Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A Idade Antiga

No description
by

jjjj jjj

on 26 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A Idade Antiga

A Idade Antiga Idade Antiga:as primeiras cilivizacións A aparición da escritura marca o final da Prehistoria e o principio da Historia.A Idade Antiga é a primeira etapa da Historia. Esténdese desde a aparición da escritura(ano 3.000 a.C.) ata a caida do imperio romano(476 d.C.) polas invasións bárbaras do século V. Eixe cronolóxico 2.500.000 anos Paleolítico 9.000 a.C. Neolítico Idade dos Metais 4.000 a.C. Idade Antiga 3.000 a.C. 476 d. C. Caida do imperio
romano A Idade Antiga é unha época histórica que coincide co xurdimento e desarrollo das primeiras cilivizacións (Exipto, Grecia,Roma etc) tamén coñecidas como civilizacións antigas. Pricipais características históricas Xurdimento e desarrollo da vida urbana.
Poderes políticos centralizados en mans de reis, faraóns, emperadores...que tódolos cidadáns debían obedecer.
Sociedades marcadas pola estratificación social:
-xefe ou autoridade
-ºos privilexiados
-As persoas libres.(artesáns,mercadores
campesiños)
-ºescravos.
Vivían da agricultura da gandaría e do intercambio de produtos entre diferentes pobos (relacións comerciais)
Desarrollo das relixións organizadas (na súa maioria politeístas )
Militarismo.
Desarrollo do sistema de cobranza dos impostos.
Creación de sistemas xurídicos (leis).
Desarrollo cultural e artístico.Xurdiron distintos tipos de escritura (pictográfica, xeroglífica, alfabética...) Exipto Grecia Roma Bibliografía páxinas http://www.historialuniversal.com/2010/07/edad-antigua.html Exipto http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto A civilización exipcia desarollouse durante máis de 3.000 anos .
Xurdiu contra o ano 3.000 a.C.nas ribeiras do río Nilo, no nordés de África.
O Nilo foi a clave para o éxito da civilización exipcia.Os exipcios vivían nas marxes deste río.Cada ano o Nilo subía de nivel e asolagaba os campos do seu redor.Cando as augas retirábanse, estas terras quedaban moi fértiles.Isto permitía:
-O aproveitamento dos recursos.
-Unha agricultura menos laboriosa.
-Tener máis tempo para dedicarse ó desarrollo: cultural tecnolóxico artístico Sociedade A máxima autoriedade era o faraón, considerado descendente dos deuses.
O resto da sociedade: -sacerdotes.
-nobres.
-escribas.
-artesáns.
-mercadores...
debíalle obediencia e fidelidade. Economía Baseábase na agricultura.A vida dependía dos cultivos das terras inundadas polo río Nilo.
Cultivaban moitas clases de cereais.
As cosechas principais eran de:
-trigo.
-cebada.
-lino. Administración e facenda O goberno impoñíalles aos cidadáns diversos impostos, que ó no existir moeda eran pagados:
-en especie.
-con traballo.
-con mercadorías. Comercio As transaccións comerciais dos antigos exipcios eran:
-Produtos agrícolas.
-Materias primas.
-Xoias.
-Venta de escravos. Cultura Utilizaban o sistema xeroglífico, un sistema de escritura que mesturaba simbolos e debuxos que representaban ideas.
Considerábase coma a escritura máis antiga do mundo. En escritura: En matemáticas: Sabían calcular problemas de áreas. En astronomía: Crearon un calendario de 365 días e dividiron o día en 24 horas. En medicina: Coñecían ben o corpo humano.
Receitaban medicinas segundo a doenza.
Realizaban algunhas intervencións cirúrxicas. En arte: Estaba influenciada pola relixión.Moitas das grandes obras do Exipto antigo, representaban:
-Deuses.
-Deusas.
-Faraóns: considerados divinos. Relixión Os exipcios eran politeístas, é dicir, crían na exitencia de numerosos deuses que representaban con figura humana e cabeza de animal.
Algúns deuses relacionábanse coa natureza como Ra o deus do sol.
Outros tiñan calidades de animais, como o deus do ceo que se representaba con cabeza da falcón porque voaba moi alto.
Para os exipcios, o faraón era un deus vivente.
Os exipcios crían nunha vida eterna despois da morte.Crían que volverían vivir os momentos momentos que tiveran antes de morrer, por iso momificaban os corpos e construíron grandes pirámides para enterrar os faraóns xunto con tódalas súas pertenzas.
Os templos eran construcións relixiosas ás que só accedían os faraón e os sacerdotes. Iberos A sociedade íbera A sociedade íbera estaba fuertemente xerarquizada en varias castas sociais moi dispares, todas elas con unha perfecta e ben definida misión para facer funcionar correctamente unha sociedade que dependía de ela mesma para manter a sua cidade. Os iberos vestíanse coas teas de distintas calidades según o seu poder económico. Arte ibérico O arte ibérico posúe as súas mellores manifestacións en obras esculturais de pedra e bronce, madeira e barro cocido A partir do século VI a. C. diferentes tribus habitaron a costa mediterránea e a zona meridional da Península Ibérica, desde Andalucía ata o sudeste de Francia. Economía A agricultura que practicaban era a de secano
Os cultivos fundamentais eran o cereal, o olivo e a vid, para a que está atestiguada xa no seculo VI a obtención de excedentes con destiño a súa comercialización, así como as leguminosas (garabolos, guisantes, fabas y lentellas).
Diversas especies frutais, entre as cales destaca o manzano, o granado e a figueira.
Tiveron tamén certa importancia determinados cultivos industriais, especialmente o lino. Tamén o esparto, con multitude de aplicacions, entre as que sobresaen os cordaxes para a navegación. Os celtas Grecia A civilización grega xorde contra o século VIII a.C. nas costas do mar Exeo e do Xónico.
As pequenas comunidades existentes fóronse agrupando en cidades independentes chamadas polis. As polis A polis grega tiña xeralmente estas partes:
- A acrópole: Era a parte máis alta e fotificada da cidade.Nela encontrábase os templos.
- A ágora era a praza pública onde se xuntaban para presentar os problemas e procurar solucións.
-As zonas de cultivo e as zonas de pasto: rodeaban a cidade.
-O porto: servía para manter relacións comerciais.
Atenas esparta eran dúas das polis máis importantes de Grecia.
-Atenas era democrata.(o pobo tomaba as decisións )
-Esparta: en ela gobernaba un reducido grupo militar que era o que tomaba todas as decisións. Arte. O arte grego empezó con pequenas esculturas feitas de madera. Máis tarde comenzouse a traballar sobre o mármol.
O período de maior esplendor do arte grego foi o denominado Siglo do Pericles.
As obras artísticas que facíanse máis frecuentemente eran as esculturas.
Entre os escultores clásicos máis destacados encóntranse:Os gregos tiñan un ideal de beleza baseado na orde, na proporción e na harmonía que se reflicten nas súas obras artíticas:
-Edificios públicos como
-templos
-teatros
-ximnasios
-hipódromos...
Esculturas que representan a beleza do ser humano.
Obxetos de cerámica.
Pinturas o fresco que decoraban os edificios. Relixión dos gregos Os gregos eran politeistas, é dicir crían na existencia de moitos deuses.
Os deuses podían ter forma humana ou ben personificaban elementos da natureza(ceo, mar...)
Representábanse con símbolos do seu poder (tridentes, raios...)
Consultaban oráculos escribiron mitos para explicar a orixe do mundo dos fenomenos e dos deuses.A maioría deles utilízanse na literatura actual.
Algúns dos deuses nos que creían os gregos eran:
Zeus: o deus do ceo e do trono; o de maior rango e o máis poderoso, rexidor do monte olimpo.
Hera: a consorte de Zeus, raiña dos deuses, a deusa do matrimonio, da fidelidade.
Afrodita:deusa do amor e da beleza.
Dionisus: deus do viño e das festas.
Ares: o deus da guerra. Os celtas existen desde o ano 2.000 a.C.(fin da Idade do Bronce) e alcanzan o culmen da súa cultura na idade do ferro.
Estaban divididos en dous grupos:
-celtas de Europa desde o río Danubio (agricultores, artesáns)
-celtas dos Balcanes (guerreiros)
Na súa época de maior expansión, o seu territorio estendíase desde o baixo Danubio ata as illas británicas e desde España ata o Mar do Norte. ¿Como vivían os celtas? Vivían en castros: poboados fortificados emprazados en lugares elevados e en zonas estratéxicas para unha mellor defensa.
As edificacións estaban aisladas unhas das outras debido ao carácter individualista dos seus habitantes.
A organización destes poboados mostra a existencia dunha incipiente urbanización. A lingua dos celtas Falaban unha lingua indoeuropea que lles relacionaba coa prehistoria grega, romana e hindú. Sociedade Concebían o mundo repartido en tres castas, e dependía do equilíbrio entre elas o benestar das sociedade, a orixe do mundo e de seu universo máxico.
Primeira casta:- o Rei, nexo de unión entre a Nai terra e os humanos. O seu goberno era xusto.
- os sacerdotes que utilizaban a maxia.
Segunda casta:-os guerreiros, dedicábanse á guerra e á defensa da sociedade.
Terceiraº casta:os artesáns, productores, agricultores, comerciantes... A súa misión era honrar ás dous castas anteriores. Relixión Eran politeístas e cada rexión veneraba especialmente a seus deuses locais ós que vinculaban sobre todo ás augas, ás montañas e os manatiais.
As deidades masculinas soian estar asociadas coa tribo e o fogar, e as deidades femininas coa terra e os territorios.
Para os celtas a relixión estaba vinculada á maxia.
O seu obxetivo era rogar favores a seus deuses o complacerlles para evitar a furia divina.
Os druidas eran os encargados de celebrar as ceremonias relixiosas as cales realizábanse en bosques que se dicían encantados. Algúns pobos celtas. Celtíberos: créese que formáronse pola unión dos celtas cos íberos (de bo grado o como servos)
Galos:pobos que habitaron o que hoxe é Francia e Bélxica, o oeste de Suiza e as zonas de Holanda e Alemaña.
Britanos:Habitaban en Gran Bretaña.
Helvecios:Habitaban as zonas do alto Rhin. http://www.tarraconensis.com/iberos/losiberos.html http://www.xente.mundo-r.com/fillosdebreogan/historia.html http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_celtas http://es.wikipedia.org/wiki/Iberos A agricultura,xunto coa gandaría, era a actividade económica fundamental. A gandaría
-Ovellas
- Cabras

- Porco Carne
- Boi Animal de tiro
- Cabalo Pra monta
A caza de animais silvestres
-Cervo
-Xabarí
-Cabra montés
A pesca
A recolección de froitos silvestres
O mel era un producto utilizado dende a antiguedade Obtención de carne, leite, pel e lá Organización social e política:

-Un xefe militar Rei
o caudillo trabial única
autoridade -Unha clase noble, de grandes propietarios
-Unha clase campesiña e de mineiros libres, subordinados aos señores.
-Os escravos
Dependendo do lugar da península, había maior ou menor diferenza social entre a nobleza e o pobo.
Unha das actividades principais dos íberos eran as guerras.
Era frecuente o pillaxe debido ás grandes diferenzas sociais. Diferentes pobos íberos da península Os pobos íberos que ocupaban a xeografía levantina eran os que están indicados neste mapa A cerámica Os vasos decorados con motivos xeométricos constitúen a clase máis corrente da cerámica íbera.
Baséanse en dous estilos pintóricos:
-O estilo narrativo: Figuras dispostas en frixo acompañadas de textos.
-O estilo simbólico: Imaxes aisladas e seres mitolóxicos en posición central
Estaban feitos por pintores e alfareiros para as clases altas urbáns. A escultura Como incineraban os seus mortos, as esculturas son a única fonte para aproximarnos o aspecto físico dos íberos.
-As figuras nun principio son representadas frontalmente, sendo ríxidas, simétricas e carentes de animación.
-Posteriormente seus obras alcanzan unha beleza e elaboración esquisitas.
Realizaban:
-Estatuas de pedra de gran tamaño
-Estatuillas
No levante destacan as obras:
-A dama de Elche
-O guerreiro de Moixent
Os temas representados eran:
-Figuras humanas
-Animais (reais ou fantásticos)
Os materiais usados eran:
- Pedra
- Bronce
- Terracota
- Ferro Metais máis usados Os metais que máis usaban eran: ferro, bronce e chumbo, e en menor medida prata e ouro.
O ferro utilizábase como:
-Armamento: puntas de lanza, empuñaduras de escudas
- Actividade agrícola: hazadas, picos, hoces, serras...
- Pezas para a construcción: cravos, remaches, anillas...
- Pra o curtido de peles ou canterías: paletas de albanel, agullas...
O bronce empleábase menos. Usábase en:
-En pezas para a vestimenta: fibelas, botóns...
-Pratos de balanzas.
O chumbo: Neste material apareceron láminas escritas que móstranos a complexidade da sociedade íbera.
O ouro e a prata:
- Para aneis, cadeas, pendentes...
Os íberos eran uns grandes orfebres Cultura Escritura Lingua Os signos da escritura
ibérica proceden dos alfabetos fenicio-grego adaptados ós valores fonéticos propios da lingua íbera resultando un alfabeto orixinal semisilábico que nós descoñecemos, de aí que non podamos traducir o seus textos. O ibérico é unha lingua preindouropea.
Ten certas semellanzas e un parentesco común con: - O bereber.
- O sardo.
- O etrusco.
- O vasco. Compartiron unha mesma cultura e desarrollaron unha arte propia. Todas xuntas dominaron e gobernaron o mesmo territorio e estableceron cidades e poboados onde comerciaban con gregos e fenicios. Os poboados iberos tiñan un carácter sedentario, organizado e defensivo. As cidades presentaban un trazado urbanístico cuadrangular con grandes vivendas rodeadas por un recinto amurallado e con potentes torreóns. Relixión Non existen documentos que expliquen como era a relixión dos íberos.
Os lugares de culto estaban dentro dos poboados.
Un dos cultos máis venerados era á deusa da fertilidade.
Outros deuses aparecen representados nas cerámicas, como as asociadas co culto ó mundo subterráneo, como serpes.
Tamén praticaban culto ó toro e cultos solares e lunares.
O ritual funerario era a incineración. As cinzas colocábanse nunha urna e xunto a elas enterrábanse algúns elementos indicativos de su status social. http://es.wikipedia.org/wiki/Polis A polis comprendia a cidade amurrallada, os campos de cultivos e de pastoreo e os portos que a comunicaban co exterior.
Cada polis controlaba o seu territorio e non aceptaba a sumisión de ningún poder exterior.
A polis albergaba grupos reducidos no maiores de 10.000 habitantes.
Cada unha tiña o seu goberno, a súas leis, o seu exército e as súas moedas propias.
Eran independentes. http://es.wikipedia.org/wiki/Polis -Mirón -Fidias Cultura Os gregos tomaron elementos doutras culturas como a exipcia e crearon unha cultura que perdura ata os nosos días.
literatura:
Os primeiros textos literarios que se coñecen estan escritos en grego.
A os gregos gustáballes:
-A poesía
-O teatro

Ciencias:
Matemáticas e física:
-O teorema de Pitágoras
-O principio da flotación dos corpos de Arquímedes

Astronomía:
-Pitagoras planteou a posibilidade de que a terra era unha esfera.
Medicina:
-Hipócrates: o máis importante médico da antigüedade.
-Empezaronse a buscar as causas das enfermidades. traxédias comedias http://www.portalplanetasedna.com.ar/grecia2.htm Bibliografía imaxes http://www.tarraconensis.com/iberos/vasoibero02.jpg http://www.tarraconensis.com/iberos/damaelche02.jpg http://www.tarraconensis.com/iberos/guerrer%20de%20moixent.jpg http://www.tarraconensis.com/iberos/plomoibero.jpg http://www.tarraconensis.com/iberos/moixent01.jpg http://www.tarraconensis.com/iberos/moixent02.jpg http://www.tarraconensis.com/iberos/tesorovillena.jpg http://www.tarraconensis.com/iberos/falcata.jpg http://www.slideshare.net/feli555/a-relixin-grega-abalar http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/img11.gif http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/img11.gif http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/img11.gif http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/img10.gif http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/img10.gif http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/img8.gif http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/img8.gif http://html.rincondelvago.com/civilizacion-romana_3.html http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/ROMANOS/page3.html Roma Os romanos non crearon unha civilización orixinal senon que tomaron a cultura grega e a asumiron, adaptándola a súa especial forma de ser.
Pero a súa importancia radicou na difusión da cultura por todo o imperio e asentar as bases das posteriores nacións europeas.
No século VIII a.C. xorde a cidade de Roma da unión de varias aldeas xunta ó río Tíber.
Co tempo, Roma converteuse no centro do Imperio Romano, o maior imperio da Idade Antiga. Cidades Partes:
O foro: Praza que tiña unha función similar á da ágora grega e estaba rodeada de tendas e diferentes edificios públicos entre os que e atopaba o templo.
O templo: Lugar de culto.
As termas: Nelas encontrábanse os baños públicos.
A muralla: Tiña funcións defensivas.
O acueducto: Suministráballe auga a cidade.
O anfiteatro: Loitaban os gladiadores.
O circo: Celebrábanse as carreiras de cuadrigas.
O teatro: Onde representábanse espectáculos. Sociedade Na sociedade romana distinguíase entre:
-Homes libres
-Escravos
Homes libres:
-Patricios:
-equestre: adicados ás guerras.
-senatorial: adicados á política
-decurional: ou nobleza local
Eran ricos e os donos da maior parte das terras.
-Plebeos:
-Campesiños
-Artesáns
-Comerciantes
Tanto patricios como plebeos eran libres e con dereitos.
Escravos: non eran libres nin tiñan dereitos. A cultura

Era el latín. Esta lingua estendeuse polos territorios que formaban o imperio romano e continuou usándose durante moitos séculos despois da caída de Roma.
Nas diferentes provincias o latín modificouse (linguas romances), e xurdiu así o castelán, o galego, o francés, o italiano, o portugués..etc
O latín seguiu sendo a lingua culta e escribíronse grandes obras na Idade Media e Moderna. Lingua Dereito O dereito é a aportación máis orixinal dos romanos á cultura universal.
Primeiro adoptaron o Código das Doce Táboas de orixe grego pero despois crearon o dereito romano propio que eran un conxunto de leis coas que os romanos gobernaban os seus territorios. Algunhas das leis actuais baséanse no Dereito romano daquela época. Os romanos debémoslles a súa lingua e o seu dereito. Arte O espírito práctico dos romanos levoulles a realizar grandes contrucións urbanas e obras de inxenería.
-calzadas
-arcos do triunfo: construíronse para:
-lembrar grandes acontecementos
-demostrar o poder e a gloria do Imperio Romano.
-acueductos
-teatros
-templos
A arquitectura romana adoptou elementos artíticos dos gregos (os ordenes) e dos etruscos (o arco e a bóveda).
En escultura destacan os relevos históricos e os retratos de emperadores e de homes ilustres. Relixión Os romanos adoptaron deuses heredados dos gregos pero cambiáronlles os nomes:

-A Zeus chamáronlle Xúpiter
-A Afrodita chamáronna Venus
Durante o imperio estableceuse como relixión oficial o culto ó emperador.
Entre as relixións de orixe oriental estaba o cristianismo que aínda que nun principio estaba prohibido, posteriormente coa liberdade de culto deixaron de perseguilo. Economía A base da economía romana foron:
-A agricultura
-O comercio
aunque tamén influiron a man de obra escrava e o dominio de tan extenso terreo.
Na agricultura, os romanos introduciron tecnicas como:
-O arado
-Os sistemas de regadio
Ademais estenderon o cultivo dos:
-Cereais
-Vide
-Oliveira
O uso da moeda favoreceu o comercio, que se desenvolvía por terra, grazas a unha extensa rede de camiños e vías, e por mar.
As cidades converteronse en importantes centros comerciais. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-UzOmY8y2oZuJWE3BiSy8Oac1Kd5_-nj0tlKF6JrL9d24O0auhw http://www.laguia2000.com/espana/fenicios-y-griegos-en-la-peninsula-iberica http://www.arteespana.com/artegriegoespana.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_romana A Península ibérica na idade antiga Durante a idade antiga diferentes pobos na Península Ibérica nos deixaron:
-A lingua
-A cultura
-As leis...
Entre eles destacan os gregos e os romanos. Os gregos Chegaron a Península ibérica no século VI a.C. para comerciar con outros pobos da costa mediterránea.
Fundaron colonias en:

Cataluña


Comunidad
Valenciana

Andalucía Mainake (Malaga)

Emporión significa mercado por iso fundouse para ser o centro de operacións para a chegada dos metais extraidos dos montes Pirineos.
Os gregos aportaron moitísimas novedades á vida cotidiá dos nativos:
-Moeda
-Alfabeto
-Torno al farero
Este último serviu para elaborar as pezas de cerámica máis rapidamente e mellorar a súa produción. Rhode (Rosas) Emporión (Empurias) Hemeroskopeion (Denia) Os romanos A diferenza dos gregos os romanos querían conquistar novos territorios na península co seu exército.
Ó chegar as primeiras zonas que conquistaron foron as colonizadas polos gregos.O fixeron entre o séculos III e I a.C.
Puxéronlle o nome de Hispania.
O primeiro desembarco foi en Emporión (Empurias).
Tralo periodo de conquistas, Hispania converteuse nunha parte fundamental do imperio romano.
Dividiron a Península Ibérica en provincias e fundaron cidades en:
-Cataluña Tarraco (Tarragona)
-Aragón Caesaraugusta (Zaragoza)
-Galicia Lucus Augusti (Lugo)
-Extremadura Emerita Augusta (Mérida)
Empezouse a falar latín na Península e del, naceron as linguas romances:
-O galego
-O castelán
-O portugues
-O catalán
O éuscaro non procede do latín.
As mostras artísticas da Península que deixaron os romanos son:
-O acueducto de Segovia
-O teatro romano de Mérida
-O templo romano en Fabara (Zaragoza)
-A muralla de Lugo
-A ponte romana de Córdoba... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Roman_Wall_-_Emp%C3%BAries_2005-03-27.jpg/800px-Roman_Wall_-_Emp%C3%BAries_2005-03-27.jpg Galicia na Idade Antiga Continua desenvolvéndose a cultura castresa incluso despois da conquista romana.
Galicia foi conquistada polos romanos no século I a.C. crearon así a provincia de Gallaecia que ocupou:
-Galicia
-Norte de Portugal
-Oeste de Asturias e de
Castela e León.
Conviviron castros e villae (explotacións agrarias).
Foron escasas as cidades:
-Lucus Augusti (Lugo)
-Agosto Asturia (Astorga)
-Bracara Augusta (Braga)
Desenvolveuse:
-Unha actividade mineira
-Un importante comerzo,para
o cal se necesitou abrir unha
diversificada rede viaria que comunicou:
-As diferentes cidades de Gallecia
-Gallecia con outras zonas da peninsula
A maioría das palabras que usamos en galego proveñen do latín:
-Os días da semana
-Os meses do ano
-Nomes de persoas:Xulia, Agostiño...
A maior parte de restos conservados so obras públicas relacionadas coa actividade económica ou militar.
-Calzadas : Vía romana de coros de Lauruco (Pobra de Trives)
-Pontes: A ponte do Burgo
A ponte do Cambre (ambas na Coruña)
-Faros:Torre de Hércules (A Coruña)
-Muralla de Lugo
Na relixión mantiveron as súas tradicións, aínda que os romanos impuxeron os seus cultos. Cuestionario Pica aquí para ir ao cuestionario: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9IdWw4eFY1Q1NzNUdXRTdPalg4OFE6MQ#gid=0 http://2.bp.blogspot.com/_1Zsfq_vlRfo/TM30o_5AI8I/AAAAAAAAD2Y/-ckwg1QGCJ0/s1600/celtas.jpg http://www.esnvigo.org/satellite/sites/default/files/u37/castro-en-A-guarda.JPG http://materialescienciassociales.files.wordpress.com/2012/06/184470_jpg_1.jpg http://4.bp.blogspot.com/MZ14Izbwen8/TZEB2IOslXI/AAAAAAAAAAM/wZGu8ogflIk/s1600/roma_antigua_2.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8Tidi1_vJdLtNetI0FuzYNWyLOljk975afpNFf7VDAV6PFZ02 venus xúpiter http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMQlyEIppIi7eMZBDXAfYYeAVscPnouEC8mVIGwwQwYDmMye7Abw http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2008/10/polis-griegas-2.jpg Libros Titulo: Relixión Católica 5 Autor:Equipo Rodeira. ISBN:978-84-8349-025-9 Capítulo:2 Páxinas:19 e 20. Editorial:Rodeira Grupo Edebé Ano de edición:2009 Lugar de edición: Barcelona Titulo: Coñecemento do medio 5 Autor:Equipo Rodeira ISBN:978-84-8349-222-2 Editorial:Rodeira Grupo Edebé Ano de edición: 2009 Lugar de edición: Barcelona Capítulo:15 Páxinas:202,203,204,205,206,207,208 e 209
Full transcript