Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Communicatievisie kort

Verkorte versie
by

Marieke van Leeuwen

on 11 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Communicatievisie kort

Beinvloeders zijn aanwezig op internet: fora, blogs, hyves, etc. Maatwerk Meer contactmomenten Doorontwikkelen +
nieuwe vormen
in/beginspraak Gemeente Hoorn Communicatievisie 2010-2015 Doelgroepenbenadering Geef ruimte aan hele
organisatie, met kaders Monitoren http://www.breda-morgen.nl/ en 2/3 wil online
participeren Digitalisering Het nieuwe werken Burgers geven voorkeur aan persoonlijke benadering http://www.accountancynieuws.nl/actueel/branche/ernst-young-communicatie-overheid-voldoet-niet-aan.73890.lynkx Crowdsourcing: Samenwerken met
bewoners en ondernemers kanalen open (LinkedIn, Hyves, Twitter, YouTube)
niet beperken tot bureau communicatie
workshops + richtlijnen intern
vraagt veel tijd, dus: klein beginnen (projecten)
gericht op participatie
verwachtingen managen! Bewonersbrieven Nu: 8 externe nieuwsbrieven
Beperken, info via Stadskrant
Tijdelijk behouden: brandweer, jeugd en alcohol (intern) Over besluitvorming, alleen praktische info over directe omgeving Digitale nieuwsbrief Opmaak nieuwe website Afstemming WF Weekblad of Stadskrant Op maat (abonnementen, inzoomen op wijk) Stadsgesprek Meer 'mashups'
(bv. koppeling verkeersinfo aan kaarten,
realtime veiligheidsmonitor, etc.) Website Folders Nieuwe huisstijl bij vervanging
In toekomst beperken (oplage)
Digitaal (pdf) aanbieden Nieuwsbrieven Aantal aanmeldingen uitbreiden (campagne) Ook mobiele toegang! Meer op maat:
- Wat is voor burgers relevant?
- Wat gebeurt er in mijn buurt?
- Overige informatiediensten Bewoners en ondernemers aan het woord Persberichten Meer interactiemogelijkheden Kan ook digitaal:
twitter, chatsessie, forum Integratie social media Digitale diensten prominent Over thema's of projecten
Open coffee meetings
Creatieve sessies Nieuwe interface Nieuwe heldere structuur Meer gebruiken, intern en extern,
want laagdrempelig en snel. Nieuws ook via social media verspreiden Thema event Netwerkevent Doelgroepen, uitwisseling
van ideeen. bv. Ondernemers
over economie TV/Video Investeren in relaties, meerwaarde creeeren. bv. Eigen event rondom Hoornse kermis. Let op: wiki-regel: 90-9-1 Persoonlijk gesprek Luisteravond Digitaal stadspanel Bewoners, Bezoekers, Ondernemers Interne nieuwsbrief:
- Vervangen door Intranet
- 2x per jaar nieuwsbrief (binding, ook met thuisfront) met achtergronden Verwachtingsmanagement ! mystream http://www.wikipedia.nl http://www.innocentive.com mainstream Persoonlijke informatieservice Voorbeeld: http://mijnwijk.groningen.nl/ NB: slechts 28% van burgers hecht aan participatie Social media veranderen de wereld Overvloed aan info Meer contactmogelijkheden Stadskrant Tweewekelijks, voorbeeld Alkmaar en Heerhugowaard Actie! 2011 2012 Interne social media training
Social media richtlijnen opstellen
Minimaal 3 social media experimenten
Nieuwe interface website
Campagne digitale nieuwsbrief
Onderzoek naar haalbaarheid stadskrant
Doorvoeren nieuwe huisstijl
Communicatieparagraaf in alle beleid en advies
Interactieve beleidsvorming nieuw leven in blazen Integratie social media in site
Verbetering structuur website
Uitbreiden digitale diensten website
Intro mobiele website
Stadskrant
Sms Buitenlijn mogelijk http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1606285/overheid-heeft-te-hoge-verwachtingen-van-burgers.html Intranet Regel: intern voor extern informeren
Meer plaats voor interne dienstverlening
Ook ruimte voor binding http://www.drachtenwiljemeemaken.nl Waarom deze visie? Speerpunten To do Rolverdeling Nieuw college, nieuwe wensen Actieve voorlichting Rol bureau Communicatie Strategie en advies Reputatie- en
conversatiemanagement Mediawatching Strategische communicatie:
Timing, boodschap, doelgroep De basis: info over voorzieningen, diensten en beleid
Nieuw beleid
Promotie gemeentelijke organisatie (P & O)
Bijdragen aan de promotie van Hoorn
Interne communicatie Redactie Eindredactie Workshops Begeleiding medewerkers online Meer aandacht voor gedragspsychologie:
http://www.funtheory.com Nieuw: meer inzicht in staat
van de (woon)omgeving Nieuw: meer behoefte aan interne uitwisseling (bv. Yammer) Crisiscommunicatie Buitenwereld binnenhalen Ondersteuning / uitvoering Innovatie:
Communicatie 2.0+ Meer monitoren Checklists, richtlijnen Wie heeft welke rol ? College Onderkennen en steunen
belang van communicatie Voorbeeldfunctie Directie Beschikbaar stellen
geld en middelen Uitdragen en steunen
belang communicatie Organisatie aansporen
om nieuwe vormen van
communicatie uit te proberen. Ambtenaren Aan de slag ! proef! test! probeer! Raad Eigen ambities
formuleren Verkennen van
digitale wereld Scherp controleren
op communicatie Meedenken Integraal management:
Meer advies, minder uitvoering Meer aandacht voor reputatiemanagement
en conversatiemanagement Voorbeeldfunctie Samen met ervaringsdeskundigen uit organisatie Communicatie is een collegeprioriteit Efficient en klantgericht Ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving Meer aandacht voor jongeren en online media Duidelijke keuzes duidelijk motiveren Bestaand beleid aan verniewing toe Communicatienota 2000 Communicatieleidraad 2003 snelheid, gemak, maatwerk Trechteren en zorgen voor meerwaarde! Communicatiestrategie,
innovatie en ontwikkeling tools Symbolen, corporate communicatie en imagery Gedrag, leiderschap, training, kennis en management Identiteit en strategie Alles en iedereen zendt uit Digitalisering betekent niet minder druk op oude kanalen, dus: 2.0 betekent ook:
Minder controle
Nauwere relatie aangaan met inwoners
Investeren in vertrouwen
Responsiever worden Luisteren Analyse sentimenten Zoek juiste kanaal Reageren op geluiden uit de samenleving Topprioriteit:
Excellente dienstverlening Op alle kanalen! Meer behoefte aan nieuwe manieren van intern delen van informatie en herkenbaar een eigen gezicht 1 huisstijl doorvoeren De gemeente als 1 organisatie Basis gewoon goed snel pro-actief LET OP: LAAGGELETTERDHEID! Informatie toegankelijk laagdrempelig,
digitaal en analoog Betrouwbaar Interactie Gericht op participatie empowerment: initiatieven bij particulieren leggen 'Een slimme gemeente is
voorbereid op mondige burgers' Voorbeeld: http://www.verbeterdebuurt.nl begrijpelijk, voor iedereen hoorns! De gemeente als 1 organisatie Op alle kanalen Voorbeeld: http://www.drachtenwiljemeemaken.nl Wie doet wat? Communicatiestrategie, innovatie en ontwikkeling tools Symbolen, corporate communicatie en imagery Gedrag, leiderschap,
training en kennis Communicatiekanalen Persoonlijk contact Print Digitaal Social media Strategie:
Ontwikkel een duidelijk corporate verhaal
Gebruik nieuwe kanalen
Maatwerk
Persoonlijk contact
Interactie en samenwerking Innovatie:
Excellente dienstverlening
Persoonlijk contact via nieuwe kanalen
Samenwerking via nieuwe kanalen Tools:
Communicatie A-Z toolkit
Sociale media
Crowdsourcing
Web 2.0 / 3.0 tools
Intern communicatiekanaal Laten zien wat je doet via corporate communicatie
Huisstijl doorvoeren in alle kanalen
Werken met beelden die passen: open, persoonlijk en Hoorns Gedrag:
Klantgericht
Persoonlijk
Maatwerk Leiderschap / management:
Dienstverlening prioriteit nr. 1
Sturen op resultaat
Gebaseerd op vertrouwen
Geef ruimte aan hele organisatie om te communiceren en te ontdekken Training en kennis:
Een levenlang leren
Kennis en best practices delen via WF Academie, Yammer en andere interne kanalen
Doorzetten 'train de trainer' concept op communicatie i.c.m. doelen excellente dienstverlening reputatiemanagement
engagement (meer interactie met doelgroepen)
innovatie (ideeen opdoen)
loyaliteit (hechtere relatie met inwoners) Waarom? (Tijdelijk?) een online community manager (rol communicatie, zowel in- als extern) en dialogen in kaart brengt. Social media http://bit.ly/dwtwsW Sociaal Cultureel Planbureau Voorlopers, volgers en achterblijvers:
Voorlopers: jongeren, hoogopgeleiden, autochtonen, betaald werkenden --> jongeren afgehaakt bij oude media Verwachting 2015:
volledige adoptie: basisuitrusting (internet, mobiele telefoon)
tijdelijk verschil tussen voorlopers en volgers (randapparatuur ipads ed, sociale netwerksites en gebruik nieuwe media voor specifieke interesses als kunst, sport en politiek
Blijvend verschil: moeilijker toepassingen die meer tijd kosten (Wikipedia, websites maken, films monteren, etc.) Conclusie: voorlopig digitaal en analoog / oud en nieuw Innoveren! Zelf
doen Kennisuitwisseling en samenwerking Samen groeien 2010 Start train de trainer digitale vaardigeheden
Start werkgroep nieuwe media gemeenteraad
Start innovatieteam communicatie
Opstellen webvisie
Upgrade website
Digitaal jongerenpanel
Communicatieplan gemeenteraad
Communicatieparagrafa in alle stukken! Nieuwsbrieven Folders Bewonersbrieven Nu: 8 externe nieuwsbrieven
Beperken, info via Stadskrant
Behouden: brandweer, jeugd en alcohol.
Onduidelijk: Oostereiland? Nieuwe huisstijl bij vervanging
In toekomst beperken (oplage)
Digitaal (pdf) aanbieden Over besluitvorming, alleen praktische info over directe omgeving Stadskrant Versterking communicatiekanaal door nieuwe stadskrant Transparant Persbeleid gemeente Hoorn

2005 Het instrumentarium interactieve planvorming 2003 Houdt communicatie op agenda
Full transcript