Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosyal Psikoloji

No description
by

Ali Murat Alparslan

on 3 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosyal Psikoloji

Neden Bir Işletmeci Sosyal Psikoloji Bilmeli?
bir bireyin davranış ve inançlarını, bir kişi veya grubun gerçek veya hayali, niyetli veya niyetsiz baskısının etkisi ile değiştirmesi
sosyal etkidir.
Peki sosyal etki nasıl gerçekleşir.
Sosyal etki nedir? Sosyal Etki Biçimleri........
Tutum:
Bir bireye atfedilen, fiziksel/psikolojik bir olgu ile ilgili düşünce, duygu, davranışların oluşturduğu bir eğilimdir.
Bir vaziyet alıştır. Kişisel bir değerlendirmedir.

TUTUMLAR VE TUTUM DEĞİŞİMİ
"bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının diğer insanlardan/insan gruplarından nasıl etkilendiğini anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalı"
Sosyal Psikoloji Biliminin Ilgi Alanı
Sosyal Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Alparslan
Kişinin kim olduğuna dair düşünceleri ve bireysel özelliklerini de içeren kendi hakkındaki inançlarıdır.
Benlik...

Ben Kimim? Aslında Ben.....
Iletişim ve Propaganda: Tutum Değiştirme
Sosyal Biliş
Uyma Davranışını Etkileyen Durumsal Etkenler:
sosyal bir varlık olan insanın, sosyal bir ortamdaki diğer insanlar ve gruplar arası ilişkilerini ve etkileşimlerini açıklamaya çalışır.
bireysel duygu, düşünce, tutum ve davranışların sosyal bir ortamda değiştiğini iddia eder.
davranışlarımızı temel güdüleyenlerin: id-ego-süperego dengemiz, sosyal bilişimiz, kişilik özelliklerimiz ve "diğerlerinin davranışları, özellikleri, statüleri gibi unsurların olduğunu söyler.
Size özgü bir karakter ve bir duruş sahibi olabilmek için
Insanları etkilemek ve ikna etmek için
Kendinizi kontrol altında tutmak ve yönetmek için
Her insan veya grup tarafından tesir altına alınmamak için
Diğer insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlayabilmek için
Insanlara istediklerinizi benimsetmek, istediğiniz gibi yönlendirmek için
Diğer insan ve insan gruplarının davranışlarını tahmin edebilmek için
Verdiğiniz kararlar ve gerçekleştirdiğiniz davranışlar sonrasında diğerlerinin tepkilerini öngörebilmek için
Bir örgüt veya grup içerisindeki sorunları idrak edip, çözümler üretebilmek için
Sosyal Etki
Biçimleri
Azınlık Etkisi
Normatif Etki
Asch'in "Uyma" Deneyi
(1956)
Sosyal Normların Oluşumu
Otoriteye İtaat
Sosyal Kolaylaştırma
Bilişsel Çelişki
Bireylik Yitimi
birey büyük ve güçlü bir grubun etkisi ile benlik bilincini yitirir, kendi öz degerlerini unutur ve öz denetimini kaybeder.
grup üyeleri birbirlerini karşılıklı olarak etkiler.
doğruyu bulma ihitiyacı
sosyal bir standart oluşumuna sebep olur.
İnsanlar belirsizlik, kriz, risk, zorluk ve önem derecesi yüksek ve uzmanların bulunduğu durumlarda bir yere tutunmak ister.
Grubun etkileşimi le oluşan sosyal gerçek, artık bu insanların benimsedikleri bir normdur.
Muzaffer Şerif'in Otokinetik Deneyi
(1936)
çogunluk; birey veya azınlıgı etkiler.
birey ve azınlık için kabul görme ihtiyacı vardır.
grubun yerleşik bir normu mevcuttur.
kişi davranış olarak uyar, içselleştirme gerçekleşmez.
Tek başlarına haklı olmaktansa çogunlukla beraber yanılmayı tercih ederler.
insanlar grup dayanışmasını bozmamak,
gruba ters düşüp dışlanmamak,
oluşacak stresten kaçınmak
yanlız kalmamak için gerçek aşikar olsa da digerlerine uyum göstermeyi seçebilir.
maddi/manevi ödül veya ceza insanlar için önemli bir gerekçedir.
soyutlanma cezası karşısında hakikati savunmak daha hafif kalır!
azınlıgın kendi içerisinde tutarlı olması, söz birligi
kendine güvenmesi,
aynı zamanda tutucu ve katı olmamaları,
açık görüşlü ve esnek yaklaşımları
toplu iknadan ziyade bireysel ikna çabaları
onları çogunluga karşı etkili olmalarını,
degişime sebep olmalarını
saglar.
abilene paradoksu
belki digerleri de farklı düşünüyor,
ama grup baskısı var!!!
bireyin güç ilişkileri bakımından kendisinden daha üst bir konumdaki başka bir bireyin istekleri doğrultusunda davranması
kurbanın yakınlığı, otoritenin yakınlığı, deneğin kişilik özellikleri, grup etkisi, otoriteye protesto otoriteye itaati etkiler.
tarihteki ilk bulgular; -grup içerisindeki birey performansında düşüklük, yani; sosyal tembellik, "sinarji" oluşabilir- yönündeydi.
sonraki araştırmalarda bireylerin ekip içerisinde daha fazlasını yaptıkları görülmüş, sosyal kolaylaştırma etkisi ifade edilmiştir. Rekabet hissi ve digerlerinden eksik görülmeme önemli güdüleyicilerdir.
durumsal etkenler
işi yapanlar usta ise performans grupla artar, acemi ise azalır.
kazanç ve üretim tüm gruptaki herkes için eşitse performans artar.
herkesin aynı düzeyde katkı yapması beklenen durumlarda performans düşer. (Bir zincirin gücü en zayıf halkasına eşittir.)
benlik duygusu yüksek kişiler gruplarda daha yüksek performans gösterebilir. çünkü digerleri onu izlemektedir.
kişinin kendisini iyi bir grupta hissetmesi performansını artırabilir.
Iyi yaptıgı bir işi daha iyi, kötü yaptıgı bir işi daha kötü yapar
birey kendi gibi degil,
kitlenin davrandıgı gibi davranır,
sosyal bulaşma ve
rolün etkisinde kalır.
artık şüpheci ve kararsız degillerdir, duyguları abartılmış ve basittir.
kendine güvensiz ve yüksek aidiyet hissi ihtiyacı olan kişilikler bir kitlenin koruması altına girerler
üst benlik yitirilir, alt benlikte bastırılan "id"'in egilimleri zemin bulur.
bir fikrimiz diger fikrimiz ile uyuşmadıgında, veya tutumlarımız davranışlarımıza göre aykırı oldugunda bundan rahatsızlık duyarız.

Ya tutumun/düşüncemizin degişmesi, ya da davranışımızın tutumumuza göre gerçekleşmesi gerekir.
Insanları Etkileme Sanatı: Manipulasyon Teknikleri
Manipülasyon, bir bireyden, dogrudan yollardan elde edilemeyecek bir şeyi elde etmek için dolaylı teknikler kullanmaktır.

özgürce razı olmak, zorlamasız itaat etmek, manipülasyonunun esas karakteristigidir.
Itaat:
uymama davranışının olası sonuçlarından çekindigi için uyar

Özdeşleşme:
birisinin ya da grubun fikrine, ona benzeyebilmek için uyar.

Içselleştirme:
uyma davranışının temelinde buna inanma, dogru oldugunu kabul etme durumu vadır. Benimser ve görüş degiştirir.
Ortamsal Etmenler
Kişisel Etmenler
Kültürel Etmenler
grubun büyüklügü
grubun söz birligi
mevkii ve saygınlık
yüz yüze olma
benligin kaybedilmesi
gruba baglılık
gelecekteki etkileşime baglılık
azınlık etkisi
Kişiligin/benligin etkileri
birey olma gereksinimi
kişisel kontrol arzusu
yetkinligin etkisi
cinsiyet
bireyci ve toplulukçu kültür
dişi ve eril kültür
güç mesafesi
belirsizlikten kaçınma
uzun vade/kısa vade odaklılık
Kapıya Ayak Koyma
dogrudan taleptense aşamalı talep daha kabul edilebilirdir.

kişiyi küçük bir talebi yerine getirmek suretiyle, nihai talebe psikolojik olarak hazırlamaktır.

ilk talep ikinci talebe göre daha önemsiz olmalı, iki talep arası süre -kişiler farklı ise kısa- kişiler aynı ise kısmen uzun- olmalıdır.

Talebinize bir hayır niteligi kavuşturabilirseniz daha etkili olur.

Karşı tarafa yapıp yapmayacagı noktasında özgürlük duygusu verilmesi etkilidir.
Kapıyı Yüzüne Çarpma
bir kişiden yerine getiremeyeceği kadar önemli/büyük bir istekte bulunulur, ret cevabından sonra küçük ve asıl olan talep edilir.
karşısındakinin taviz verdigini hisseden kişi de taviz verme geregini hissedebilir.

ilk talebi reddetmek suçluluk hissi uyandırabilir, bu yüzden ikinci ve daha küçük talep kabul edilebilir.
Sizin için esas olan küçük talep olmalıdır.
Olta Atma
kişiden, kararın gerçek pahası ve dezavantajları saklanarak karar vermeleri saglanır.
hayali ve ayagı yere basmayan avantajlar ile kişinin özgür bir seçim yapmasını saglanır.

sakıncalar gizlenir, kişi özgür tercihini yaptıktan sonra sakıncalarını da gögüslenebilir, vazgeçmeyebilir. Yeter ki özgür iradesi ile tercih yapması saglansın.
Tuzaga
Düşürme
kişi bir davranışı gerçekleştirmeye angaje olursa, bu davranışı gerçekleştiremese bile taviz vererek benzer bir davranışı gerçekleştirebilir.
"hiç yoktan iyidir"
donma etkisi!!!
Suçluluk Duygusu Oluşturma
başkalarına yardım ederek veya onlar için birşeyler yaparak, onların size karşı sorumlu olmasını saglarsınız.

Bundan sonraki etkileme çabalarınıza direnç zayıflayacaktır.
Iki Yüzlülük Iması
..itki kuramı..
Sosyal Kaytarma
..ringelmann etkisi..
Izlenim Oluşturma
Atıf Kuramları
bir başkası hakkında farklı kaynaklardan gelen bilgilerle bir yargı sahibi olmaktır.

İlk izlenimler:
yüz ifadeleri, göz teması, fiziksel görünüm, beden dili, kişisel mesafe
ve
temel kişilik özellikleri
izlenim oluştururken
düşülen yanılgılar
gizil kişilik kuramı
insanlar başkalarında birbiri ile tutarlı özellikler görmeyi bekler.

hangi kişilik özelliklerini bir arada düşündügümüze, hangi kişilik özelliklerini birbiri ile ilişkili gördügümüze yönelik inançlarımız belirleyicidir.
okulda başarılı bir ögrencinin suc işlemeyecegine olan inancımız!
olumluluk yanılgısı
olumsuzluk yanılgısı
iyimserlik yanılgısı, insanları ilk önce olumlu degerlendirme yanılgısı
Polyanna
Prensibi
çünkü insanlar kendilerini etraflarında iyi insanlar oldugunda iyi hissederler
insanlar olumsuz bir özelligi olumlu bir özellige göre daha fazla önemser ve akıllarında tutarlar.

Olumsuz izlenimi gidermek oldukça zordur.
öncelik etkisi
sonralık etkisi
edindigimiz ilk bilgiler sonrakilerden daha etkili olabilmektedirler.

Ilk bilgiler
şema
oluşturur. Diger bilgiler bu şema çerçevesinde degerlendirilir.
bazı durumlarda en son gerçekleşen olay izlenimimizi şekillendirebilir.
Ayla (hare) Etkisi
bir kişi hakkında sahip oldugumuz bir bilgi, onun diger niteliklerini degerlendirmemizde etkili olur.

Tek bir özelliginden yaptıgımız çıkarsamalar yanlış olabilir.
insanların davranışlarının, olayların ve olguların nedenlerini açıklama biçimlerini ifade eder.
daha iyi anlayabilmek, kontrol edebilmek ve tahmin edebilmek için olanların nedenlerini birilerine atfetmemiz gerekir.
Heider'in Naif
Psikolojisi
içsel nedenler

dışsal nedenler
kalıcı nedenler

geçici nedenler
kontrol edilebilir

kontrol edilemez
Uyuşan Çıkarsamalar Kuramı
bir kişinin kişisel özelliklerini bilmek, onun davranışlarını açıklamanın en kolay yoludur. Bu yüzden davranışlardan kişilik özelliklerini çıkarsamak daha kabul edilir.
bir davranışın sosyal begenilirliği düşükse, kişi davranışının sonuçlarının bilincindeyse ve davranış özgürce seçilmişse neden kişiliğe atfedilebilir.
Kelley Birlikte Degişim Kuramı
tutarlılık:
başka durum ve zamanlarda da bu kişi aynı şekilde mi davranıyor?
belirginlik:
bu kişi sadece bu durumda mı böyle davranır?
benzerlik:
başkaları da aynı durumda aynı şekilde mi davranıyor?
ya kişiye, ya uyarana ya da koşullara baglıdır.
Atıflarda düştügümüz yanılgılar
Temel Atfetme Yanılgısı
Aktör-Gözlemci Yanılgısı
Kişinin Kendisi ile Ilgili Yanılgılar
sosyal davranışın nedenlerini durumsal koşullardan ve üstlenilen sosyal rollerden çok kişilige dayandırmaktır.

Daha duyarlı ve ince düşünüşe ihtiyacımız var.
Aktörlerin dışsal atıf yapması, gözlemcilerin aktörlere ilişkin içsel atıfa başvurma yanılgısı

entel algısı, konser sevme

dikkati nereye verdiyse atıfı oraya yapıyoruz.
ben merkezli düşünce (Kontrol illüzyonu)

kendini kayırma egilimi (özgüveni koruma, depresif gerçeklik)

diger yanılgılar (geviş getirme sendromu)
Bilişsel
Öğe
Duygusal
Öğe
Davranışsal
Öğe
Davranış
Işletmeciler için temel amaç:
Müşterinizi, çalışanınız veya yöneticinizin tutumları öğrenmek, istediğiniz yönde değiştirerek davranış oluşturmasını sağlamak olmalı
Tutum her zaman
davranışa dönüşmez!!!
zaman faktörü
tutumun gücü
tutumun ulaşılabilirligi
farkındalık
Planlanmış Davranış Teorisi
Öznel Norm
Tutum
Algılanan Kontrol
Niyet
Davranış
Tutumların Oluşumu

doğrudan deneyim

anne-baba, arkadaş

beklentiler

normlar

sosyal çevre

medya
Kalıplaşmış Tutumlar

Ön yargılar

Tipleştirme

Alışkanlıklar

Ayrımcılık
Tutum Değişimi
İşlevsel Kuramlar

Öğrenme Kuramları

Sosyal Yargı Kuramları

Tutarlılık Kuramları
Heider'in Denge Kuramı
kişinin bir diğer kişi ile bir obje arasındaki ilişkiler arasında dengesizlik olduğunda kişi bir bir çelişki hisseder.

çelişki halinde herhangi birine karşı tutumun değişebileceğini iddia etmektedir.
Rosenborg ve Abelson Bilişsel Dengeleme
Kuramı
çelişki halinde dengeyi sağlamak için tutum değişiminden başka yollar vardır.
reddetme
ayrıştırma
güçlendirme
Festinger'in Bilişsel
Çelişki Kuramı
kişinin sahip olduğu inanç, bilgi ya da tutum ile yine kendisinin başka inanç, bilgi ve tutumu ile olan çelişkisi kişiyi rahatsız eder. Kişi bundan kurtulmaya çalışır.
karar verme davranışı sonucu yaşanan çelişki

davranışa gerekçe bulma ihtiyacı
Iletişime Direnme Yolları
karşıt görüşle çürüterek

görüşü reddederek

propagandacıyı reddederek

bilgiyi seçici algılayarak

mantıga büründürerek
Temel Iletişim Modeli
Kaynak
Iletişim
Hedef
Kültür
Ortam
inanılırlık
saygınlık
güvenilirlik
sevilmek
çoklu kaynak
görüş farkı
tek/çift yönlü iletişim
korku etkisi
sunum sırası
tekrar
baglanma
kendine güven
saygınlık farkları
zeka / egitim
cinsiyet, yaş
kişilik
düşünme iht.
dikkat
kendini izleme
ulaşma sorunu

seçici algılama

grup etkisi
bireyci-toplulukçu
dişi-eril
güç mesafesi
kısa/uzun dönem odagı
haz-sosyal norm
benlik farkındalıgı

benlik bilinci
öznel benlik

kamusal benlik
öz denetim
benlik degerlendirme motivasyonu

benligi yüceltme motivasyonu

benligi sunma, kendini ayarlama,
(otantik sunum,
stratejik sunum:iddiacı, saldırgan, koruyucu, savunmacı)

benligi dogruluma motivasyonu
benlik saygısı
sosyal kimlik
içgrup/dışgrup
"onların hepsi aynı" etkisi

iç grubu kayırma

bireyselligin yitirilmesi
referans çerçevesi
kontrol illüzyonu
Samimi Gruplar
Görev Grupları
Sosyal Gruplar
Zayıf Bağlı Gruplar
Grup Yapısı ve Dinamiği
ortak amaçlar, ortak normlar ile kendilerini grup hisseden ve etkileşim içinde bulunan bireylerden oluşur
normatif etki
tutum degişimine etkisi
grupların bireylere etkileri
verimlilige etkiler
sosyal hızlandırma
sosyal kaytarma
grup tarafından kabullenilme düzeyi, normu kabul etme düzeyini belirler.(itaat, benimseme)
kabul edilemeyenler diger grupları gözetir ve karşılaştırma yaparak grupta kalma veya çıkma kararı verilebilir.
Bunu beklenti kuramına göre yapar.
Grup tarafından iyi düzeyde kabul edilenler ise güven duygusu ile kendine özgü davranabilme yetkisine sahip olurlar.

grubun normlarına ters düşen propogandaya karşı direnç göstererek, norma daha fazla baglılık gösterirler.
gruptan ve grup desteginden yoksun kalan kimselerin norm dışında bir tutum degistirmesi kuvvetle muhtemeldir.

farklı yapıdaki işlere göre grup veya birey olarak çalışmanın verimliligi farklılık gösterir.
Zor ve uzmanlık gerektiren işlerde birey, daha basit ve belirli işlerde grup performansı yüksek olur.

Grup Yapısı ve Süreci
yetkeci(otoriter)-demokratik grup yapısı
etkileşim süreci ve liderlik oluşumu
liderlikte rol farklılaşması
Sosyal Uymama Nedenleri
bağımsızlık durumu

inadına aksi görüş
Atıf Yanılgılarının Sebepleri
fiziksel ve sosyal çevreyi kontrol işlevi

özsaygıyı koruma işlevi

kendini sunma işlevi

uyku etkisi
tanıdık olma
gelecekteki etkileşim
kendini farklılaştırma
etnik merkezcilik
sosyal bulaşma
grupların işlevleri; (bireyler açısından)
güvenlik ihtiyacı
ilgi görme ihtiyacı
benlik saygısını koruma ihtiyacı
bilgi edinme ihtiyacı
sosyal statü ihtiyacı
en merkezi mevkide bulunan grup üyesi lider rolündedir.

bir grupta merkezileşme arttıkça yetkeci/otoriterlik artar.
Kurt Lewin'in araştırması
Yetkeci grupta;
yapılan iş miktarı yüksek, kalitesi düşüktür. Lider ortamda yoksa kalite de düşüktür. Grup üyeleri kendi aralarında geçimsiz, lidere yaranabilmek için rekabet ve kavga halindedir.
Demokratik grupta
; miktar daha az olmakla birlikte, kalite daha fazladır. Liderle olan ilişkilerde daha rahat oldukları için kendi aralarında da daha iyi geçinmektedir. İşlerinden tatmindirler.
kültür etkisi
tehlike ve kriz durumu
yetkeci kişilik
gruplar nasıl oluşur?
oluşur, bogusur, buluşur, başarır!
Aşagıdaki gereksinimleri en iyi karşılayan kişi lider konuma gelir
Sistem yeni durumlara uyabilmeli
Sistem amacını gerçekleştirebilmeli
Üyelerini bir arada tutabilmeli
Üyelerini tatmin edebilmeli
üyelerin iş tatmin edici bulmadıkları noktada iş ile ilgili bir liderin dışında, onları rahatlatacak, sözü dinlenen, sosyal ve duygusal gereksinimleri karşılayabilecek ve gerilimi azaltabilecek bir lidere daha ihtiyaç vardır.
lider ile üyeler arasındaki amaç ve iş anlayışları çok farklıysa, farklı bir lidere daha ihtiyaç vardır. Arada bir katalizör görevi gören biçimsel olmayan lider, bazen resmi liderden daha fazla rol oynar.
Tüm bu gereksinimlerin tek bir lider tarafından karşılanması çok daha istenir bir durumdur.
Liderlik Modelleri
Kişisel Liderlik Modeli
daha akıllı, daha güzel konuşan, daha güzel olan,
daha uzun boylu olan....
Lider doğulur.....
daha uyumlu olan, daha dışa dönük olan, konuya

daha hakim, daha nufüzlu, kişisel ilişkilere

daha duyarlı, daha tutarlı, daha kararlı,

daha azimli olan liderdir.
atanmış liderler
en çok sevilen kişi
Ortamsal Liderlik Modeli
lideri ortam ortaya çıkartır. liderlik yapılacak grubun özellikleri ve gereksinimleri gözetilmelidir.
Etkileşim Liderlik Modeli
Kişilik özellikleri ile ortamın özellikleri arasındaki etkileşimin önemli olduğunu gözetir.
Fiedler Etkin Liderlik Modeli
lider üye ilişkileri
iş yapısının belirginligi
liderin mevki gücü
ortamın uygunluk durumu
iş odaklı lider
insan odaklı
lider
Karizmatik Liderlik Modeli
takipçilerinin gereksinimlerini, degerlerini, özlemlerini ve tercihlerini çok iyi bilir ve bunları gerçekleştirmeye çalışır.üyelerinin sadece davranışları üzerinde değil, inançları ve tutumları üzerinde de etkilidir.

viz
vizyonu gerçekleştirme yeteneğine sahiptir,
etkileyici bir iletişimi vardır.
beklenenden fazla bir performans
yüksek düzeyde sevgi, saygı ve sadakat
lidere ve onun fikirlerine duyulan heyecan ve coşku
bireysel amacının ve grubun bireysel amaçlarının ötesinde bir amacı vardır. Vizyon sahibidir.
alışılmışın dışında kararlar alır, cesaretlidir, risk alır
kendine ve grubuna güven duyar, etkileyici konuşur,
Babacan Liderlik Modeli (paternalist)
baba ve çocugun ilişkisine benzer bir iletişim vardır.
hem iş ortamında hem de iş dışındaki ortamlarda ilgi, şefkat saglar, onları korur, yönlendirir ve rehberlik eder. Zora düştügünde yanındadır.
çalışma ortamında bir aile ortamı oluşturur.
iş yaşantısı ve özel yaşantısına dair ögütler verir.
yakın ve bireysel ilişkiler kurar.
otoriteye uygun davranışlar sergilenmesini bekler.
saygı olmazsa olmazdır. üyelerin lideri sorgulamaları hoş degildir.
özel günlere katılır, tebrik eder.
duygusal bir bag kurarak sadakati saglar.
kültürün etkisi
cinsiyetin etkisi
Gruplarda Karar Verme
Beyin Fırtınası etkili bir yöntemdir.
bu yöntemle daha sağlıklı kararlar alınabilir. Ancak sıradışı düşünceyi de engelleyebilir.

İnsanlar yanlız başınayken yetkinlikleri bağlamında daha nitelikli fikirler üretebilir.

Yeni fikirlerin oluşması amacından ziyade, oluşturulan fikirlerin olgunlaştırılmasında daha etkilidir.
gruplar daha fazla risk alırlar. (kişiler risk alma egilimli ise) (sorumlulugun dagılması ile)
daha tedbirli kararlar alırlar. Uçlardan uzak dururlar.
Grup Düşünü
grup içinde uzlaşmaya varma çabası, fikirleri birbirlerine benzeyen insanların görüş birliği oluşturma baskısı grubu tek bir görüşe doğru sürükler. Grubun kalıp bir düşünü oluşur.

Artık en iyi kararı almak değil, grup içi atmosferi olumlu kılacak, görüş birliği oluşturacak karar daha önemlidir.

Bu saatten sonra
Azınlığın öner sürdüğü fikirler dikkate alınmaz.
Bağımsız düşünce hoş görülmez.
grup üyeleri birbirini baglı ise, farklı düşüncedeki kişiler dışlanmamak ve onaylanmak için grubun kararı yönünde hareket eder.

tehdit içeren ve stres yaratan bir durum var ise kararın dogrulugundan çok, bu stres durumunun bir an önce sonlanması önemlidir. Bu durumlarda insanlar birlik olarak sosyal bir destek saglarlar.
Grup düşünü nasıl engellenebilir?
farklılıkların olabileceginin normal görülmesi gerekir (özellikle yönetici, yoksa oluşan grup lideri/liderleri tarafından).
Grup dışından insanların fikrinin alınması, teyitler alınmalı.
Lider baskısını azaltmalı, farklı fikirler duymak istemeli.
Kapalı oylama ve nominal teknikler kullanılmalıdır.
normal insanlar bile emir karşısında moral ve duyguları ile hareket ediyorlar. Bu insanların aklını ve vicdanını rencide eden bir durum.
Birçok ülkede araştırma sonuçları benzer çıkıyor. Emre İtaat %65. O zaman Almanlar sanıldığı gibi öz yapı bozukluğuna sahip bir millet değil. Oranın yüksek olmasını olumlu görenler de var. Eğer farklı olsaydı, dünyada düzen olmayabilirdi.
kör ve zapt edilemez bir güce dönüşür, yerine göre haddinden fazla ahlaklı, yerine göre çok daha ahlaksız olunur.
Zimbardo'nun Deneyi
Sosyal Karşılaştırma
insan yeteneklerinin düzeyini ve kanaatlerinin geçerliligini diger insanlarınkiler ile karşılaştırarak karar verir. Kendileri ile benzer koşullarda olanlarla..
başkalarını bilmeye başladıgında başlar senin öykün!
Festinger
insanlar mevcut objektif kriterlerden ziyade digerlerine göre başarı veya başarızlıklarını degerlendirerek benlik saygılarını korumak isterler.
1. Kendini degerlendirme ihtiyacı


2.Kendini geliştirme ihtiyacı3.Benlik Yüceltme4.Başkaları ile birlikte olma ihtiyacı
Insan kendini bilmek, için teşhis edicilik degeri yüksek bir başkası ile kendini karşılaştırır.
emsal modeli!
Kişi kendisi ile yetinmedigi zaman kendisinden daha iyi birini belirleyerek yukarı dogru bir karşılaştırma yapar. Bazen de aşagı dogru karşılaştırma ile ne yapılmaması gerektigini bulur.
Kanaatlerimizin dogru, yeteneklerimizi iyi olduguna yönelik inanç geliştirmek, bunu kendimize ispat etmemiz gerekir. Aşagıya dogru karşılaştırma en temel yoludur.
Insanlar kendilerine benzer kadere sahip olan insanlarla beraber olmak ister, bu yüzden kendini digerleri ile karşılaştırır ve onlarla beraber olunca kendini farklı, kötü veya garip hissetmez.
Hipnotik Etki
İnsanlar akıl almaktan, yönlendirilmekten
hoşlanmazlar. Kendi kararlarını alıp uygulamak
isterler.

ilk önce hoşlanmasını sağlayın,
hoşlanırsa aklını kendisi de ikna edebilir.

Karşımızdaki insanı motive eden, harekete
geçiren şeyleri anlamak, bulmak ve kullanmaktır.

Direnişi kırmak için karşıdakinin görüşünü onaylayın
Sizi kendisi gibi düşünen ve algılayan biri olarak düşünürse daha kolay ikna olur.
Kuşa bak
Ikna çabanıza direniş gösterildiginde muhatabın dikkatini dagıtmak, kolay ikna
edilebilir bir zihin durumu yaratır.
tercih edilmesini istemediğiniz seçenek üzerinde çok durmayın, bu seçeneğin iyi veya kötü yanarı üzerinde çok durmayın, fazla düşünme gerçekleşirse hangi tercihi yaparsa yapsın diğerinde aklı kalır.
kararlarını açıklamayı, hatta yazmalarını sağlayın, kolay kolay dönemezler.
Hipnotik Etki
hayal kurdurun.
kusurlarınızı, yanlışlarınızı açıklayın. Büyük olanları değil. Samimiyet ve inandırıcılığınız artar.
onu övün.
azlık ve nadirlik hissi oluşturun. Kaybedebileceğini hissettirin.
Zıtlık oluşturun, karşılaştırma yapın.
Böylece alsam mı almasam mı dan, hangisini alsam durumu oluşturursunuz.
Hipnotik Etki
Sorularla Yönlendirme
• Annemlere giderken ne götürelim?
• Hangi ürünümüzü denemek istersiniz?
• Hafta sonu dışarı mı çıkalım, evde mi toplanalım?
• Birer çay içeriz değil mi?
Gerçekleri Söyleme Dil Kalıbı
(4+1) Tekniği
Her gün şikayet etmeden çalışıp durdum.
• Evin bütün işlerini ben yapıyorum.
• Çocuklara bakıyorum.
• Aylık hesapları tutuyorum.
• Bu yüzden bir haftalık bir tatili hak etmiyor muyum sence?
Hipnotik Etki
Gaza Getirme
• Çok çabuk öğrendiğinizin farkında mısınız?
• Bu kremi kullanmaya başladıktan sonraki değişime dikkat ettiniz mi?
• Sen diğerleri gibi değilsin, çok farklısın…
Olasılıklı Dil Kalıpları
Sütünü istersen şimdi, istersen yatmadan önce içebilirsin.
Satın almaya karar vermeden önce deneyebilirsiniz.
Aynı kazağın mavi rengini de almak isteyebilirsiniz.
Bu eğitimin ne kadar ilgi çektiğini siz de tahmin edebilirsiniz.
Akıl Vermeyen Dil Kalıpları
Sana işinden
ayrıl
, benim yanımda
çalış
DEMİYORUM. Doğru kararı vereceğini biliyorum ve kararına saygı duyuyorum.

Size bu eğitimde öğrendiklerinizi
kullanın
diyecektim. AMA DEMEYECEĞİM. Çünkü işe
yaradığını gördükçe zaten kullanırsınız.

Sana ders
çalış
manı SÖYLEYECEK DEĞİLİM. Sen zaten neyi ne zaman yapacağını bilirsin.
Sana
evlen
DİYECEK DEĞİLİM. Buna ancak sen karar verebilirsin.
Olumsuzluk Dil Kalıpları
Kendini hemen şimdi
karar
vermek zorunda
hissetme
. İstediğin kadar düşün.
Temizlik yaparken
bana yardım etmek
zorunda
değilsin.
Canın istemiyorsa, kendini
benimle sinemaya
gelmek
zorunda hissetme.
Bu eğitimin
hayatımı değiştireceğine
inanmıyorum.
Ilker kaldı
Ne işe Yarar Tutumlar
bilgi sahibi olma ihtiyacımızı giderir.

benligimizi korumak için gereklidir.

kendimizi ifade edebilmek için gereklidir.

sosyal onay almak için gereklidir.
dogrudan yaşadıklarımız bizi tutum sahibi yapar,

en güçlü tutumlarımız bu biçimde oluşur.

Pavlov'un Köpegi (ödül ve ceza)
Bilişsel Uyuşum Teorisi
Sizin sevdiğiniz kişi sevmediğiniz kişi hakkında olumlu bir tutum veya olumlu bir davranış beslediğinde,

sizin hem sevdiğinize hem de sevmediğiniz kişiye karşı tutumunuz değişebilir.....
grupların işlevleri; (örgütler/gruplar açısından)
sorunların, çözümlerin ve yeni fikirlerin bulunma şansı artar.
kararın kalitesi artar.
bireylerin işe veya degişime yönelik tutumları olumlulaşır.
otokontrol mekanizması çalışır.
daha riskli bir kararı verebilirler.
insanların kendilerini ve başkalarını çeşitli gruplara ait olarak algılama eğilimlerini ifade eder.
Benlik saygılarını ve imajlarını korumak için bir grupta olmak önemlidir.
Tutumlar ait olunan gruplara göre şekillenir.
Full transcript