Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Meerwaarde ervaringsdeskundigheid?

No description
by

Peter Pierik

on 1 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Meerwaarde ervaringsdeskundigheid?

Meerwaarde ervaringsdeskundigheid?
Client ervaring
Ervaringskennis
Van clientervaring naar:
2. Het kennisdomein 'ervaringskennis'
Ervaringsdeskundigheid
1. Begripsomschrijvingen
3. Het opleidingsdomein ervaringsdeskundigheid
4. Het praktijkdomein ervaringsdeskundige
Verschillende begrippen en definitie's maken het er
niet duidelijker op:
Ervaringskennis individueel -> collectief niveau
Reflectie
Reflectie +
verbreeding
Onderwijs
reguliere zorgopleiding + ervaringsdeskundigheid (SPW4+ED/SPH+ED/BGE)
opleiding gericht op ontwikkelen ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid (Herstellen doe je zelf, Werken met eigen ervaring/TOED)
Opleiding gericht op
werken als professional
binnen de
beroepspraktijk
van de GGZ of verwante maatschappelijke functie's met
ervaringskennis als kennisdomein
en geschoold en getoetst op
competenties
om deze ervaringskennis juist in te kunnen zetten.
LEON
L
eertraject
E
rvaringsdeskundigheid
O
ost
N
ederland
Van Haaster e.a. geven in het ‘Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid’
weer dat een ervaringsdeskundige
een persoon is die bepaalde deskundigheid heeft
verworven door ervaringen (2009).

Hierbij benadrukken zij dat iedereen met een minimale ervaring op een bepaald terrein zich ervaringsdeskundige mag noemen op dat terrein.
Wanneer niet elke cliënt zich ervaringsdeskundige mag noemen, is dit volgens het kaderdocument een uitsluiting met mogelijk grote gevolgen.
Uit de literatuur vinden we twee belangrijke documenten:

Haaster e.a. :
kader document ervaringsdeskundigheid


De Haan e.a. :
koersdocument

Daarnaast zijn er begripsomschrijvingen van
Timmer
.
Mediant loc.'De Opmaat'
voorruimte separeerblok
Ingang: Intensieve zorg gesloten opname afdeling
Woonkamer
separeer
Ook in gebruik als intensive care unit !
Voorruimte separeerblok maar inmiddels..................
Aantal separaties IZ
Ervaringswerk in de praktijk
Ervaringswerk in de praktijk
“Ik wissel ervaringskennis uit met de cliënt en ik
richt mij vooral op het herstel van de cliënt. Dat
kan alleen door goed te luisteren naar zijn ervaringen.
Op het moment dat de cliënt zijn verhaal
vertelt, leg ik mijn ervaringen ernaast waarvan ik
denk dat deze bruikbaar zijn. Door dit vervolgens
te bespreken met de cliënt, gaat deze zijn verhaal
opnieuw ordenen.

De visie van de cliënt op
zijn eigen problematiek, verandert door het
gesprek dat ik met hem heb. De positie van de
cliënt wordt hierdoor versterkt en van daaruit
begint deze met de bouw aan een nieuwe hulpvraag
en het herstel.
Uit het Indigo-onderzoek van kenniscentrum Phrenos
blijkt bijvoorbeeld dat van de mensen met schizofrenie:
40% negatieve ervaring heeft met behandeling door buren
44% nadelen ervaart bij het maken of houden van vrienden
54% ervaring heeft met negatieve behandeling door naaste familieleden
58%
zich nadelig
behandeld
voelt door
hulpverleners
in de ggz
Sociale gevolgen van probleem en/of de hulp:
Een ex-cliënt van de psychiatrie uit de Verenigde Staten drukte het zo uit tegenover een onderzoeker:

'The general public still has a conception of mental illness. That stigma is there, there, there,and I know that real well because I live with it. I can get as healthy as the healthiest person in the world, and it won’t make a difference.'
Je kunt herstellen van je aandoening maar herstellen van stigma.............
Open balie afdeling IZ
Evidence based practice

is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op
de best

beschikbare informatie
over doelmatigheid en doeltreffendheid.
praktijkkennis
wetenschappelijke kennis
ervaringskennis
kennis integratie van professionele
en ervaringskennis
'BEST BESCHIKBARE INFORMATIE'
Onderwijsveld voor
Ervaringsdeskundigen

Nederland
(historisch overzicht)
•De eerste opleiding was de TOED (traject Opleiding Ervarings Deskundigen).

De TOED werd in 2000 ontwikkeld door Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, Fontys Hogeschool Sociale Studies
en het Cliënten Belangen Bureau van de GGzE.
Inmiddels worden er TOED opleidingen gegeven bij de
Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven en Hogeschool Amsterdam.

LEON

L
eergang
E
rvaringsdeskundigheid
O
ost
N
ederland samenwerking van:

RIBW-MEDIANT-DIMENCE-TACTUS (instellingen ggz) en Saxion onderwijs,

Competentiegerichte opleiding
, duaal. voorbereidend voor functie waarbij ervaringskennis en functioneren binnen teams/naar cliënten met de daarbij behorende competenties.
•Howie de harp Trainingcentrum voor ervaringsdeskundigen. Start 2013 (eerste lichting)

Na het behalen van het certificaat kan deze worden omgezet naar landelijk erkent MBO 2, 3 of 4/MMZ diploma. Het niveau waarop een MBO/MMZ-diploma of -deelcertificaat kan worden afgegeven, bepaalt het Da Vinci College op basis van de inhoud en kwaliteit van de portofolio.
kennis wordt getoetst (reflectie,kennis,vaardigheidstoets) niet op basis van te behalen competenties. Wel gebruik van rollenspelen e.d.
• Hanzehogeschool start met ingang van
1 september 2011 een nieuwe 2-jarige HBO-opleiding tot ervaringsdeskundige in de zorg (associate degree)
AMSTERDAM
ROTTERDAM
GRONINGEN
DEVENTER
•GEO, ervaringsagoog,
(IGPB, Haaster e.a.)
AMSTERDAM
• Fontys start in 2009

de eerste HBO-opleiding.

SPH+ervaringsdeskundigheid

(extra modules ed.)
EINDHOVEN
• Groninger Opleiding ErvaringsDeskundigheid
(GOED)


van de Hanzehogeschool Groningen.
GRONINGEN
Anoiksis is een vereniging voor mensen met
schizofrenie of chronische psychose,
opgericht op 16 februari 1993.
•Basistraining Ervaringsdeskundigheid
van Anoiksis.
UTRECHT
•HEE-programma ‘Herstel, Empowerment
en Ervaringsdeskundigheid’
(Boevink e.a., 2002)
dat werd ontwikkeld in samenwerking met het Trimbosinstituut.
UTRECHT
•‘Werken met eigen ervaring’
die werden opgezet met
Stichting Rehab’92
UTRECHT
-40 %
MMZ/BGE of BGGZ
Volledige naam: Medewerker Maatschappelijke Zorg/ Begeleider in de Geestelijke Gezondheidszorg met Ervaringsdeskundigheid
Loopt sinds 2004 (in vervolg op GOAL-opleiding vanaf 1993)
De eerste BGE opleiding is ontwikkeld in Rotterdam aan ROC Zadkine. De andere MBO/BGE-opleidingen hebben hun eigen programma ontwikkeld. Voor alle opleidingen geldt dat de programma's nog verder ontwikkeld worden.
Rotterdam
(Zadkine)
Utrecht
(ROC MN)
Apeldoorn
(Aventus)
Eindhoven
(ROC Eindhoven)
LEON
LEON voor/door/vanuit beroepspraktijk ontwikkeld.
(p.pierik)

De ervaringsdeskundige werk
t systematisch aan de ondersteuning van de cliënt/hulpvrager;

Het functioneren als ervaringsdeskundige en
de samenwerking binnen het team

(als resultaatverantwoordelijke eenheid) dragen bij aan het realiseren van gestelde doelen cq dragen bij aan optimaal werken aan herstelondersteunende zorg
;

De ervaringsdeskundige
zet eigen kwaliteiten (competenties)
effectief in, in relatie tot cliënten
/hulpvrager en het
team;

De cliënten/hulpvragers voelen zich eerder verantwoordelijk voor hun eigen herstelproces;

De cliënten/hulpvragers nemen de verantwoording voor hun eigen herstelproces;
De ervaringsdeskundige, het team en de cliënt/ hulpvrager beschouwen de samenwerking onderling als integraal onderdeel van het werken aan herstel.
Te realiseren effecten LEON
Onderwijs doel
SAXION
LEON
(en/of ervaringswerker)

Uit de samenwerking tussen de RIBW, Mediant, Dimence en Tactus is de Leergang Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland (LEON) voortgekomen.


Meerwaarde cliënt
Een ervaringsdeskundige kan voor cliënten van grote meerwaarde zijn bij het omgaan met dilemma’s, als hoe vertel je het je omgeving, hoe ga je om met stigma’s of hoe kun je nog maatschappelijk anticiperen zoals jij dat wilt. Daarbij is het van belang dat de ervaringsdeskundige weet waar hij terechtkomt, wat hij kan verwachten en met welke wetgeving hij rekening moet houden. De LEON voorziet hierin en is geschikt voor mensen die afstand kunnen nemen van hun eigen problematiek, over een mbo/hbo-werk- en denkniveau beschikken en communicatief vaardig zijn. “We leggen de lat hoog. Dat is nodig om de rol van ervaringswerker goed te kunnen invullen”, aldus Janet.Brede regionale aanpak
Het realiseren van een zo goed mogelijk herstel van cliënten is alleen mogelijk met samenwerking. Janet: “De weg naar herstel is niet eenvoudig. Om wat te bereiken, is een brede regionale aanpak nodig. Daarom zijn we blij dat Dimence en Tactus zich ook hebben aangesloten. Op deze manier geven we gezamenlijk invulling aan verdere professionalisering van de begeleiding van cliënten.”
De leergang leidt sinds september 2012 ervaringsdeskundigen op, de kern van de opleiding is leren om ervaringskennis op professionele wijze in te zetten. “We brengen hiermee een revolutie op gang”, zegt Janet Poels, secretaris van de Raad van Bestuur van Mediant.
“De rol van professionele ervaringsdeskundigen is tweeledig. Enerzijds ondersteunen zij de cliënt gedurende het herstelproces. Anderzijds brengen zij het eigen cliëntperspectief in in de zorg: ‘doen wij met elkaar de juiste dingen?’. Dat is een gewenste en goede ontwikkeling.”
De leergang leidt sinds september 2012 ervaringsdeskundigen op, de kern van de opleiding is leren om ervaringskennis op professionele wijze in te zetten.
“We brengen hiermee een revolutie op gang”, zegt Janet Poels,

secretaris van de Raad van Bestuur van Mediant. (BRON: RIBW & SAMENLEVING)
LEON verhoogt professionaliteit van begeleiding
BRON:RIBW & SAMENLEVING
Onderzoek en literatuur
Weerstand
Meerwaarde
Enerzijds
ondersteunen zij de cliënt gedurende het herstelproces.
Anderzijds brengen zij het
eigen cliëntperspectief
in in de zorg:
‘doen wij met elkaar de juiste dingen?’
.
“De rol van professionele ervaringsdeskundigen is tweeledig:
LEON
-
L
eergang
E
rvaringsdeskundigheid
O
ost
N
ederland
Stuurgoep:
beleidsmedw. uit diverse instellingen
Projectgroep
Docententeam:
gastdocenten
verbonden aan
opleiding LEON.
Coördinator Inhoud
Algemeen coördinator
Deelnemers LEON
Opdrachtgevers:
Deelnemende instellingen:
RIBW-TACTUS-MEDIANT-DIMENCE
Toetsing/mede ontwikkeling
inhoud LEON
-inhoudelijke toetsing mede ontw.
-kennis uit ervaringsdeskundig domijn
-Kennis uit ervaringsdeskundige praktijken
Algehele coördinatie LEON
- professionele kennis
- competentie gericht leren
- stagebegeleiding
Organisatie schema: LEON SAXION DEVENTER
-MBO vooropleiding
-screeningsprofiel
-gelijkwaardige eisen
-DUAAL leren
-competentiegericht
Uitstroom:
Deelnemende GGZ instellingen

RIBW-TACTUS-MEDIANT-DIMENCE
Gelijkwaardige inbreng tussen
ervaringsdeskennis
en
professionele

kennis
vanuit/naar elk domin.

Kennisdomijn
Opleidingsdomijn
Praktijkdomijn
Op ontwikkeling & uitvoering.
Vanaf medio juni/juli : KENRGROEP onder Voorzitterschap coördinator Inhoud
Deelnemers kerngroep mix van ervaringsdeskungdigen/regulier opgeleide specifieke deskundigen.
Opdracht:bewaken inhoud/uitvoering/voortgang aan eisen die de veranderende beroepspraktijk aan ervaringsdeskundige professionals stelt.
ONDERWIJS INHOUD O.M:
evidence based knowledge
experience based knowledge
practice based knowledge
knowledge integration
Nog ontwikkelingsmogelijkheden op uitwerken EVC.

Op het Ervaringscertificaat staat welke competenties men heeft verworven op basis van ervaring en kennis.

Met het Ervaringscertificaat kan men zijn ervaring officieel laten erkennen op MBO- of HBO-niveau
Omzetting naar :
SPW4+ED
SPH+ED
?
LEON 2012-2013 TIJDLIJN onderwijsoverzicht
PRAKTIJK DAG
practicum
PRAKTIJK DAG
5 juli 2013
14 september 2012
28 september 2012
12 oktober 2012
2 november 2012
16 november 2012
30 november 2012
14 december 2012
11 januari 2013
25 januari 2013
8 februari 2013
1 maart 2013
15 maart 2013
5 april 2013
19 april 2013
Certificaat uitreiking
Overzicht aanbod onderwijs
Onderwijs aanbod LEON wordt bij ieder onderwijs jaar opnieuw bekeken op inhoud
om steeds actueel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de GGZ.
LEON 2012-2013
practicum
LEON SAXION LEERGANG 2012-2013
ondertekening samenwerkingscontract
RIBW-TACTUS-MEDIANT-DIMENCE-SAXION
1 oktober

2012
Ervarigswerker in relatie tot team
Ervaringswerker in relatie tot cliënt
CLIËNT
TEAM
eigen persoon
Ervaringswerker
TEAM
ORGANISATIE
CLIËNT
in relatie tot
(gesloten setting)
[ Participatie vanuit cliëntenperspectief ]
beter:

CLIENT
-ondersteunen in herstelproces
-beleving van de cliënt bij behandeling/verblijf/contact met hulpverlening volgen van binnenkomst tot ontslag

-bij miscommunicatie relatie herstellen cliënt hulpverlening
-praktische zaken begeleiding naar ziekenhuis, afspraken woningbouw, in ontslagfase mee op huisbezoek op verzoek cliënt.
- in kader van dwang en drangreductie oplopende spanningen op de afdeling signaleren en vanuit beleving cliënt deëscaleren.
- bij blijvende klachten van cliënt patiëntenvertrouwenspersoon actief inschakelen en gezamelijk naar oplossingen zoeken. (cliënt en pvp'er zijn vanaf contact leidend hierin. Ervaringswerker ondersteund cliënt in proces.

TEAM
-
Herstelondermijnende
zaken bespreekbaar maken. bv wijze van bejegening naar cliënt.
-
Beleving
van de cliënt over tevredenheid behandeling/verblijf/contact met hulpverlening terugkoppelen binnen team
gaat hier vooral om oplopende frustraties.
-Bij
miscommunicatie
volgen of cliënt vanuit team gehoor krijgt en zonodig ondersteuning naar team.
-
Cliëntenperspectief
inbrengen tijdens diverse overlegsituaties rond cliënt .
ochtendoverleg-overdracht-zorgafstemmingsoverleg-cliëntenoverleg......
- In kader van dwang en drangreductie
1e vijf minuten bij opname
, ontvangst cliënt door gastvrij onthaal trachten eventuele oplopende spanningen te deëscaleren.

- Deelnemen aan
intervisie
en beleidsoverleg team.
-
Exitverslag
maken met cliënten (tevredenheid)
s.timmer
-extra aandacht voor participatie en empowerment
Participatie:
Medezeggenschap: inspraak en mede kunnen beslissen over de behandeling
Empowerment:
vertrouwen in eigen
kunnen en handelen krijgen.
Ervaringswerker
ondersteund het proces
organisatie

- per kwartaal overleg met beleidspsychiater
- lid consulatieteam langerdurende separaties (voorgeschreven vorm vanuit inspectie)
- (gevraagd of ongevraagd) adviesfunctie naar teammanagement - circuit - RvB.
- voorstellen voor verdere implementatie herstelondersteunende zorg.
-deelname in projectgroep dwang & drang
platform binnen onze instelling om dwang en drang verder terug te dringen.
-deelname aan intervisie/beleidsoverleg van ervaringsdeskundigen binnen instelling.
Enkele praktijkvoorbeelden:


"Ik sla jullie harstikke dood"


cliënt wil spullen uit woning maar vanuit achterdocht krijgt casemanager geen toegang.
Eindelijk contact
Bedankt voor uw aandacht!
Anders kijken..
Vormen van weerstand
- Deelname aan separatieoverleg
-coaching startende ervaringsdeskundigen op verzoek.
31 mei 2013
Terugkomdag studenten
-groepsintervisie
-forumopzet met deskundigen pannel voor vragen studenten.
Ervaringen (met beperkingen en herstel)
Ervaringen van anderen
Andere bronnen
COLLECTIEVE ERVARINGSKENNIS
(Individuele)
KADERDOCUMENT (HAASTER e.a.)
KOERSDOCUMENT (DE HAAN e.a.)
INDIVIDUELE ERVARINGSKENNIS
Definitie 1,2,3,4 ?
Analyse en reflectie
Ervaringskennis
Aanleren van vaardigheden
voor professionele inzet
Ervaringsdeskundigheid
Ingezet in verschillende rollen van ervaringsdeskundigen

Schematische weergave ervaringsdeskundigheid,

SWBU
Cliënt
Op het snijvlak van ervaringskennis ervaringswerker en eigen copingstrategie cliënt (voortkomend uit eigen ervaringskennis cliënt), met daarbij de professionele kennis, komt er onder invloed van ervaringswerker en reguliere hulpverleners een reflectieproces op gang bij de cliënt die leid tot nieuwe kennis en mogelijk meer inzicht (betere coping) in de omgang met de ervaren problematiek, hulp en of sociale gevolgen van hulp.
ervaringskennis
COMPETENTIES
IN RELATIE TOT:
De Juiste hulp vinden............
WELKOM
Dank voor uw aandacht!
Peter Pierik
LEON
Saxion Deventer
CLIËNT
FUNCTIE:
ervaringskennis
individueel
onstaat
in reflectie op:
- probleem
- hulp
- sociale gevolgen probleem en/of de hulp
f
0.
Ervaringsdeskundigheid
,
Herstel
, en
Kwartiermaken
in Nederland op een tijdlijn
Geschiedenis Ervaringsdeskundigheid, Herstel en Kwartiermaken in Nederland
1948
De AA werd in 1948 in Nederland geïntroduceerd door Henk Krauweel, de toenmalige directeur van het Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisme te Amsterdam, het latere Jellinek.
1948
1964
1964
Stichting Pandora werd in in juni
1964 opgericht als eerste organisatie
die zich bezig houdt met de
beeldvorming over psychiatrische patiënten.
1970
1970
Te gek om los te lopen.

Eerste congres waar kritiek op de psychiatrie massaal naar voren komt gehouden op 20 november 1970
2004


Wilma BoevinkHEE is een programma gericht op het ondersteunen van herstelprocessen en het ontwikkelen van kennis en producten op het gebied van herstel en herstelondersteuning, gemaakt en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen.

HEE is verbonden aan het
Trimbos-instituut
en werkt ook samen met de
Stichting Rehabilitatie '92.


Het Trimbos-instituut is een landelijk kenniscentrum op het terrein van geestelijke gezondheid en verslavingszorg.

1971
Cliëntenbond

Opgericht in september 1971 met als
doel het verbeteren van de ambulante
geestelijke gezondheidszorg. Al snel verschuift de aandacht naar de klinische psychiatrie en treed de Cliëntenbond op als belangenbehartiger.
1972
SPK Solidariteitskomitiee

Duitse Sozialische Patientenkollektiv,
SPK Naast het belangrijkste doel verspreiden SPK-ideologie wilt het 'komitee' het aanwezig verzet in Nederland tegen de psychiatrie - als versluierd geweld van het kapitalisme - versterken en coördineren.
1971
1972
1980
Wegloophuizen
1973

De eerste krant verschijnt in november 1973 voor mensen in psychiatrische inrichtingen. De krant heeft als
belangrijk doel een forum met als belangrijkste vraag:
Waar moet het heen met de psychiatrie?
in 1981 word deze opgeheven.
In 1977 veegt de redactie de electroschock vrijwel van de kaart.
1975

Begin jaren 70 ontstaan in verschillende instellingen patiëntenraden.

De raden willen inspraak op de
dagelijkse gang van zaken binnen de instellingen en beleid.

Dag bedoelt om kennis uit te wisselen.
1978
Week van de psychiatrie
1973
Psychiatrische Kollectief Utrecht (PKU)
1973
Op initiatief van het SPK Solilidariteitskomitie Doel is het doorbreken van de machteloosheid binnen de inrichtingen.
1973
1975
2004
1992
1980
1980
1978
Word voor het eerst gehouden in 1978.

Acties, manifestaties en discussiemiddag.
Landelijke dag van de
patiëntenraden
Gekkenkrant
In maart 1980 opent het eerste wegloophuis in Haarlem, voor patiënten die zijn weggelopen uit het psychiatrische ziekenhuis.

Al snel nemen de meeste grote steden dit initiatief over.
2008
‘Naar schatting waren er in 2008 ongeveer
250
ervaringsdeskundigen werkzaam in GGz- instellingen’

(Knooren en van Haaster, 2008).

Momenteel zijn dat er naar schatting 1500-2000 landelijk
1992

Aanpak

Rehabilitatie '92 is een landelijk opleidingsorgaan op het gebied van rehabilitatie, meer in het bijzonder de individuele rehabilitatiebenadering, een rehabilitatiemethodiek overgenomen van het Boston Rehabilitation Center.

De kern van de IRB is dat mensen met beperkingen via gesprekken en activiteiten worden ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen op de terreinen

wonen, werk/dagbesteding/vrije tijd, leren, sociale en
familiecontacten en financiën.2010
1980
LPR Stichting Landelijke
Patiënten- en bewonersraden
Omdat de oprichting van het landelijke overleg van patiëntenraden te vrijblijvend is word het LPR in 1980 opgericht.
Doel landelijk beleid en afgevaardiging naar koepels en overheid.

Stichting Rehab '92
HEE
Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Empowerment
2010
LIVE 2010

Aanleiding voor de oprichting van LIVE is het feit dat veel (GGz) instellingen graag ervaringdeskundigen aan willen stellen, maar dat hier ook veel haken en ogen aan zitten.


het tweejarige project LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid)

LIVE is een project dat uitgevoerd wordt door het Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.
2008
2014
‘De inzet van ervaringsdeskundigheid is nog volop in ontwikkeling en GGz-instellingen lopen ook tegen knelpunten aan rondom opleidingen, arbeidsvoorwaarden en financiering
2014
1996
1996
Doortje Kal, toen preventiemedewerker van Riagg Haagrand, start met het project kwartiermaken.

In 1996 schrijft ze het projectvoorstel, in 1997 gaat het initiatief van start.

In 2001 promoveert Doortje Kal op onderzoek naar kwartiermaken en sindsdien is ze er vaandeldrager van geworden.

Kwartiermaken wordt omschreven als het werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Of, anders geformuleerd, als pogingen om een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden. Belangrijk element daarbij is het overwinnen van stigma, van vooroordelen.

Kwartiermaken- Evaltuatie separatie met cliënt
Onderwijs
Functie:
ERVARINGSWERKER
Full transcript