Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital dannelse som studiekompetence - Danmarks Læringsfestival 2017

No description
by

Anne Johannesson

on 28 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital dannelse som studiekompetence - Danmarks Læringsfestival 2017

Sociale medier i undervisningen
61% forstyrres ofte eller nærmest hele tiden af egne eller sidemandens ikke-undervisningsrelaterede it-brug
49% mener at de er i stand til at multitaske
Digital dannelse som studiekompetence
Anne Boie Johannesson, CFU UCC og Køge Gymnasium
En digitalt dannet elev er én, der kan deltage med omtanke på mange måder på nettet ved hjælp af nye digitale medier.
Tække & Paulsen: Digital dannelse, 2015
at indsamle, kritisk behandle og anvende materiale fra nettet
at forstå og følge normer for dialog på nettet
at etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet
at være villig til konstant at lære nyt og eksperimentere
at kunne producere digitalt materiale til nettet
at kunne anvende relevante programmer i undervisningen
at regulere privat brug af it i undervisningen
Digitale kompetencer - Køge Gymnasium
Digital dannelse er en del af den almene dannelse.

Digital dannelse har både en praktisk og en refleksiv dimension, som eleverne skal bevidstgøres om.
Hvad er digital dannelse?
Digitale fodspor
og privatliv på nettet
Falske nyheder & ekkorum
Digital dannelse er en del af almendannelsen
Selvbestemmelseskompetence
Medbestemmelseskompetence
Solidaritetskompetence
Køge Gymnasium
"Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de lærer at anlægge
et kritisk blik på digitale medier
, herunder konsekvenserne af aktiviteter som eksempelvis seksuel mobning. De skal lære at
søge information og udøve kildekritik
, samt lave
selvstændige, digitale produktioner
og lære at indgå i
digitale fællesskaber
, ligesom de skal lære at reflektere over
til- og fravalg af digitale redskaber i forskellige sammenhænge
.
Målene skal afspejles i fagenes kernestof og i arbejds- og prøveformer."
Fra aftaleteksten om den kommende gymnasiereform
Kan opdeles i 2 hovedområder:
Adfærd i sociale medier
Digitale studiekompetencer
Digital dannelse i praksis
Eksempler på digitale studiekompetencer
at kunne læse og tage noter på skærm
at kunne organisere og dele links og digitale noter
at kunne søge information på nettet på en kritisk og kvalificeret måde
at forstå forskellen mellem inspiration/hjælp og plagiat
at kunne anvende hensigtsmæssige programmer og værktøjer
8% af eleverne foretrækker at læse på skærm

46% af eleverne har svært ved at navigere i digitale tekster
Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af de gymnasiale uddannelser, 2013
Læsning af pdf-tekster
Lær eleverne hvordan der understreges og skrives noter direkte i teksten
Læsning på hjemmesider
Lær eleverne at bruge annoteringsværktøj, fx Diigo
Læsning af ibøger
Lær eleverne at bruge ibogens annoteringsværktøj eller at anvende Diigo
at have mod og lyst til at sætte sig ind i nye digitale værktøjer
at kunne fremstille produkter til bestemte målgrupper på nettet
at kunne deltage i debatter og videndeling på nettet
Digital produktion
Adfærd i sociale medier
Man kan ikke multitaske
Reflekteret omgangsform
Privatlivsindstillinger
Multitasking
1. Artikel af Lone Frank om forskning i multitasking:
Hvor kom jeg fra... (Weekendavisen, 2/3-2012)

2. Multitasking-test

3. Kontrakt (podcast):
Hvad har jeg lært om multitasking?
Hvilke beslutninger har jeg taget vedrørende multitasking?
Praktisk tilrettelæggelse
Der er behov for digital dannelse
Progressionsplan
1. Sociale medier i undervisningen og hjemme

2. Fælles oplæg om adfærd i sociale medier: Retningslinjer i klassen

3. Tracking, privatlivsindstillinger & sikkerhed

4. Opfølgning på adfærd i sociale medier
Undgå forbud og ligegyldighed
Tække og Paulsen: Digital dannelse, 2015
Tekstbehandling
Christoffersen, M. B. (2016). Digitale spor på papiret: En korpusundersøgelse af danske gymnasieelevers tekstnormer, tekstlogikker og brug af digitale skriveredskaber. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.
Studiekompetencemoduler
Let tilgængelige planer og materialer
Gentagelser og opfølgning i fagene
Evaluering

Så mange forskellige faggrupper som muligt
Workshops for lærerne
Ledelsesopbakning
Forslag til progressionsplan
Mest i 1g - mindst i 3g
Skal være relevant og brugbart for eleverne
Der skal følges op i fagene
Hold fast i det store billede!
dr.dk, 3/2-2017
Fra hovedrapporten om forskningsprojektet "Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser" (2014)
Fra 30 s.

Grundforløb
Multitasking

1g studieretning
Adfærd på nettet - hvor går grænsen?
Hvad ved Google og Facebook om dig?
Digitale fodspor og privatliv på nettet

2g efterår
Gensyn med adfærd på nettet

3g efterår
Internettet og skyen

Grundforløb
Inspiration eller plagiat?
Læsning på papir eller på skærm?
Tekstbehandling

1g studieretning
Nyheder på nettet
Annotering i digitale læremidler
Organisering og deling af links og noter
Samskrivning i Google Docs
Gruppearbejde og peer feedback
Kollaborative værktøjer
2g efterår
Opfølgning på digital annotering
Opfølgning på links og noter

2g forår
Informationssøgning
Vurdering af kilder fra nettet

3g forår
Gensyn med informationssøgning m.m.
Digitale studiekompetencer
Adfærd i sociale medier
Digital dannelse som studiekompetence
Digital identitet og adfærd på nettet
Informationssøgning og kildekritik
Nødvendige studiekompetencer
Digitale fællesskaber og produktion til nettet
Spørgsmål og snak på stand 200 indtil 12.45
Digital dannelse er en vigtig studiekompetence
Digitale læremidler og produktioner
Fællesskaber på sociale medier
Informationssøgning og kildekritik
information.dk, 31/3-16
jp.dk, 31/3-16
politiken.dk, 7/4-16
Digiguides - uddannes på FCL/CFU UCC
Klafki: Dannelsesteori og didaktik, 2001
Full transcript