Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

System medialny Rosji

No description
by

Jonas CJ

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of System medialny Rosji

ROSYJSKI
SYSTEM MEDIALNY

CO TO JEST ?

Według Wiesława Sończyka „system medialny”
rozumiany jest jako zbiór zasad organizacyjnych, norm i regulacji środków masowej komunikacji [przekazu], zbiór instytucji przeznaczonych do
ciągłego informowania społeczeństwa o najnowszych wydarzeniach oraz do ich interpretowania, a także wszystkich ich publicznych, prawnych i organi- zacyjnych okoliczności. System medialny funkcjonuje w systemie politycznym kraju, jest jego elementem i posiada cechy charakterystyczne [właściwe] dla każdego kraju. Termin ten oznacza także związki pomiędzy środkami masowego przekazu a innymi instytucjami publicznymi, które mają wpływ na proces przekazu informacji oraz na relacje wewnątrz systemu.
TELEWIZJA
HISTORIA

- po upadku komunizmu, wpływ Oligarchii na władze.

-poszerzenie zakresu wolności wypowiedzi i wprowadzenie zmian systemowych w gospodarce w okresie
pieriestrojki
( 1985–1991)

- Duża kontrola Telewizji przez władze ( wiąże się to z funkcja, jaka przypisywano telewizji w okresie istnienia ZSRR).

- wpływ ZSRR na mentalność obywateli
REGULACJE PRAWNE

-podatność administracji i sądów na polityczne naciski co prowadzi do
braku jednych czytelnych dla wszystkich zasad.
-najważniejsze decyzje =
Komitet Centralny KPZR
oraz
Rada Ministrów ZSRR
.
OGÓLNE UWAGI
USTAWY
O prasie i innych środkach masowej informacji
( z 1 sierpnia 1990)
-prawo do zakładania mediów przez partie, organizacje oraz osoby fizyczne które ukończyły 18 lat oraz posiadały obywatelstwo radzieckie lub prawo stałego pobytu.

-Publikowane media na mocy ustawy mogą zostać wstrzymane tylko przez niezawisły sąd.


O środkach masowej informacji
(przyjęta 27 grudnia 1991)
+pluralizm mediów
+możliwość funkcjonowania na rynku mediów organizacji pozarządowych i osób prywatnych
+zakaz cenzury prewencyjnej
+opis ścieżki rejestracyjnej
Konstytucja Federacji Rosyjskiej (z 1993)
+brak cenzury oraz wolność wyrażania poglądów.
O ekonomicznym wsparciu gazet rejonowych (z 1995)


O wsparciu mediów masowych i działalności wydawniczej (z 1995)
+wprowadzony system państwowych i lokalnych dotacji, pożyczek, zwolnień podatkowych dla wydawców tych mediów, które znalazły się na liście zatwierdzanej przez Dumę Państwową.
WGTRK
(państwowy holding medialny)
nadaje 7 głównych kanałów telewizyjnych
ROSSIJA 1
+publiczna
+117 milionów odbiorców
(98,5 %ludności Rosji)
+wiodąca pozycja na rynku krajowym

ROSSIJA 2
ROSSIJA 24
RTR PLANETA
ROSSIJA K
+o charakterze sportowym, rozrywkowym i młodzieżowym. Kanał dociera do 52% gospodarstw domowych, może go oglądać ponad 82 milionów widzów.
STACJE PUBLICZNE
PIERWYJ KANAŁ
STACJE KOMERCYJNE
+Publiczna informacyjna stacja telewizyjna Federacji Rosyjskiej o całodobowym nadawaniu programów publicystycznych.
+Publiczna stacja telewizyjna Federacji Rosyjskiej o zasięgu światowym

+nadaje ten sam zestaw programów informacyjnych, co "Rossija 24"
+stacja o profilu kulturalnym

+informacje kulturalne, filmy dokumentalne oraz relacje z wydarzeń artystycznych


+Właścicielem stacji jest Federalna Agencja Zarządzania Nieruchomościami, która jest organem rządowym Federacji Rosyjskiej.


RT
+ogólnoświatowa wielojęzyczna telewizja informacyjna z siedzibą w Moskwie, założona przez rosyjski rząd.

+finansowana ze środków budżetu Rosji

+ZATRUDNIA OKOŁO 700 OSÓB

+W 2011 był to drugi najczęściej oglądany kanał zagranicznych wiadomości w USA po BBC World News.

RTG TV
+Międzynarodowy telewizyjny kanał satelitarny poświęcony przyrodzie, nauce, kulturze i historii Rosji.


OAO
TELEKOMPANIA NTV
+należy do Gazprom-media

PRASA
dzienniki
tygodniki
Izwiestija
++ogólnoinformacyjno-polityczna
+Nakład: 263 650 egz
Kommiersant Daily
Komsomolskaja Prawda
MKMoskowskij Komsomolec
Niezawisimaja Gazieta
Nowaja Gazieta
+polityczno-ekonomiczna
+Nakład: 127-137 tys. Egz
+Polityczno-sensacyjny
+Nakład: 800 tys egz

+biało-czarna, dużo o polityce.
+ Nakład – 220 tys
+ogólnoinformacyjna
+bez newsów
+dodatki
+Nakład – 56 tys.
+Niezależna w prezentowaniu opinii
+Nakład: 171 tys.
Prawda
RBK Daily
Rossijskaja Gazieta
Sowietskaja Rossija

Trud
Twoj Dien
Wiedomosti
+związany z partią komunistyczną.
+Nakład: 100 tys
+tematyka ekonomiczna +Nakład: 61 tys.

+prezentuje stanowisko władz
+Nakład – 259 tys

+Linia programowa oparta na nostalgii do ZSRR.
+Nakład: 300 tys.

+polityczno-społeczna.
+Nakład: 612 tys. Egz (kiedyś 21,3 mln)
+pierwszy rosyjski miejski tabloid.
+Od 2006
+Nakład: 350 tys
+dziennik ekonomiczny
+Nakład: 68 tys.
Argumenty i Fakty
Argmunety Niedieli
Komsomolskaja Prawda!
Litieraturnaja Gazieta
Moskowskije Nowosti
Nasza Wiersija
Niezawisimoje – Wojennoje Obozrenije
Obszczaja Gazieta
Trud 7
+Obecnie charakter przekrojowy
(art. Analityczne, ale i też sensacja i plotki)
+ Nakład: 2800 tys, kiedyś 33 mln

+Nakład: 570 tys.

+Potocznie nazywana „tołstuszką” (grubaska), bo ma aż 80 str.
+ Nakład: 2889 tys. – pozycja lidera
+Materiały o tematyce kulturalnej.
+Nakład: 83 tys

+charakter opiniotwórczy: informacyjno-analitycznym.
+Nakład – 57 tys.
+Typowy tabloid. Nakład – 175 tys.
+obronność, armia ros. Nakład – 16,5 tys

+Nurty liberalno-reformatorskie.
+Typowy tabloid. Nakład – 1580 tys.
TYGODNIKI (MAGAZYNY ILUSTROWANE)
Diengi
Itogi
Profil
Russkij Newsweek
Ogoniok
Włast (Kommiersant-Włast)
+tygodnik ekonomiczny
+tygodnik opinii. Zachodnie wzorce.
+Nakład: 85 tys
+Klasyczny magazyn opinii, akcent na politykę i biznes. Nakład: 110 tys.
+od 2004 Axel Springer Rossija. Nakład 60tys

+Sporo miejsca dla spraw społecznych. Nakład: 67,5 tys.
+od 1997, analityczny. Nakład: 51 tys.
RADIO
ZARYS HISTORYCZNY:
1922 – pierwsza stacja nadająca regularnie
Od 1931 radiofonia podporządkowana Wszechzwiązkowemu Komitetowi Radiofonii, potem Wszechzwiązkowy Komitet ss. Radiofonizacji i Radiofonii, potem Gostielradia, itd.
1924 – oficjalna data powstania 1 kanału radiofonii ZSRR – Radio-1 od 1991
1964 – kanał informacyjno-muzyczny Majak i Junost (dla młodzieży)
1991 – Orfiej – muzyka klasyczna, opery, 1995 – likwidacja.
1991 – Rosyjska Państwowa Kompania Radiowo-Telewizyjna Ostankino.
Rozgłośnie działały w ramach tej struktury i stały się niezależne.
Radio-1 – coraz słabsza pozycja na rynku (kiedyś najlepsza). W 1997 przekształciła się w radio prywatne. 2004 – zamknięta.
1998 – Państwowa Kompania Radiowa Majak – w jej skład weszły Majak i Junost
2004 – Radio Kultura. Szeroka oferta. Włączona do Ogólnoerosyjskiej Państwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej (WGTRK)

Wiesti FM
Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki
Głos Rosji (Voice of Russia)
Echo Moskwy
Radio Rossiji
STACJE
PUBLICZNE
+Grupa docelowa "Wiesti FM" to głównie mężczyźni po 35. roku życia, o średnim dochodzie i najczęściej o średnim wykształceniu
+działająca w czasie II wojny światowej po stronie radzieckiej rozgłośnia radiowa nadająca z Moskwy
+Głos Rosji nadaje obecnie w 38 językach, w tym również polskim, na falach średnich.
+Głos Rosji posiada ponad sto milionów słuchaczy na całym świecie.
+całodobowa, informacyjno-publicystyczna rozgłośnia radiowa
+Większość programów jest tworzona na podstawie pytań nadesłanych przez słuchaczy.
+ogólnoinformacyjna. uznawana za opozycyjną wobec władz ZSRR. Obecnie największa w Rosji.
STACJE PRYWATNE
Rozwijają się bardzo dynamicznie.
Rozgłośnie komercyjne – Russkoje Radio, Jewropa Plus, Maksimum, Echo Moskwy. Także o mieszanym kapitale.

Rozgłośnie religijne – Radoneż, Sofija, Dar, Grad Pietrow

Kapitał zagraniczny w mediach Rosyjskich
NIEWIELKI UDZIAŁ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO

PRZYCZYNY:
- rygorystyczne ustawodawstwo rosyjskie
-wysoki stopień zagrożenia przestępczością mafijna
-wysoki stopień ryzyka politycznego i gospodarczego w związku z obecna jej nieprzewidywalnością
-niski poziom zamożności obywateli oraz brak nawyku płacenia za odbierane, kodowane stacje telewizyjne


INTERNET = RUNET
obywatele
władze
+40% Rosjan korzysta z internetu
+Wzrost aktywności SPOŁECZNEJ i POLITYCZNEJ( miejsce wymiany opinii i rozwoju inicjatyw społecznych)
+do kształtowania nastrojów społecznych (poprzez lojalne media internetowe), jak i do monitorowania aktywności obywatelskiej, zwłaszcza tej o zabarwieniu opozycyjnym
+blokowanie stron, wywieranie presji na media internetowe podczas wyborów 2011/2012.
+100 tysięcy stron
+najpopularniejsze : wyszukiwarki i portale społecznościowe
+Specyfiką Rosji jest to, iż od światowych liderów Facebooka i Google’a Rosjanie wolą rodzime odpowiedniki – sieć społecznościową Vkontakte i wyszukiwarkę Yandex
Najpopularniejsze strony:
Yandex.
Mail.ru
Vkontakte
Google.ru
Google.com
Livejournal.com
Youtube.com


Wśród najciekawszych mediów internetowych można wymienić informacyjno-rozrywkową telewizję Dożd’ (tvrain.ru), dostępną w Internecie (m.in. za pośrednictwem smartfonów) oraz w sieciach kablowych i satelitarnych
GRUPY MEDIALNE

- Gazprom-Media – Echo Moskwy, RDW, Sport FM, Do-Radio
- ZAO Russkaja Medija-Grupa – Russkoje Radijo, Monte Carlo, Hit-FM + agencja informacyjna Russkaja służba nowostiej.
- Prof.-Medija – Awtradio, Disko
- Jewropa Plus – Jewropa Plus
- News Corporation – Nasze Radio, Best FM
- Arnold Prize Grupp – Radio Dżaz, Radio Kłasik

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
historia:


-początek TV 01.05.1931r
-22.03.1951 otwarto Centralne Studio Telewizyjne w Moskwie
-10.10.1967 pierwszy program w kolorze
-01.06.2011 pierwszy kanał nadany w formacie 16:9
Full transcript