Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Portofoliu Curs Modul A

Prezentarea materialelor din portofoliu
by

PATRANA NATALIA

on 23 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Portofoliu Curs Modul A

Prezentare Portofoliu Modul A
Natalia Patrana Curriculumul la decizia școlii trebuie văzut ca o parte a întregului curriculum și nu ca lipsit de relevanță în legătură cu cel național în vigoare sau fiind în contradicție cu acesta. Rolul lui este de a se adresa acelor competențe dorite care sunt într-o prea mică măsură dezvoltate specific sau explicit de disciplinele academice. Având în vedere că imaginea de azi despre lume nu mai este alcătuită din fragmente, precum matematică, fizică, economie etc., cunoaşterea de azi fiind inter- sau transdisciplinară, noutatea pe care o introduce de exemplu programa de Economie în societatea cunoaşterii este de a corela noţiunile economice (economie, dezvoltare antreprenorială, contabilitate, management, marketing) cu cele matematice, pornind şi de la realitatea că matematica este necesară în formarea gândirii matematice şi a relaţiei acestei gândiri cu ştiinţele economice în ansamblul lor. Noile tendințe în educație își propun să aducă modificări la nivelul celor care se instruiesc astfel încât aceștia să devină mai conștienți, să dețină cunoștințe cât mai solide și să se implice activ în societate. Este astfel nevoie de strategii de predare, învățare și evaluare care să se suprapună pe abilitățile și activitățile din viața reală, tinzând să determine competențe în contextul situațional în care acestea sunt necesare.
Prin participarea la curs m-am familiarizat cu aspectele teoretice şi practice privind proiectarea curriculară reuşind să elaborez un model de curriculum la decizia şcolii, interdisciplinar, inovativ, pornind de la nevoile existente la nivelul unităţilor de învăţământ. CONCLUZII Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor problemei se va obţine următorul punctaj:
-Soldul final calculat corect – 2 p.
-Analiza stocului mediu de mărfuri pe sectoare – 2,5 p.
-Durata medie de rotaţie a stocului mediu ( d ) – 2 p.
-Interpretarea rezultatelor pentru anul 2012 fata de 2011- 2,5 p.

Din oficiu se acorda 1 p. Barem de corectare Situaţia soldurilor unui magazine pentru ultimii 3 ani este urmatoarea:Să se calculeze următorii indicatori:
-Soldul final;
-Analiza stocului mediu de mărfuri pe sectoare;
-Durata medie de rotaţie a stocului mediu ( d ).
-Să se interpreteze rezultatele pentru anul 2012 fata de 2011. Test de evaluare În aria curriculară Matematică şi ştiinţe economice, interdisciplinaritatea este absolut obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a economiei, contabilităţii şi matematicii.
Formarea viziunii interdisciplinare asupra problemelor economice şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele economiei reale. Eseu/argument pe tema Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate Curriculumul la decizia şcolii acoperă diferenţa de ore dintre curriculum-ul şi numărul minim/maxim de ore pe săptamână, pe disciplină şi pe an de studiu, prevăzute în planurile-cadru de învăţământ.
Curriculum reprezintă întreaga experienţă de învăţare-formare propusă de şcoală prin activităţi şcolare şi extraşcolare. Eseu/argument pe tema Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate Curriculumul este considerat astăzi o resursă importantă a inovării, al cărui scop este adaptarea instituţiilor, programelor şi practicilor învăţământului la nevoile şi la solicitările unei societăţi dinamice.
Curriculumul se referă la programul activităţii educaţionale, la ansamblul proceselor educative, la activităţile de învăţare, la evenimentele care se petrec în clasa şi pune accent pe articularea componenţelor procesului de învăţământ: obiective, conţinuturi, metode de învăţare, metode şi tehnici de evaluare. Eseu/argument pe tema Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate ATENŢIE, SE LUCREAZĂ! În cadrul sectorului alimentar se înregistrează o creştere a stocului final de mărfuri de circa 270.000 lei în perioada de calcul faţă de cea de bază, evoluţie determinată pe de o parte de o reducere a stocului de „alte mărfuri alimentare” cu 740.000 lei şi a celui de produse de panificaţie cu 150.000 lei, iar pe de altă parte de o creştere considerabilă a stocului de mezeluri cu circa 960.000 lei şi a celui de dulciuri cu 125.000 lei;
În sectorul nealimentar se înregistrează o scădere a stocului final de mărfuri , situaţie datorată atât creşterii , cât şi reducerii unor stocuri individuale de mărfuri ale firmei în perioada de analiză astfel: se reduce cu circa 32 mil lei sctocul de produse chimice şi de menaj din cauza realizării unor vânzări superioare în raport cu cele prevăzute şi cel de jucării cu 7.000.000 lei pe de o parte, iar pe de altă parte creşte stocul de produse textile şi încălţăminte cu circa 20 mil lei datorită caracterului sezonier al acestor produse şi cel de produse electrocasnice cu 15 mil lei, situaţie explicată de livrările întărziate de la furnizori;
În sectorul alimentaţiei publice evoluţia este similară cu cea din sectorul nealimentar, constatându-se o scădere a stocului final de mărfuri de circa 480 mii lei, el reprezentând în perioada de calcul doar 91% din stocul final al perioadei de bază. Analiza stocului mediu de mărfuri la nivelul fiecărui sector de activitate al firmei SECTORUL ALIMENTAŢIEI PUBLICE:Comentariu privind rezultatele analizei dinamicii şi structurii stocurilor finale de mărfuri (Sf):
În ceea ce priveşte dinamica stocului final de mărfuri în perioada de calcul se înregistrează o scădere de 900.000 lei , determinată în principal de către devansarea fluxului de aprovizionare de către cel de desfaceri al firmei, astfel pe sectoare de activitate situaţia se prezintă în felul următor: Analiza stocului mediu de mărfuri la nivelul fiecărui sector de activitate al firmei SECTORUL ALIMENTAR:SECTORUL NEALIMENTAR: Analiza stocului mediu de mărfuri la nivelul fiecărui sector de activitate al firmei Analiza dinamicii şi structurii stocurilor finale
Durata medie de rotatie a stocului


Unde: gi = structura desfacerilor pe sectoare de activitate;
Si = valoarea stocurilor individuale pe structura anunţată;
S = stoc mediu de mărfuri;
Dt = desfaceri totale;
T = 360 zile;
Dz = desfaceri medii zilnice la nivelul întregii actvităţi;
dzi = desfaceri zilnice pe structura anunţată. INDICAŢII METODOLOGICE INDICAŢII METODOLOGICE Lecţia se desfăşoară în laboratorul de informatică împreună cu profesorul de informatică.
Se dă problema: In tabelele de mai jos este prezentată situaţia stocurilor pentru anii 1997, 1998 şi 1999.
a) Să se facă Analiza dinamicii şi structurii stocurilor finale (Sf )
b) Analiza stocurilor medii ( S ):
• Analiza stocului mediu de mărfuri pe sectoare;
• Durata medie de rotaţie a stocului mediu ( d ).
Se împarte clasa în trei grupe care calculeaza indicatorii pentru câte un sector alimentar.
Rezolvarea problemei se realizeaza prin prelucrarea datelor cu ajutorul formulelor de calcul din programul Excel. 3. Activitate de predare-învăţare în cadrul orei de curs detaliate: Motivaţie economică
Un astfel de criteriu de eficienţă este dat de maximizarea profitului. Scopul acestui proces este de fapt optimizarea unei anumite funcţii, care realizează optimizarea funcţionării magazinului.

Tema pentru acasă: elaborarea şi implementarea unui formule care să rezolve problema enunţată. Se consideră ca în depozitul unui Market au fost înregistrate următoarele cifre cu privire la mărfurile existente, intrările şi ieşirile din magazin la sectoarele alimentar, nealimentar şi de alimentaţie publică.Sa se calculeze soldul final pentru anii 1997, 1998,1999. Stabilirea stocului final Deoarece rolul stocurilor este de a asigura continuitatea procesului de producţie, un alt aspect se referă la rezerva în zile pentru care este asigurată această continuitate:
Rz= SI/Cz, unde
Rz – reprezintă rezerva în zile;
SI – reprezintă stocul efectiv la un moment dat;
Cz – consumul mediu zilnic
Pentru situaţia generală în care se constituie şi stoc de siguranţă, rezerva în zile se calculează astfel:
Rz= SI(t*Cz)/Cz
în care t reprezintă echivalentul în zile a stocului de siguranţă.   Analiza stocurilor curente (regulatorii) c) Numărul de rotaţii ale stocului mediu:

NRS = D/S, unde

NRS – reprezintă numărul de rotaţii ale stocului mediu;
S – reprezintă stocul mediu din perioada analizată;
D – reprezintă desfacerea din perioada cercetată. b) Viteza de circulaţie – exprimă numărul mediu de zile în care a stat o marfa în stoc de la sosirea sa în magazin şi până la vânzarea sa, sau altfel spus, mărimea perioadei de reînnoire completă a stocului de mărfuri, calculându-se cu ajutorul relaţiei:
VC = (Sm*Z)/D, unde:
Vc – reprezintă viteza de circulaţie în zile;
Sm – reprezintă stocul mediu al unei anumite perioade;
Z – reprezintă numarul de zile ale perioadei luate în calcul;
D – reprezintă desfacerea din aceeaşi perioadă. Indicatorii relativi au în vedere stocul existent într-un anumit moment sau stocurile medii ale unei perioade.
a) Stocul la un moment oarecare: se calculează cu ajutorul următoarei relaţii:
SZR=(S*Z)/D, unde:
SZR – reprezintă stocul în zile rulaj;
S – reprezintă stocul la un anumit moment;
Z – reprezintă numărul de zile pentru care se calculează acest indicator;
D – reprezintă desfacerea în perioada respectivă. Indicatorii relativi II. Dirijarea învăţării Etape I. Moment organizatoric
II. Dirijarea învăţării
III. Fixarea cunoştinţelor
IV. Tema pentru acasă Etapele lecţiei şi elementele de conţinut ale lecţiei Forma de activitate:
Frontală
Pe grupe
Resurse:
pedagogice: Metodica predării matematicii şi economiei
Manualele de la clasă de matematică şi informatică
oficiale: Cursul opţional CDŞ
Programa şcolară pentru clasa a XI-a
temporale: durata lecţiei 50 de minuteDetalierea conţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ - ului „Matematica şi economia”
Competenţe specifice:
Identificarea relaţiilor dintre matematică, informatică şi ştiinţele economice;
Abordarea problemelor din dublă perspectivă (matematică-informatică şi economie);
Investigarea metodelor de calcul;
Evaluarea relaţiilor de interdependenţă dintre matematică, informatică şi economie.


Detalierea conţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ - ului „Matematica şi economia” 2. Detalierea conţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ

Proiect didactic
Data: 18.12.2012
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Costeşti
Profesor: Patrana Natalia
Disciplina: opţional CDŞ- Matematica şi economia
Lectia: Optimizarea stocurilor de mărfuri ale unui magazin tip Marketing
Clasa: a XI-a, specializarea comerţ
Tipul lectiei: Lecţie de predare,învăţare, evaluare şi formare de priceperi şi deprinderi O1.-Identificarea relaţiilor dintre matematică, informatică şi ştiinţe economice - formarea deprinderilor de documentare;
O2.-Rezolvare de probleme şi situaţii-problemă, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii;
O3.-Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea orală şi scrisă;
O4.-Dezvoltarea personală prin comunicare;
O5.-Utilizarea algoritmilor de optimizare din informatică;
O6.-Evaluarea relaţiilor de interdependenţă dintre matematică, informatică şi economie;
O7.-Utilizarea unor tehnologii diverse pentru rezolvarea problemelor. Obiective de referinţă Disciplina opţională “Matematica şi economia” este propusă pentru studiu elevilor de la clasa a XI-a, profilul comerţ, la nivelul Ariei curriculare “Matematică şi ştiinţe”.
Cursul îşi propune să cultive la elevi pasiunea pentru economie , formarea competenţelor de rezolvare de probleme cât mai diverse şi o aprofundare a noţiunilor de economie. Denumirea opţionalului: Matematica şi economia
Tipul: transdisciplinar
Clasa: a XI-a, specializare matematică-informatică
Durata: 36 ore
Numar de ore pe saptamana: 1 oră
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţe
Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic Costeşti
Autori: Patrana Natalia Curriculum la decizia şcolii - inderdisciplinar (o programa de CDS fara suport de curs) Introducere
Schimbările rapide care au loc în toate
domeniile de activitate impun schimbări
majore şi în educaţie, astfel încât pregătirea
pe care trebuie să o deţină fiecare individ, pentru a
face faţă provocărilor contemporane, să poată fi în
concordanţă cu nivelul şi nevoile societăţii
moderne.
Învățământul modern presupune o proiectare
curriculară care trebuie să respecte o serie de
principii, reguli și constrângeri de ordin filosofic,
psihologic, didactic, sociologic și ideologic. Curriculum la decizia şcolii - inderdisciplinar (o programa de CDS fara suport de curs)

Curriculum la decizia şcolii - inderdisciplinar (o programa de CDS fara suport de curs)

Detalierea conţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ - ului „Matematica şi economia”

Activitate de predare – învăţare în cadrul orei de curs pentru care s-au detaliat conţinuturile. includerea unor momente de lecţie în care elevii să facă apel la instrumente digitale. )

Eseu/argument pe tema Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate, reprezentând o sinteză a reflecţiilor personale ca urmare a acestei experienţe de formare şi a experienţei didactice

Test de evaluare cu barem de corectare si notare pentru o unitate de învățare din programa propusă CUPRINS Program de formare continuă:

“Abilitarea curriculara a cadrelor didactice”
Curriculum la decizia şcolii, la nivel interdisciplinar
MODUL A
CANDIDAT: PATRANA NATALIA
ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ: Liceul Tehnologic Costeşti
GRUPA 2
FORMATOR: PROF. DANIELA RADUT
PORTOFOLIU DE EVALUARE Învățământul modern presupune o proiectare curriculară care trebuie să respecte o serie de principii, reguli și constrângeri de ordin filosofic, psihologic, didactic, sociologic și ideologic.
Noile tendințe în educație își propun să aducă modificări la nivelul celor care se instruiesc astfel încât aceștia să devină mai conștienți, să dețină cunoștințe cât mai solide și să se implice activ în societate. Este astfel nevoie de strategii de predare, învățare și evaluare care să se suprapună pe abilitățile și activitățile din viața reală, tinzând sa determine competențe în contextul situațional în care acestea sunt necesare. CONCLUZII

Gândind opţionalele în concordanţă cu nevoile elevului, profesorul este permanent în contact cu acesta, relaţia elev-profesor devenind foarte solidă. Profesorul işi adaptează demersul didactic în concordantă cu feed-back-ul primit din partea elevilor. În plus, profesorul se va informa continuu pentru a găsi cele mai optime conţinuturi şi metode pentru a-şi atinge obiectivele propuse. Eseu/argument pe tema Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate Timp îndelungat, conceptul de curriculum a reprezentat unul dintre cele mai controversate concepte ale pedagogiei. Definiţiile, extrem de diverse şi contradictorii, au variat, pe parcursul secolelor XVI şi XX, în funcţie de concepţia pedagogică a autorilor şi de metodologia de cercetare a conceptului, adoptată în funcţtie de tradiţiile practicii şi literaturilor pedagogice exprimate ăn principalele limbi de circulatie internaţionala în funcţie de priorităţile şi caracteristicile reformelor invatamantului şi ale educaţiei.
În sensul cel mai larg, curriculum semnifică întreaga experienţă de învăţare dobândită în contexte educaţionale formale, nonformale şi informale.
În sensul cel mai restrâns (sensul tradiţional), curriculum semnifică conţinuturile învăţării, obiectivate în planuri de învăţământ, programe şi manuale. Eseu/argument pe tema Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate Stocul de siguranţă este suplimentul de stoc care permite depăsirea „nivelului de serviciu” (K) atins de stocul activ.
„Nivelul de serviciu” măsoară gradul de satisfacere a solicitărilor sau probabilitatea de non-ruptură a stocului putându-se calcula:
K= numărul de solicitări satisfăcute pe parcursul perioadei T
numărul total de solicitări în perioada T
Stocul de siguranţă va absoarbi fluctuaţiile peste medie a producţiei, acoperite pe seama stocurilor active, până la un anumit nivel de serviciu. Analiza stocurilor de siguranţă Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili să:
explice importanţa modelelor economice;
cunoască modalităţi de instrumentare;
explice fenomenul economic cu ajutorul sistemelor de ecuaţii;
rezolve probleme folosind logica şi cultura generală;
să coreleze noţiunile matematice, informatice şi economice;
să coreleze informaţii utilizând surse variate în scopul documentării.

Mijloace de învăţare
fişe de probleme
calculatorul (lecţia se desfăşoară la laboratorul de informatică)
mijloace de calcul
Detalierea conţinuturilor unei ore de curs din cadrul CDŞ - ului „Matematica şi
economia” Cărţi şi calculatoare
Metode şi mijloace de documentare
Mijloace de comunicare
Probleme de rezolvare fără noţiuni de economie
Probleme de rezolvare pe bază de formule predate la orele de economie
Strategii de optimizare a problemelor(algoritmi de optimizare, grafic, tabele, programe, ppt)
Modelare matematico-economică
Reprezentarea datelor
Se vor prezenta portofolii
Dialogul constructiv
Hotărâre şi argumentare cât mai aproape de problematica abordată
Optimizarea stocurilor magazinului
Instruire despre cum să caute pe viitor soluţii la probleme
Exprimarea punctelor de vedere referitoare la metode sau instrumente de calcul
Elevii vor fi conştientizaţi că numai prin cunoaşterea amănunţită a noţiunilor de economie vor fi capabili să inţeleagă fenomenele economice
Elevii vor conştientiza împletirea noţiunilor din cele trei discipline
Se vor realiza prin diferite tehnici materialele pe care le vor prezenta
Se va utiliza TIC in pregatirea şi susţinerea activităţilor Activităţi de învăţare Curriculumul la decizia școlii trebuie să fie structurat pe o filosofie a educației care este în concordanță cu filosofia umanistă a societății moderne. El trebuie să fie în acord cu trebuințele și posibilitățile de învățare ale celui ce se instruiește, trebuie să se bazeze pe valorile actuale ale societății.
Având în vedere că imaginea de azi despre lume nu mai este alcătuită din fragmente, precum matematică, fizică, economie etc., cunoaşterea de azi fiind inter- sau transdisciplinară, noutatea pe care o introduce de exemplu programa de Economie în societatea cunoaşterii este de a corela noţiunile economice (economie, dezvoltare antreprenorială, contabilitate, management, marketing) cu cele matematice, pornind şi de la realitatea că matematica este necesară în formarea gândirii matematice şi a relaţiei acestei gândiri cu ştiinţele economice în ansamblul lor. Curriculum la decizia şcolii
Full transcript