Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HVA-Lesvoorbereiding Sociaal maatschappelijk

No description
by

Hennelien Stoorvogel

on 16 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HVA-Lesvoorbereiding Sociaal maatschappelijk

Socialisatie
Tertiaire socialisatie
Waarden en normen die je hebt overgenomen uit de massamedia (reclame, TV, soaps, beroemdheden, social media)
Secundaire Socialisatie
Primaire Socialisatie
Socialisatie in een primaire groep zoals gezin of een intieme vriendengroep
Het proces waarbij je, bewust of onbewust, de waarden, normen en andere cultuur kenmerken van jouw groep/omgeving krijgt aangeleerd.
Levenslang proces
Kahoot


Volgende week
Opdracht cultuurkenmerken
Welke cultuur is voor jou bekend? Kijk vervolgens naar de mindmap op het bord en probeer in tweetallen voor elk cultuur kenmerk een specifiek voorbeeld te noemen.

Bijvoorbeeld Nederlandse cultuur:
Eten & Drinken ; Pannenkoeken
Traditie: Sinterklaas
Religie: Christendom; Katholiek
Symbolen: De Leeuw of een tulp

Straks presenteren drie 2-tallen dit voor de klas.
Sociaal-Maatschappelijke dimensie- 2
Waarden en normen

Waarden: zijn ideeën die mensen heel belangrijk vinden.

Normen: zijn regels over hoe iemand zich moet gedragenGedragskenmerken die je over neemt van een meer formele groep, zoals; school; docenten, werk, uitgebreide familie of gemeenschap
Terugblik vorige les
Nurture - aangeleerd
eigenschappen die een individu zijn aangeleerd met invloed van de omgeving
Nature - aangeboren
Eigenschappen waar een individu aanleg voor had, bijvoorbeeld door genetisch materiaal.
Cultuur; Een geheel van aangeleerde gedragskenmerken,die door een groep mensen is opgebouwd en van de ene generatie op het andere wordt doorgegeven.

Cultuur kenmerken; alles wat door menselijk handelen is gemaakt, oftewel alles behalve de `ongerepte` natuur. Religie, tradities, symbolen, rituelen, muziek, dans, normen & waarden, eten en drinken.

Opdracht
- Je krijgt een plaatje
- Bedenk is het Nature of Nurture
- Plak het plaatje onder het juiste kopje op het bord
- Beargumenteer waarom het Nature of Nurture is.

Na de opdracht!
- Wat valt op? Is er meer Nature of Nurture?
- Wat is moeilijker aanleren of afleren, en waarom?

Opdracht
My idenity-cirkel
- Je krijgt een A4 met een cirkel
- Bepaal wie invloed hebben gehad op jouw identiteit
- Bepaal dit voor primaire, secundaire en tertiaire socialisatie
- Een aantal van jullie mogen het delen met de klas

De Juf
Primaire socialisatie
Secundaire socialisatie
Tertiaire socialisatie
Mama - school is belangrijk voor later, kinderen kan altijd nog
Later papa- Studeren maar vergeet niet te genieten van het leven en te reizen.
School- Daar kun je jezelf zijn en excelleren/ discriminatie/pesten (je mag jezelf zijn, wees trots)
Werk - mens gaat voor de taak
Reizen; geluk zit in de kleine dingetjes
Floortje Dessing, David Attenborough
Quotes (Social media)
Lagerhuis
Muziek; klassieke muziek of Jazz (Kenny G of Louis Armstrong.
Put it to the test!
Pak je telefoon erbij!
Pluriforme samenleving
Emigratie
Immigratie
Remigratie
Feedback op de opdracht; My Roots
Cultuuroverdracht
Via imitatie
Socialiserende instituties
Gemeenschappen waartoe je behoort ; gezin, de school, vriendenkring, werk (bijbaantje), geloofsrichting, sportclub.
Terugblik vorige les
Waarden en normen
Socialisatie
Primaire
Secundaire
Tertiaire
Pluriforme samenleving
Verschillende cultuurgroepen leven naast elkaar (religieus, etnisch, leeftijd, etc.)
De Nederlandse samenleving is een pluriforme samenleving. Pluriform betekent veelvormig of divers. Een pluriforme samenleving is een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities en leefstijlen.
Immigratie
Emigratie
Remigratie
De trek van mensen vanuit een land naar een ander land met de bedoeling zich daar (permanent) te vestigen.
Immigrant
Emigrant
Remigrant
De komst van mensen uit een ander land naar bijvoorbeeld Nederland, met de bedoeling om zich hier te vestig
Remigratie is de permanente terugkeer van geëmigreerde mensen naar het geboorteland.
Een persoon die vanuit het buitenland in Nederland komt wonen. (denk aan: Amerikanen, Surinamers, Polen, Turken)
Iemand die uit vrije wil naar een ander land verhuist (Denk aan: Nederlanders die verhuizen naar de Ned. Antillen of Spanje. )
Iemand die na enige tijd in een ander land verbleven te hebben besluit terug te gaan naar het land van herkomst ( Denk aan: Marokkanen of Antilianen die na studeren terugkeren naar land van herkomst om daar weer te wonen en werken.
Integratie:

Inburgering:

Term voor de mate waarin de burgers en de verschillende bevolkingsgroepen zijn ingeburgerd in de maatschappij en daar duurzaam met elkaar kunnen samenleven. Kortom hoe men een geheel wordt met een andere groep, hoe 2 groepen eenheid vormen.
Het proces van leren van de taal en kennis en inzicht krijgen van allerlei aspecten van de samenleving door allochtonen die zich in die samenleving vestigen of gevestigd hebben; moet leiden tot (sociale) integratie.
Asiel aanvragen
In het algemeen worden twee soorten asielzoekers onderscheiden:

Politieke vluchtelingen:
asielzoekers die vanwege vervolging voor hun godsdienstige, politieke opvattingen, kortom vanwege hun veiligheid gevlucht zijn; zij zijn vluchteling.

Economische vluchtelingen:
asielzoekers die vanwege de kans op een beter leven (economisch) asiel aanvragen in een bepaald land.

Inburgeringsexamen
Cultuur; Een geheel van aangeleerde gedragskenmerken,die door een groep mensen is opgebouwd en van de ene generatie op het andere wordt doorgegeven.
Definitie cultuur;
Dominante cultuur
De cultuur van de overheersende groep in de maatschappij.
Wat is de dominante cultuur in Nederland?
Subcultuur
Als een specifieke groep eigen waarden, normen en andere kenmerken ontwikkelt die afwijken van de dominante cultuur, spreken we van een subcultuur.
Subculturen hebben vaak eigen stijlen, die zich uiten in de vorm van kleding en muziek, maar ook taalgebruik en politieke voorkeuren. Ook kan een subcultuur ontstaan door zaken die bepaalde groepen al met elkaar gelijk hebben, zoals etniciteit of religie.
Cultuurkenmerken
Alles wat door menselijk handelen is gemaakt, oftewel alles behalve de `ongerepte` natuur. Religie, tradities, symbolen, rituelen, muziek, dans, normen & waarden, eten en drinken.
Nurture - aangeleerd
eigenschappen die een individu zijn aangeleerd met invloed van de omgeving
Nature - aangeboren
Eigenschappen waar een individu aanleg voor had, bijvoorbeeld door genetisch materiaal.
Nature & Nurture
Waarden: zijn ideeën die mensen heel belangrijk vinden.

Normen: zijn regels over hoe iemand zich moet gedragen
Normen en Waarden
LES 1
LES 2
LES 3
Mindmap Cultuur
Denk mee, wat zijn nou kenmerken van een cultuur?
Opdracht met plaatjes
Op het bureau van de docent liggen twee poster. Eén met daar het woord 'Cultuur' en de andere met daarop de woorden 'Geen cultuur'.

Je krijgt van de docent één plaatje. Loop naar voren en plaats het plaatje op de goede poster.

Is het wel of geen cultuur?
Volgende week:
Socialisatie
primaire socialisatie
secundaire socialisatie
tertiaire socialisatie
socialiserende instituties
Push- en pull factoren
Push factoren: Dit zijn factoren/redenen waarom mensen een land verlaten.

Pull factoren: Dit zijn factoren/redenen om naar een land te komen.
Push factoren:
Werkgelegenheid
Economische situatie
Oorlog
Natuurrampen
Niet gelukkig
Weersomstandigheden
Pull factoren:
Werkgelegenheid
Welvaart
Geen oorlog
Veilig
Weersomstandigheden
Familie
Hoop op een beter leven
Gastarbeiders
Met gastarbeiders worden werkende mensen bedoeld die tijdelijk naar een ander land komen om daar arbeid te verrichten. De beweegreden voor een dergelijke actie is vrijwel altijd een economische: er is te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland.

Tijdelijk houdt in dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst. Wanneer dat niet het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de gastarbeider een immigrant.
Uit welke landen ontvangen wij gastarbeiders?
Allochtoon of Autochtoon?
Allochtoon: Wanneer hij of zij zelf, of tenminste één van de ouders in het buitenland is geboren.

Autochtoon: Is iedereen die in Nederland is geboren en van wie de (groot) ouders ook hier zijn geboren en opgegroeid.
Denk vragen
Naar welk land en waarom zou jij naar dat ander land emigreren? (push factoren)
Waarom zou je NIET naar een ander land emigreren? (pull factoren)
Meestal gaan mensen uit armen landen in rijke landen werken, leg uit waarom?
Kun je beroepen opnoemen waarbij mensen uit rijke landen in arme landen gaan werken?
Wat vindt jij dat immigranten die naar Nederland komen moeten leren?
Je hebt 10 minuten de tijd, dan gaan we ze bespreken
Hoe ingeburgerd ben jij?
Kijk vragen bij het filmpje
Welk voorbeeld gaven ze voor Nurture?
Welk voorbeeld gaven ze voor Nature?
Noem zelf twee eigen voorbeelden van Nurture.
Noem zelf twee eigen voorbeelden van Nature.
Wat zijn jouw waarden? En kun je ook een voorbeeld van een norm noemen?
Full transcript