Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төрийн албаны тогтолцоо

No description
by

Namuun Nuna

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төрийн албаны тогтолцоо

Спойл тогтолцоо
«Ашиг хуваарилах» буюу эвдрэх тогтолцоо. Төрийн удирдлагын мэргэжлийн боловсон хүчин тогтворгүй, улс төрийн сонгуулиар удирдлагын бүх бүтэц өөрчлөгдөж, төр захиргааны багийг ажлын аппараттай нь хамт цоо шинээр бүрдүүлдэг явдал юм.
Төрийн албаны тогтолцоо
Мерит тогтолцоо
Гавъяа зүтгэлийг голлосон, төрд тогтвортой үйлчлэх тогтолцооны зарчим. Энэ тогтолцооны гол онцлог нь улс төрийн сонгуулиар төрийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт төрийн албаны мэргэшсэн албан хаагчийн багийг шинээр бүрдүүлэх шаардлага гардаггүй учир төрийн албаны үйл ажиллагаа илүү үр дүнтэй, төрийн албан хаагчид тогтвор суурьшилтай, мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах баталгааг хангадагт оршино.
АНУ
Азийн орнууд
Манай улсад бүс нутгийн хувьд хамгийн ойрын жишээ бол Япон, Өмнөд Солонгос зэрэг өндөр хөгжилтэй орнууд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Пендлтоны хуулийн үзэл баримтлалыг нутагшуулан хэрэгжүүлж, мерит зарчмыг төрийн албандаа баримталж цэгцэлсэн нь тийнхүү хурдтай хөгжих бололцоо олгосон.
Монгол улс
1. Ардчилсан нийгмийн мөн чанарт нийцүүлж төрийн байгууллын шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх эхний үе шат (1990-1995 он);
2. Төрийн мэргэшсэн албыг бүрдүүлж, төлөвшүүлэх үе шат (1995-2002 он);
3. Засаглалын институцийн чадавхи, үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх үе шат (2002-2008 он);
4. Улс төрөөс ангид, мэдлэг чадварт суурилсан төрийн албыг бэхжүүлэх үе шат (2008 оноос хойш) хамаарч байгаа юм.
1883 онд АНУ-ын Ардчилсан намын сенатч Жорж Пендлтоны санаачилж батлуулсан Төрийн албаны шинэтгэлийн акт (“Пендлтоны хууль” гэж алдаршсан)-аар тус улсад улс төрийн намуудад сонгуулийн үр дүнгээр төрийн албан тушаалыг хуваарилдаг, төрийн албанд улс төр хүчтэй нөлөөлдөг шударга бус тогтолцоог өөрчилсөн гэж үздэг. Энэ үзлийг Меритoкрат үзэл гэж нэрлэдэг. Энэ үеэс эхлэн АНУ-д төрийн албаны мерит тогтолцоо бүрдсэн юм.
төрийн албаны шинэтгэлийн үйл явц
Монгол улс
Төрийн албаны тогтолцоо
Спойл
Мерит
Бид мерит зарчмыг баримтлан төрийн албаны шинэтгэлээ үргэлжлүүлэхийн тулд үүнд таатай нөхцлийг цогцоор нь бүрдүүлэх явдлыг орхигдуулж болохгүй.
1. Төрийн алба улс төрөөс ангид байх нь нэн тэргүүнд төрийн албаны хүний нөөцийн хэрэгцээ, хангалттай холбоотой ойлголт юм.
2.Төрийн алба тогтвортой байх гэдэгт төрийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын тогтвортой байдал, төрийн албан хаагчийн тогтвортой ажиллах баталгааны аль аль нь багтана.
3. Төрийн алба мэргэшсэн байх тухай ойлголтод төрийн албаны ажилд гаршуулан дадлагажуулах, ийнхүү дадаж туршлагажсан албан хаагчийг илүү хариуцлагатай ажилд шат ахиулан ажиллуулах асуудал хамаарна.
4. Төрийн албаны чанар хүний нөөцийн чанараас шууд шалтгаална. Чанарын тухай авч үзэхэд зөв хүнийг зөв албан тушаалд томилох асуудал гол нь юм.
5. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй хариуцлагын асуудал шинэтгэлд ихээхэн чухал байр эзэлнэ.
6. Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ төрийн албаны үйл ажиллагаанд маш чухал нөлөөтэй.
7. Төрийн албаны ангилал зэрэглэл цалин хөлсийг үндэслэлтэй зөв тогтоох явдал бас л олон талын ач холбогдолтой.
8Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн асуудал нь төрийн албаны төв байгууллагын үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой
Меритократ үзлийн талаар Википедиа нэвтэрхий толь бичгийн тайлбарт “Меритократ бол Монголын их гүрний цэргийн жанжнуудаа сонгодог гол үзэл баримтлал нь байжээ. Чингис хаан түүний цэргийн албанд тавигдах шаардлагад авъяас чадвараараа манлайлан шалгарсан хэнийг ч ялгалгүй сонгон томилдог байв. Эзэндээ үнэнчээ нотлон харуулсан дайсны талын цэрэг, жанжнуудад хүртэл итгэл хүлээлгэж чаддаг байсан байна. Жишээ нь, Чингис хааны өрлөг жанжнуудын нэг Зэв л гэхэд хаан суудалд суухаас нь өмнө нэгэн тулааны үеэр түүнийг харваж байсан дайсны талын цэрэг байсан.” гэж бичжээ.
а.Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулинд заасан хүний нөөцийн удирдлагатай холбоотой үндсэн хоёр асуудал байдаг. Энэ нь  нэгд, төрийн албанд ажилд авах, дэвшүүлэхдээ мерит зарчим буюу зөвхөн мэдлэг чадвар, мэдлэг боловсрол, туршлагад тулгуурлах, хоёрт, гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх асуудал юм.
б.Төрийн албаны тухай хуульд
-төрийн улс төрийнхөөс бусад ангиллын төрийн албан хаагчдыг улс төрийн намын харьяалалгүй байлгах
-намын харьяалалгүй төрийн албан хаагчид улс төрийн сонгуулийн сурталчилгаанд ямар нэгэн хэлбэрээр оролцохгүй байх
-төрийн албан хаагчдыг үндэслэлгүйгээр халах, чөлөөлөхийг хатуу хориглох
-төрийн албаны төв байгууллагаас төрийн жинхэнэ албаны хүний нөөцийн удирдлагатай холбогдон гарсан удирдах албан тушаалтны хууль бус шийдвэрийг хүчингүй болгох, хариуцлага тооцох,
-сонгон шалгаруулалтаар тухайн албан тушаалд тавигдсан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хамгийн илүү хангасан нэг хүнийг шалгаруулан нэр дэвшүүлэх зэрэг төрийн албанд шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэх,
-хүний нөөцийн дур зоргын томилгоо, хөдөлгөөнийг таслан зогсоож улс төрийн зүй бус нөлөөллөөс ангид байлгах,
-төрийн мэргэшсэн, тогтвортой албыг цаашид төлөвшүүлэн бэхжүүлэхэд чиглэсэн өөрчлөлтүүд тусгагдсан юм.
Full transcript