Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Захиргааны байгууллагын тухай ойлголт ангилал

No description
by

Намуун Амарсанаа

on 25 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Захиргааны байгууллагын тухай ойлголт ангилал

Захиргааны байгууллагын төрөл
Гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага /төв болон орон нутгийн/
ЗГ-ын зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч ЗГ-ын бус байгууллага /эрх шилжүүлэн авсан хуулийн этгээд/
Нийтлэг үйлчилгээ үзүүлдэг “нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд”

Гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын тогтолцоо:
Дээд байгууллага буюу Засгийн газар
Төв байгууллага буюу Яамд, агентлаг
Орон нутгийн байгууллага буюу бүх шатны Засаг дарга, түүний Тамгын газар

Захиргааны байгууллагын шинж :
Захиргааны байгууллагын тухай тодорхойлолтууд
Захиргааны байгууллага
Нийтийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэн засагласан шийдвэр гаргадаг, төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв, орон нутгийн бүх байгууллага, түүнчлэн Засгийн газрын байгууллагын зарим үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэдэг Засгийн газрын бус байгууллага, хууль болон нийтийн эрх зүйн гэрээний үндсэн дээр бусдыг захирамжилсан шийдвэр гаргаж, нийтлэг үйлчилгээ үзүүлдэг сургууль, эмнэлэг, холбоо, харилцаа, эрчим хүчний зэрэг байгууллагын захиргаа, нутгийн өөрөө удирдах ёсны болон шашны байгууллага зэрэг нийтийн эрх зүйн субъект болох байгууллагыг хамруулан ойлгоно.
Захиргааны байгууллагын тухай тодорхойлолтуу
д
Захиргааны байгууллага гэдэг нь (Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 3.1.1-ийг үзэх)

''Монгол улсын захиргааны ерөнхий хууль''
Ж.Долгорсүрэн 2008он

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тогтолцоо
1. Захиргааны байгууллага нь эрх зүйн хувьд бие даасан нэг нэгж бөгөөд өөрийн гэсэн боловсон хүчинтэй өөрийн гэсэн удирлагаа хэргэжүүлэх зохион байгуулалттай байдаг байна.
2. Захиргааны байгууллага нь захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд чиг үүрэг гэдэг нь тодорхой зорилгод чиглэгсэн үйл ажиллагааны төрөл юм.

''Төрийн гүйцэтгэх байгууллага нь хууль тогтоомжийг хэргэжүүлэх үйл ажиллагааг дагнан эрхэлдэг захиргааны байгууллага юм''

''Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги'' П.Одгэрэл 2004он
Захиргааны байгууллага

Тагнуулын төв газар
Төрийн өмчийн хороо
Улсын мэргэжлийн хяналтын газар
Онцгой байдлын ерөнхий газар
Улсын гаалийн ерөнхий газар
Иргэний бүртгэл мэдээллийн газар
Шүүхийн шийдвэрийн ерөнхий газар
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг зааснаар Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага дараах тогтолцоотой байна гэжээ.

9.1.1. аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал:
9.1.2. сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал:
9.1.3. баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал:
Нутгийн захиргааны байгууллага
1.Нийслэлийн засаг дарга
2.Дүүргийн засаг дарга
3.Хорооны засаг дарга
1.Аймгийн засаг дарга
2.Сумын засаг дарга
3.Багын засаг дарга
Захиргааны байгууллага
Нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд
Хувийн эрх зүйн
хуулийн этгээд

Төрийн захиргааны байгууллагууд
Нийтийн эрх зүйн бусад хуулийн этгээд
Гишүүнчлэл бүхий нэгдэл
Албан газар
Нийтийн эрх зүйн сан
Эрх шилжүүлэн
авсан хуулийн этгээд
Хуулийн эрх зүйн зохион байгуулалт бүхий захиргааны хуулийн этгээд
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын боловсон хүчний бодлого боловсруулах, албан хаагчийг сургаж бэлтгэх, тэдний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авах;

6.1.2.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтныг албан тушаалд томилох, чөлөөлөх, халах, тэдгээрт цэргийн цол олгох, Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн2 19 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 4,5 дахь заалтад заасан үндэслэлээр цол бууруулах, хураан авах асуудлыг шийдвэрлэх;

6.1.3.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд дагаж мөрдөх журмыг энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлах, биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

6.1.4.шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг зэвсэг техник, тусгай хэрэгсэл, хувцас, бусад материалаар хангах бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх;

6.1.5.шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг төлөөлж дотоод, гадаадын байгууллагатай харилцах.
Асуулт1 :
Монгол улсын бүх шатны шүүх байгууллагууд захиргааны байгууллагад хамаарах уу ?
Хууль зүйн яамны харъяа ЦЕГ-ын хажууд байрлах 'Улсын тэргүүны' 22р сургууль захиргааны байгууллага мөн үү?
Асуулт2 :
АСУУЛТ 3 :
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрийн хамгийн эрх мэдэл бүхий нэгж нь захиргааны удирлагын газар мөн үү ?
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу 13/1 Хуульчдын гудамж Улаанбаатар – 210646, Бага тойрог Хуульчдын гудамж, Улаанбаатар
Full transcript