Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Abrahams barn

No description
by

Karolina Linse

on 21 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Abrahams barn

Abrahams barn
En gemensam historia
Lika men ändå olika!?
Abrahams släkt delas och två religioner skapas
Judendomen - en introduktion
Islam - en introduktion
Skapelsen
Adam och Eva

Historia

Noa – första förbundet
Tecknet – regnbågen

Historia - förbunden

Abraham – stamfadern
Uppmaning av Gud:
”Din säd ska bli ett stort folk”
Abraham först barnlös
Med hans tjänstekvinna Hagar får
han Ismael

Hans fru Sara blir gravid efter att
hon fyllt 90 år och får sonen Isak
Gud skapar ytterligare ett förbund
Tecknet: omskärelsen

Historia - förbunden

ISLAM

Araberna

Ismael

Hagar

JUDENDOMEN

Israels folk

Isak

Sara

Abrahams släktträd

SAMMA Gud!
Monoteism
Gemensamt ursprung
Linjär tidsuppfattning
Synen på döden
Synen på människan – varken ond eller god – våra val avgör

Likheter

Synen på Jesus!
Judendomen: Jesus var/är en viktig rabbin – men INTE Messias
Kristendomen: Jesus är Guds son
Islam: Jesus är en viktig profet, men inte den siste

Skillnader

Judar - Guds utvalda folk

Judendom

Hör, Israel! Herren vår Gud,
Herren är en.
Och du skall älska Herren, din Gud, av hela
ditt hjärta och av hela din själ
och av all din kraft.

Judiska trosbekännelsen

Vem är jude?
Leva som förebilder
10 budorden
613 andra föreskrifter
248 leder i kroppen (Du skall…)
365 soldagar (Du skall icke…)

Att leva som jude

Människosyn

Judarna är Guds ställföreträdare/representant på jorden
Judarna är medarbetare till Gud
Människan har en fri vilja
och ett moraliskt ansvar

Gudssyn

Gud är en
Han är verksam i historien
Guds namn är JHVH (Jahve)
Adonai (Herren)
Elohim (Gud)

Messias ska upprätta ett fredsrike

Gudssyn och människosyn

Skapelsen (3762 fvt)
Abraham (1800 fvt)
Moses (1200 fvt)
Domartiden (1200-1000 fvt)
Konungatiden (1000-700 fvt)
Babyloniska fångenskapen (500 fvt)
Livet i exil/ diaspora (år 70-1948)
Staten Israel (1948- )

Den judiska kalendern har som utgångspunkt världens tillkomst, vilket enligt den mosaiska skapelseberättelsen är den 1 oktober år 3761 f.Kr. Alltså är vi nu på år 5774 efter jordens tillkokmst

Speciellt för den judiska kalendern är att dygnet börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”.
Historia

Synagogan är människans hus
där judar firar gudstjänster på
lördagar - Sabbaten

Kantorn leder tillsammans
med rabbinen gudstjänsten.

Sjungande så leder kantorn
församlingens bön och lovsång
Rabbinen undervisar i tros- och
ritfrågor, och samtalar med
judar i själavårdande samtal.

Rabbinen anses inte heller kunna förmedla mellan troende och Gud, och kan inte utföra några ytterligare riter än en vanlig, myndig jude.

Torahrullar förvaras i arken i synagogan

Synagogan

Påsken/Pesach -
kallas ockås det osyrade brödets högtid och firas till minne av uttåget ur Egypten och är en av de viktigaste judiska högtiderna.

Försoningsdagen (Jom Kippur)- Försoningsdagen: en helg inom judendomen, som infaller tio dagar efter den judiska nyårsdagen. Det är den viktigaste och allvarligaste högtiden för troende judar. Försoningsdagen firas genom att fasta, be böner, samlas till gudstjänster och be alla människor om förlåtelse. Under djupt allvar tänker man tillbaka på det år som gått och vad man kan ha gjort för fel och misstag. Samtidigt lovar man Gud att försöka bli en bättre människa och att försöka leva som Gud har tänkt att människan bör leva.

Chanukka - ljusets fest eller invigningsfesten, är en judisk högtid som varar i åtta kvällar och som firas till minne av Judas Mackabeus återinvigning av Jerusalems tempel år 165 f.Kr. sedan det under mackabéerupproret befriats från de seleukidiska härskarna. Enligt Talmud förklaras helgen med en legend om ett mirakel. Det fanns olja till templets lampor för en enda dag, men Gud såg till att oljan räckte i de åtta dagar som behövdes för att få fram ny tempelolja. Chanukka varar därför i åtta dagar, och varje kväll tänds ljus till minne av detta under

Bar/Bat Mitzvah - judarnas konfirmation av ungdomar

Högtider

Ortodoxa
Fundamentalistiska


Konservativa
Högtider är viktiga


Liberala-
Anpassar sig till dagens samhälle

Nutida judiska inriktningar


Islam är en religion som betyder
att fullständigt underkasta sig Guds vilja och
att handla i enlighet med Hans bud. Den som tror på islam kallas muslim.

Shahadah (med arabisk skrift شهادة) är den muslimska trosbekännelsen och en av islams fem pelare.

Trosbekännelsen lyder: "Det finns ingen gud
utom Gud och Muhammed är Guds profet."
På arabiska أشهد(ʾašhadu ʾan lā ilāha illā-llāh, wa
ʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlu-llāh), eller لا إله إلا الله محمد رسول الله (Lā 'ilāha 'illā llāha wa Muhammadun rasūlu llāhi).
Vad är Islam?

En moralisk lära som uppmanar till en god moral
(tålamod, vänlighet, förlåtelse) och att undvika t.ex. avundsjuka, otrogenhet och att baktala andra människor.

Etik och moral i islam

Underkastelse har för den som är uppväxt i västerländska demokratier en negativ klang. För muslimen har ordet en positiv bibetydelse.

Den vanliga översättningen av islam med "underkastelse" bör kompletteras med resonemanget att om man underkastar sig Guds lag så får man "frid".Underkastelse - muslim - den som underkastar sig

Islam är en ideologisk lära som uppmanar till att tro på Gud som den ende guden. Monoteism!

Monoteism

Islam är också en rättslig lära som uppmanar till hur man ska styra samhället (ekonomiskt, politiskt, juridiskt) i enlighet med Guds lära.

Muslimer har tex. tolkat att man inte ska ta ut ränta

Sharia kallas lagen

Reglerna omfattar:

plikter inför Gud ibadat, som behandlar personliga frågor som till exempel klädsel, hygien, kost, bönen och gudstjänstlivet.

transaktioner mellan människor muamalat, som rör samhälleliga föreskrifter om kriminalitet, politik, ägande och giftemål,

samt regler för hur icke-muslimer ska behandlas i muslimska områden, vid krig och konflikter.


Vissa muslimska länder använder sharia som lag i landet
Islam är också en rättslig lära!

Alla arabiska ord bygger på tre konsonanter. De för islam aktuella är S, L, M vilka utgör ordets rot.

De ingår också i ordet salam som betyder fred, frid, rättvisa, rättfärdighet, rätt förhållande till Gud och medmänniskor, att leva som skaparen menat att vi ska leva.Arabiska

Att underkasta sig Gud är att leva i enlighet med världsordningen, i harmoni med den. Dessa ord finns samlade i Koranen.

Koranen är muslimernas heliga skrift.
I Koranen räknas Jesus (Isa) till en av profeterna, liksom Adam, Abraham och Moses.

Koranen har 114 suror, eller kapitel. Guds sanna ord uttrycks i den arabiska Koranen, anser muslimerna. Vid översättning går alltid något förlorat.
Koranen - muslimernas heliga skrift

Det finns flera olika förklaringar till hur symbolerna för Islam kom till. Den romerska gudinnan Diana var Bysans skyddsgudinna (Idag Turkiet), och hennes symbol var månen. När kejsar Konstatin helgade staden Istanbul (som han kallade Konstaninopel) åt jungfru Maria lade man till hennes symbol, som var stjärnan, över halvmånen.
Full transcript