang Onderwijsmakers

No description
by

Sandra Beugel

on 23 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Curriculumontwikkeling, leergang Onderwijsmakers

Curriculumontwikkeling
Wat is een curriculum?
Theoretische achtergrond en diverse modellen
Herontwerpen, hoe doe je dat
Stappenplan herontwerpen
Herontwerptool
Onderwijsprogramma van totale opleiding
Leerplan
Samenhangend geheel van studie onderdelen die opleiding vormen
Plan dat doel, inhoud, werkvorm en tijdsperiode geeft van educatieve activiteiten
Een plan van leren


Definitie Curriculum
De Bie / de Kleijn
4 C-ID Model
PGO

Diverse modellen
Herontwerpen of bijstellen?
Herontwerpen, hoe doe je dat?
Merriënboer
Vier gerelateerde componenten
Leertaken
Ondersteunende informatie
Procedurele informatie
Deeltaak oefeningen
PGO en BGL
De Bie en Kleijn: leerlijnen model van de Bie ‘Koop een auto op de sloop’
Uitgangspunt:
Beroepsgerichte taken (open eind- opdrachten)
Tutorgroepen
Docent op loopafstand
Actieve student, zelfstandigheid
Docent is facilitator
Studenten beoordelen elkaar
CINOP-Methodiek
Stap 1: Van kaders naar ontwerpprincipes
Stap 2: Grofontwerp
Stap 3: Fijn ontwerp
Stap 4: Implementatieplan

Bij alle stappen aandacht voor organisatie, evaluatie & verbetering en onderwijslogistiek & roostering

Plannen van ‘nieuwe’ onderwijs
Voorbereiding en uitvoering van nieuwe curriculum
Welke professionalisering is nodig binnen het team?
Hoe evalueren en bijstellen?
Etc.
Stap 4: Implementatieplan
Keuze c.q. ontwikkelen onderwijsmateriaal
Keuze c.q. ontwikkelen instrumentarium voor beoordelen en begeleiden
Roosteren en fysieke leeromgeving inrichten
Ontwikkelen OER en cycli van kwaliteitszorg
Check met de ontwerpprincipes (stap 1)
Stap 3: Fijnontwerp
Contouren van de opleiding: concretisering visie, kaders en KD.
Piketpalen m.b.t. examinering
Positionering en plaats van BPV
Urenverdeling / scenario's
Bepalen mate van flexibilisering
Grove inkleuring onderwijskundig model / onderwijsinhoud verdeeld over periodes
Stap 2: Grofontwerp
Teamkenmerken van invloed (+ ambities)
Richten zich mn op organisatie
Belangrijkste beslissingen in startfase
Weinig analyse en evaluatie
Toewerken naar concretiseren / toepassen nieuwe situatie werkt stimulerend
Grote lijnen geen uitwerking in lessen (+/-)
Regelmaat in ontw.activiteiten en uitwisseling is belangrijk
Managers vervullen sleutelrol
Een paar conclusies
Adam Handelzalts (2009)
Samenwerking tussen docenten bij curriculum- ontwikkeling in het kader van onderwijsvernieuwing

Opmerkelijk: Cruciale rol van management en het zich niet nauwelijks van bewust zijn hiervan
Onderzoek curriculumontwikkeling
Standaardiseren van onderwijs en examens in eenheden
Eenheden zijn stapelbaar
Eenheden zijn inwisselbaar
Eenheden zijn herkenbaar
Eenheden zijn te zoeken en te vinden
Voordelen standaardiseren
Welke uitgangspunten worden gehanteerd?
Op welke bronnen baseren?
Context van de opleiding
Visie (herijken?)
Onderwijsstandaarden
Wettelijke kaders
Krachtenveld
Regionale afspraken
Welke vrijheidsgraden zijn er?
Welk onderwijsmodel?
Stap 1: Ontwerpprincipes
Standaardiseren om te flexibiliseren
Roostereenheden
Gestandaardiseerde
leerwegen
Niet gestandaardiseerde leerwegen
Herontwerptool
Herontwerpen of bijstellen?
Herontwerpen of bijstellen?
Wat is het?
Hulpmiddel voor onderwijsinstellingen bij herontwerp van onderwijs
Interactieve testomgeving voor de eigen situatie
Simulatie om effecten van gemaakte keuzes te ervaren

Focus op 4 kerngebieden
Intensiveren en verkorten
Examinering
Onderwijskundig model
Gemeenschappelijk onderwijsaanbod
Wat levert het op?
Kwaliteitsslag:
Samenhang in het programma (school en praktijk)
Voldoen aan wettelijke kaders
Transparante en betrouwbare opbouw programma en examinering (dekking KD)
Efficiency slag:
Slim organiseren (zoeken naar gemeenschappelijkheid)
Intensiveren en verkorten (onderwijstijd)
Bewustwording van keuzes
Samenhang tussen keuzes vanuit onderwijsvisie, gemeenschappelijk onderwijs en overheidsbeleid
Een grofontwerp
Zicht op onderwijskundig inkleuring opleiding
1e schets van een examenplan
Wat levert het op II?
leertaken (verzameld in taakklassen)
ondersteunende informatie
procedurele informatie (JIT)
deeltaak oefening
Begrippenlijst
grofontwerp
fijnontwerp
onderwijsmodel
onderwijseenheid
exameneenheid
onderwijsstandaarden
didactisch model
examenplan
exameneeheid
leerlijn
ontwerpprincipes
Curriculumontwikkeling kan op
verschillende niveaus uitgevoerd worden
macro-niveau (ROC-breed)
meso-niveau (sector-breed)
micro-niveau (opleidingsspecifiek)
Focus op Vakmanschap
Trends en ontwikkelingen die vragen om een herontwerp van opleidingen
verkorten en intensiveren
domeinvorming
examinering
entree-opleidingen
teams aan zet
...
=
Resulteert in een lijst met ontwerp-criteria waaraan het ontwerp dient te voldoen
Full transcript