Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Et sprogligt fængsel

Prezi til MTAII-seminar om diskursanalyse
by

Morten Blaabjerg

on 16 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Et sprogligt fængsel

Et sprogligt fængsel
news values
konstruktionen af kønsroller
negativitet
aktualitet (timeliness)
nærhed
superlativer
autoritet (eliteness)
påvirkning (impact)
usædvanlighed (novelty)
personlig oplevelse
stereotyper
videnskabsteoretisk/erkendelsesteoretisk baggrund

essentialisme
kontra
konstruktivisme
(eller social-konstruktivisme)

hvad kan vi reelt vide om verden?
konstruktivisme
: altings betydning
konstrueres
el. italesættes indenfor visse sproglige og sociale rammer. Rammernes karakter har baggrund i historiske, specifikke magtforhold, som kan afdækkes via diskursanalyse.
essentialisme
: der er en tingenes
essens
- en tingenes væren i sig selv, som vi kan erfare og kommunikere. Udgangspunktet for al videnskab, især naturvidenskab.
Kamp om fortællingen/diskursen afgør hvad der til et givent historisk tidspunkt er “sandt".
mulighed/risiko for hegemoni - at diskursen bliver så dominerende, at den udelukker andre bud og fortællinger

sandhedsregime (Foucault) = diskurs, hvor det ikke er muligt at tænke udenfor diskursen/boxen
MAGT
afgørende for diskursen
Morpheus : “a prison you cannot smell, cannot taste and cannot touch - a prison for your mind”.
- fordi det ikke er sprogligt muligt at tænke alternativet.
diskurser
reproducerer
ideologi
max stirner (1806-1856)
karl marx (1818-1883)
karl marx
:
"slaven bliver ikke fri, bare fordi han tænker han er fri"
(essentialisme) -> der er også
kvalitative
(materielle) forhold, der gør slaven til slave
max stirner
:
"så længe slaven anser sig selv for slave, vil han være en slave”
(konstruktivisme) ->
konstruktionen slave
er det der (mere end noget andet) afholder slaven fra at kaste sine lænker
eksempler på to tilgange med emancipatorisk sigte
constructing femininity
kritisk diskursanalyse (CDA) :

kræver som regel et stort materiale/datasæt, for at identificere og godtgøre diskursen - iagttagelse af de sproglige mønstre, som skaber diskursen.

typisk vha. søgning efter bestemte ord eller ordpar, eller ord der indgår i samme artikler (aviser/nyheder).

vanskeligere at arbejde med multi-modal diskursanalyse, men ikke udelukket.

godt eksempel på reduceret datasæt i casen om konstruktionen af kønsroller i
Cosmopolitan
Jephson, Diary, s.215
"We had not been marching more than an hour when the natives began to gather on the hills from all sides & close in on our rear. A large party of them with shouts & waving of spears came on with a rush & made as if to attack the rear. Stanley stepped out & taking a good steady aim with his Winchester Express fired at a native 550 yds distant & shot him through the head. The natives all rushed up to the body & were so thunderstruck at the possibility of our being able to kill a man at such a distance that they took to their heels as hard as they could pelt & a body of our men pursued them till they were out of sight."
Skydevåben
"Ved at spendere nogle få rap paa de uforbederlige efternølere sikrer man henved 800 mand og deres officerer atten timers hvile, redder godset fra plyndring, - thi meget ofte er det med vilje og i denne hensigt saadanne efternølere ligger efter - og dagen ender lykkelig for alle, og morgendagens reise har ingen rædsler længere for os." (H. M. Stanley : I Det Mørkeste Afrika, 1890, s. 87)
Straf
Sprog
Opdragelse
"Lieutenant Gleerup relates in his report how he flogged his bearers until he passed out in an attack of fever, then how tenderly the recently flogged men cared for him, covering him with their white cloths and looking after him as if he were a child, and how he lay with his head in the lap of one of the men while another ran down into the steep valley to fetch water for him, so that he soon recovered and was once again able to wield the whip." (Sven Lindqvist : Exterminate All the Brutes, s. 17)
Chicotte
pisk af flodhestehud anvendt i Congo
Magtmidler og magtanvendelse i Afrika og i klasseværelset
diskurs
Sandhedsregime
Michel Foucault
Fravær. Deltagelsespligt og
forberedelsespligt
Spanskrøret
"spanskrør, rotting, stængel af spanskrørspalmen, tidligere brugt strafferedskab i skoler. Ifølge lærerinstruksen fra 1814 havde læreren ret til at straffe børn under 10 år "med et lidet Riis; de større med en tynd Tamp uden Knuder". I Københavns Kommune kunne der i 1844 straffes "med en tynd Tamp uden Knuder eller med en Rotting, men ikke med Riis, og kun med Slag paa Ryggen". I 1860 var brug af "et tyndt Spanskrør" tilladt, fra 1938 dog kun i enden og uden på tøjet med "Slag — ikke over 3". Først i 1967 blev legemlig afstraffelse i danske skoler afskaffet." (Den store danske encyklopædi)
Tidsstyring, afleveringsfrister
Karakterer
Matakos
Belønning
Møntenhed anvendt i Congo-staten
skræk og rædsel
videnssystemer
Imperialismen var
sproglig magtudøvelse
Videnskabelige kategorier (jvnfr Lindqvist)
Korttegning, litteratur og rejsebeskrivelser
Børnesange, aviser, skoler, kristne missioner osv.
- legitimerede imperialismen!
Indfødte folkeslag gik til grunde
fordi de fuldstændig mistede deres sprog, verdensbillede og sammenhængskraft
videnssystem, som det ikke kan lade sig gøre at tænke "udenfor"
= undertrykkelse?
kolonial diskurs
?
diskursanalyse
hvorfor
Orientalisme
Edward Said (1978)
Arabiens nat
hottentotland
= undertrykkelse?
eksempler
subjektpositioner
stereotyper
Full transcript