Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stand van zaken onderzoek zorgdomotica

No description
by

Bart Degryse

on 13 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stand van zaken onderzoek zorgdomotica

Zorgdomotica:
een stand van zaken ivm onderzoek naar de integratie in de zorg

door Bart Degryse (In-HAM vzw) veel publicaties 1900: medische wereld sceptisch tegenover inbreng van natuurwetenschappelijke kennis (en techniek)

1914-1918: röntgentechnologie --> techniek helpt bij het stellen van diagnose

1940-1945: doorbraak kernfyscica, radar en computertechnologie

[1950-1965: uitbouw gezondheidszorg (sterke groei van farmaceutische industrie)]

1965-1975: toename medische apparatuur (CT, MR-scan, ...)

1980: Personal Computer (PC) doet zijn intrede

1995: doorbraak van het Internet

1997-1999: opkomst breedbandtechnologie (ADSL, WiFi, GSM, ... )

2000- heden: ... sterke groei van ICT-toepassingen (PDA's, RFID , VoIP, Open Source Software,... De voordelen techno(logische) zorg voor de ZORGVRAGER

langer zelfstandig thuis

versterkt gevoel van veiligheid

zorgt voor een veilige leef-en woonomgeving

verhogen kwaliteit van leven en zelfredzaamheid

verminderen gevoel van eenzaamheid voor de ZORGVERLENER


efficienter inzetten van verzorgend personeel (geen continue monitoring)

kostenbesparend

extra 'oren' en 'ogen' (leefcirkels, alarmering)

maakt 'alternatieve ' woonvormen mogelijk

meer tijd voor primaire zorgtaken

verhogen kwaliteit v/d zorg

verbeteren toegangkelijkheid v/d zorg (zorg op afstand)

(tele)monitoring kan leiden tot vlugger signaleren/behandelen

ontlasting en ondersteuning mantelzorg

registratie en verzamelen van administratieve gegevens (EPD) Valkuilen & risico's voor de ZORGVRAGER

aversie t.a.z. van technologie (achterdocht...)

inzet van technologie vraagt geduld...(acceptatie is belangrijk)

te weinig sensibilisering die de meerwaarde van zorgdomotica aantoont

storingen verminderen het gevoel van veiligheid

bediening en gebruik van technologie vaak 'lastig' en te 'ingewikkeld' (thuiszorg)

zorgvrager, familieleden en mantelzorgers te weinig betrokken bij het in kaart brengen v/d behoeftes

de begeleiding van gebruikers laat de wensen over Cartoon :Floris Oudshoorn Randvoorwaarden op TECHNISCH vlak

kans op storingen (valse of geen meldingen, uitval v/h systeem)

technologie vaak nog te ingewikkeld (gebruiksonvriendelijke interfaces)

gebrek aan standaardisatie en normering

IT-leveranciers & providers zijn onvoldoende op hoogte v/d gewenste continuïteit en betrouwbaarheid in de zorg (aandacht voor back-up systemen)

benadering nog teveel vanuit technologisch standpunt ipv zorginhoudelijk (techniek is een middel, vermijd overkill) Het begrip
(zorg)domotica bron : College Bouw 2005 bron : Wikipedia op TECHNISCH vlak

techniek moet betrouwbaar en storingsvast zijn

aandacht voor alternatieve communicatiepaden (back-up)

EENVOUDIGE techniek, vermijd 'OVERKILL'

zorg voor een modulaire opbouw van het systeem

kies voor een 'toekomstvast' systeem (open standaard)

voorzie voldoende testfases bij de opstart van een domoticainstallatie (wat bij stroomuitval...)

goeie onderhoudscontracten (snelle interventies in geval van problemen, periodiek uit testen van het systeem)

bepaal vooraf wat onder eigen ICT-beheer valt en wat wordt uitgegeven (vastleggen van de verantwoordelijkheden)

ICT-beheer moet in staat zijn 24u/24u eerstelijnssupport te leveren

databeheer (en overdracht) vraagt aandacht voor beveiliging van gegevens

hou rekening met bouwtechnische consequenties bron : College Bouw 2005 bron : College Bouw 2005 Personen Alarm Systeem

Meldkamer Foto: Tunstall Op SOCIO-ECONOMISCH niveau

extramurale zorg kan kosten reduceren op ORGANISATORISCH vlak

zorgdomotica dient altijd multidiciplinair te worden benaderd

werk samen met een (onafhankelijke) systeemintegrator (planning!)

afstemmen v/d zorgprocessen op de aanwezige technologie (bv opvolging van alarm, vastleggen v/d responstijd...)

training en opleiding zijn onmisbare schakels in het verbeteren v/h zorgproces (opvangen personeelsverloop, afhandelingsprocedures, ...)

aandacht voor opbouw expertise binnen de organisatie (aanstellen speciale functionaris)

meldkamer (intern of extern) zijn 24u/24u bemand (uitwerken van protocollen, alarmopvolging, actuele zorgdossiers)

aandacht voor de privacy (duidelijke afspraken maken met alle betrokkenen) Het belang van een integrator op ORGANISATORISCH vlak

de integratie van technologie in een zorgproces is complex

een multidiciplinaire aanpak is vereist

vaak heeft men geen zicht op de kosten (en baten) bij de inzet van zorgdomotica

technologie in het zorgproces vraagt andere werkdiciplines bron : E & D systems Conclusies (Zorg)domotica is complex en nog in volle ontwikkeling

µ

Nood aan aangepaste businessmodellen (kosten/baten)

µ

Sensibilisering over de mogelijkheden van zorgdomotica

µ

Gebuikersorganisaties moeten actiever betrokken worden bij het ontwerp van zorgtechnologie

µ

Overheid moet samenwerking/onderzoek stimuleren (faciliteren)

µ

Meer aandacht voor technologie in de opleidingen (onderwijs)

µ

Zorgdomotica evolueert naar ICT-domein (beheer?)

µ

Nood aan standardisering en normering (op EU-niveau)


µ

Toegang tot een centraal ICT-platform (voor alle zorgverleners) Geraadpleegde bronnen Aan de slag met woonzorgzones Aedes-Arcares 2003
Ambient Intelligence en Zorg Rathenau Instituut 2007
Ambient Intelligence in (woon)zorgV ilans 2007
Cahier domotica Tips voor zorginstellingenCollege bouw zorginstellingen (NL) november 2006
Domotica als nutsvoorziening BeNext (nl) 2007
Domotica in bestaande seniorenwoningen NIDO 2003
Domotica onderzoek in de zorg Shared Values (NL) april 2006
Domotica Oplossing voor de toekomst SIGRA (NL) september 2005
Domotica producten zorg succesvol door goede organisatie Management Kennisbank 2005
Domotica stappenplan gelderland Provincie Gelderland
Domotica Technologie Universiteit Twente 2008
Domotica voor dementerenden De Vijfde Dimensie (NL) april 2006
Domotica voor wonen en zorg iRv maart 2003
Een inleiding op thuistechnologie VitaValley uitgave (draft)
Een woning van nu voor ouderen van nu NIDO 2003
Ehealth en domotica in de zorg kans of risico Prismant mei 2008
Evaluatieonderzoek van het UAS-project Vilans & Hogeschool Utrecht 2009
Geavanceerde medische technologie in de thuissituatie Centrum voor Biologische Geneesmiddelen en Medische Technologie (NL) 2005
Handreiking Domotica NIZW 2005
Het nieuwe wonen voor ouderen NIDO 2003
In eigen omgeving oud worden NIDO 2002
Medische technologie ook geschikt voor thuisgebruik Rathenau Instituut 2009
Monitor invoering videonetwerken in de thuiszorg NIVEL 2005
Programma van eisen Antaris 2006
Rapport Toekomst Thuis De Vijfde Dimensie 2006
Rapport Veldkamp Zorg op afstand Veldkamp (NL) 2010
Rapport Vilente Vilente 2010
Rapport zorgdomotica Nederlands Instituut voor telemedicine (2004)
RFID veelbelovend of onverantwoord College bescherming persoonsgegevens (NL) oktober 2006
Strategische checklist Zorg op afstandActiZ
Technologie voor thuiswonen dementerende Vilans 2007
Telecare voor ouderen KUL 2004
Thuiszorgtechnologie achtergrondstudie Centrum voor ethiek en gezondheid 2004
TNO Domotica doos van pandora of heilige graal TNO februari 2010
TNO rapport checklist sleutelbeheer TNO (NL) April 2005
Toepassing domotica Vilans & iRv 2007
Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Oktober 2009
Veilig en comfortabel wonen met domotica iWZ 2004
Ver weg en toch dichtbij Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2010
Videotechnologie in de zorg Digital Life 2006
Videotelefonie en PAS KUL november 2004
Zelfstandig blijven voor dementeerden NIDO, ECN 2005
Zelfstandig wonen met domotica i BMG november 2006
Zorg op afstand Dichterbij ActiZ april 2007
Zorg op afstand literatuurstudie Vilans december 2009
Zorg op afstand Nictiz 2010
Zorgtechnologie kansen voor innovatie en gebruik STT 2002 Cartoon :Floris Oudshoorn weinig publicaties vaststelling Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

Voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

Randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

Voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

Randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

De voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

Randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

De voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

Randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

De voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

De randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

De voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

Randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen voor de ZORGVRAGER

informeren, sensibiliseren en demonstreren zijn essentieel


“the devil is in the detail” Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

De voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

Randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen Aanpak v/d literatuurstudie

Een stukje geschiedenis...

(Zorg)domotica: een lastig begrip

De voordelen van techno(logische) zorg

Valkuilen & risico’s

Randvoorwaarden

Het belang v/e integrator

Conclusies

Geraadpleegde bronnen Dank voor uw aandacht De rol v/e integrator

• De integrator behartigt de belangen van de eindgebruiker.

• De aanstelling gebeurt reeds bij het vooronderzoek

• De integrator is verantwoordelijk voor de opmaak PvE

• Hij pleegt nauw overleg met de bouwheer, architect, aannemer en installateurs

• Een integrator werkt onafhankelijk (los v/e fabrikant of een merk) voor de ZORGVERLENER

door te veel valse meldingen verliest men het vertrouwen

weerstand door een veranderend(e) zorgproces(sen)

gebrek aan permanente opleidingen (in het onderwijs, op de werkvloer)

technologie in het zorgproces vraagt andere werkdiciplines
Full transcript